Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, bàn nhiều quyết sách quan trọng; trong đó thông qua Dự thảo Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội.
HĐND TP. Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế Kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Hồ Chí Minh: Quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án dân sinh

Sáng 10/7, diễn ra kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bàn các vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội. Kỳ họp diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/7.

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng
Khai mạc kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông quan Dự thảo Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98

Theo đó, tại kỳ họp này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI giữa nhiệm kỳ.

Đặc biệt, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ trình HĐND TP. Hồ Chí Minh: Dự thảo Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa; hệ số điều chỉnh giá đất; quyết định chủ trương đầu tư công; về đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn TP. Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng
Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 10/7/2023

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố giữa nhiệm kỳ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố và 51 nội dung thuộc 4 Chương trình đột phá, trọng điểm phát triển Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND Thành phố trước và sau kỳ họp thứ 8 đến trước kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hồ Chí Minh khoá X; chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thành phố năm 2024.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét và cho ý kiến các dự thảo nghị quyết về các tờ trình. Trong đó có nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98; các nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP. Hồ Chí Minh năm 2024.

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng
Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận sâu về tờ trình ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Theo đó, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và các nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bổ sung dự án thu chi ngân sách..; danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ để thực hiện dự án…

Cùng với đó, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, làm rõ những khó khăn, hạn chế nêu trong báo cáo là những vấn đề cần được các vị đại biểu thảo luận, đánh giá thật kỹ; làm rõ nguyên nhân. Từ đó, đề xuất những giải pháp phù hợp, tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua thách thức nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 cùng 17 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố cũng sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn theo quy định đối với UBND Thành phố, 2 Sở (Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch và UBND quận 1) theo quy định và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025. Đồng thời thực hiện việc bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trình bày tờ trình về ban hành Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, tại kỳ họp

Tại kỳ họp, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã trình bày tờ trình về ban hành Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

“UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố thực hiện Nghị quyết 98 đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và cần thiết, nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội thành các đề án, nội dung đề xuất cụ thể, thời gian thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện”- ông Phan Văn Mãi nêu rõ.

Tốc độ tăng trưởng một số ngành công nghiệp chủ lực còn thấp

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trong thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết số 71 ngày 9/12/2022 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.

Với sự điều hành quyết liệt của UBND Thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2023 TP. Hồ Chí Minh đã đạt một số kết quả tích cực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 3,55%; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,9%; 9 ngành dịch vụ của Thành phố tăng 4,92%. Thu ngân sách ước thực hiện đạt hơn 227 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán, chi ngân sách tăng mạnh 70,9%, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 90,4%.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,1%, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 80 nghìn tỷ đồng, tăng 62,7%. Trong đó, khách du lịch nội địa đạt trên 16 triệu lượt (tăng 48%), khách quốc tế trên 1,9 triệu lượt (tăng 306% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành (như Dự án Vành đai 3 - dự kiến đạt tỷ lệ 100% bồi thường giải phóng mặt bằng trước 31/12/2023; dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; bệnh viện Ung Bứu cơ sở 2….). Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; chất lượng giáo dục được nâng lên, tổ chức các kỳ thi an toàn; thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tựu; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; các loại dịch bệnh được kiểm soát…

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận: Dù hầu hết chỉ tiêu đạt được rất đáng ghi nhận song một số ngành công nghiệp chủ lực tăng trưởng thấp; sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; một số nguồn thu còn gặp khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công mặc dù có chuyển biến nhưng tỷ lệ còn thấp, chưa tạo động lực tỷ lệ kích cầu đầu tư (tỷ lệ 23%).

Ngoài ra, việc triển khai điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, lập quy hoạch TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 chưa đạt tiến độ theo yêu cầu; thị trường lao động thiếu ổn định, một số ngành có chỉ số lao động giảm theo tình hình chung, ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận người dân; việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đúng tiến độ đã cam kết…

Để kinh tế Thành phố phục hồi và bứt tốc, ông Phan Văn Mãi đề nghị: Các đại biểu HĐND Thành phố phát huy dân chủ, trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết để HĐND Thành phố đưa ra những quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn.

Minh Khuê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics trên địa bàn để đón đầu làn sóng dịch chuyển các chuỗi cung ứng.
Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% cùng kỳ.
Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Sáng 29/11, Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam-châu Á 2023 đã khai mạc với chủ đề: “Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững".
Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Được nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023”, Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn, đặc sắc, an toàn và chất lượng.
Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, kết hợp thực hành đào tạo máy bay.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Trong 9 năm (từ 2015 - 2023), tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số; tổng GRDP ước đạt 11,03%.
Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập vì không đủ tiêu chí về diện tích, nhưng UBND TP. Hà Nội nêu 8 lý do không nên sáp nhập quận này.
Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.
200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

Hội chợ khu vực Đông Bắc được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, diễn ra từ ngày 24 – 30/11 với sự tham gia 200 gian hàng đến từ 21 địa phương.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức hội nghị kết nối hãng tàu, doanh nghiệp có hàng container qua cảng Chân Mây.
Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.
Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong 9 năm, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) đã tài trợ 11 triệu đô la Canada cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Trà Vinh.
Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng, Quảng Ninh đang là 2 địa phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Đà Nẵng: Đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container

Đà Nẵng: Đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container

Việc đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container làm lợi cho Cảng Đà Nẵng ít nhất 4 tỷ đồng trong 3 năm.
Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Trong năm 2022-2023, Điện Biên đã nỗ lực thúc đẩy xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu nông sản của bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực phát triển Thủ đô

Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực phát triển Thủ đô

Phát huy nguồn lực văn hóa giai đoạn mới, Hà Nội cần tập trung vào 3 yếu tố chính: Con người, di sản văn hóa và hạ tầng văn hóa (không gian sáng tạo).
Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp tháng 10 vẫn duy trì tăng trưởng trong khó khăn

Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp tháng 10 vẫn duy trì tăng trưởng trong khó khăn

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 của Đồng Nai vẫn có sự tăng trưởng so với tháng trước dù gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị trên thế giới.
Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics

Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics.
Tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Sau gần 6 năm thi công, qua 2 lần giãn thời gian về đích, Dự án đầu tư xây dựng đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình vẫn gặp nhiều vướng mắc chờ tháo gỡ.
Hải Phòng: Giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Hải Phòng: Giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Các doanh nghiệp Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải sẽ được giảm tiền thuê đất 30%. Việc này không áp dụng với doanh nghiệp có nợ, chậm nộp tiền của các năm trước.
Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Chương trình OCOP đã được tỉnh Ninh Bình triển khai có hiệu quả với việc phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm chưa đạt 50% kế hoạch

Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm chưa đạt 50% kế hoạch

Tính đến ngày 31/10/2023, tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân được gần 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
Thừa Thiên Huế: Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thừa Thiên Huế: Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 64 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023.
Hải Dương đấu thầu chọn đơn vị thi công cầu vượt sông Kinh Môn vào quý 1/2024

Hải Dương đấu thầu chọn đơn vị thi công cầu vượt sông Kinh Môn vào quý 1/2024

Dự kiến quý 1/2024, Hải Dương tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà thầu thi công cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5.
Thanh Hóa: Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc thu hút người lao động

Thanh Hóa: Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc thu hút người lao động

Chương trình đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đang thu hút và mở ra nhiều cơ hội cho người lao động, đã có hơn 9.600 lao động tỉnh Thanh Hóa đăng ký dự tuyển.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động