Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/09/2021 13:10

Kỳ bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp!

21:51 | 23/05/2021
Tính đến 17h30, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của cả nước là 95,65%, địa phương cao nhất đạt 99,92%, địa phương thấp nhất hơn 84%. Từ miền ngược đến miền xuôi, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, các cử tri đã nô nức đi bầu cử với một tinh thần hân hoan, đoàn kết và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Không khí bầu cử hồ hởi, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã chia sẻ như trên với phóng viên báo chí tại Trung tâm báo chí, nhà Quốc hội vào chiều tối ngày 23/5.

Thưa ông, trong ngày 23/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất. Xin ông đánh giá về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026?

Đến thời điểm này, có thể đánh giá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Điều này thể hiện ở các điểm sau: Thứ nhất, số cử tri của cả nước, từ miền ngược đến miền xuôi, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo đã phấn khởi, nô nức đi bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt là trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Không khí rất hân hoan, phấn khởi.

Phấn khởi, nô nức đi bầu cử: Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước
Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trả lời báo chí ngày 23/5

Thứ hai, cử tri đã lựa chọn được những đại biểu mình thấy tin tưởng vào những cơ quan quyền lực nhà nước, cao nhất là Quốc hội cũng như HĐND các cấp với một tinh thần hân hoan, đoàn kết, gắn bó và một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, việc tổ chức bầu cử được thực hiện rất suôn sẻ, không có sự cố gì lớn xảy ra ở tất cả các địa điểm trên toàn quốc. Kỳ này chúng ta tổ chức rất chuyên nghiệp, tập huấn kỹ lưỡng, diễn tập bài bản. Đó chính là những điểm giúp chúng ta thành công.

Thứ tư, việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống Covid-19 kỳ này làm rất kỹ lưỡng, nhờ đó sức khoẻ của người dân được bảo đảm. Chúng ta tổ chức thực hiện kỳ bầu cử thành công nhưng vẫn bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân. Quyền chính trị của tất cả những người bị cách ly cũng được bảo đảm.

Thứ năm, tổ chức một kỳ bầu cử trong bối cảnh Covid- 19 rất phức tạp nhưng chúng ta đã tổ chức truyền thông rất tốt, từ nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền cho đến tần suất tuyên truyền; sử dụng rất nhiều phương tiện, nhất là công nghệ 4.0 trong tuyên truyền… Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí. Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh đến vai trò của các nhà mạng, hệ thống viễn thông làm cho tinh thần, ý thức, trách nhiệm của công dân được nâng cao.

Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được các cơ quan truyền thông đưa hình ảnh về việc thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Điều này đã tạo sự lan toả, tạo động lực để tất cả cử tri cả nước tham gia bầu cử với tỷ lệ cao như vậy.

Thứ sáu, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những âm mưu của thế lực thù địch đã được triệt phá, kể cả những âm mưu liên quan đến việc giới thiệu những người để “cài cắm” vào hệ thống của chúng ta đã được loại trừ. Hay, những thế lực phản động có sự tuyên truyền phá hoại cuộc bầu cử cũng đã được xử lý... Những điểm này, chúng ta sẽ có tổng kết đánh giá, nhưng đến thời điểm này, có thể nói mọi việc chúng ta làm rất tốt. Cuộc bầu cử đã diễn ra hết sức thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Thông qua ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông suy nghĩ gì về sức mạnh đoàn kết toàn dân? Đồng thời, theo ông người đại biểu trong thời gian tới cần làm gì để phát huy vai trò của mình?

Thông qua hình ảnh báo chí phản ánh cũng như chúng tôi đi kiểm tra tại các địa phương, như hôm nay chúng tôi tháp tùng Chủ tịch Quốc hội đi kiểm tra, giám sát 5 tỉnh, thành, có thể thấy không khí nô nức, phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu mong muốn. Không khí đó tạo cho chúng ta có niềm tin vững chắc rằng các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với niềm tin, khí thế và động lực đó, chúng tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2021-2026 chúng ta sẽ thúc đẩy đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Về vai trò của người đại biểu trong thời gian tới, theo tôi, trước hết, cần nâng cao chất lượng đội ngũ, mỗi đại biểu cần tự nâng cao trình độ để đủ năng lực giám sát, thông qua tiếp xúc cử tri và lắng nghe ý kiến nhân dân để cử tri, nhân dân phản ánh vấn đề, trên cơ sở đó giám sát, yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan phải giải trình, giải thích thật rõ nội dung đó. Có như vậy, hoạt động của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn cũng như thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hiện nay, cử tri đang chờ đợi vào sự đổi mới của Quốc hội. Trong đó, sẽ nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đến 40% nhằm giúp hoạt động của Quốc hội chuyên nghiệp hơn. Ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này?

Quốc hội chúng ta ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và đúng với chức năng, nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc nâng tỷ lệ chuyên trách cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, bởi vì đó là những người toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ từ xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tỷ lệ này nhiều thì toàn tâm toàn ý càng cao. Đi đôi với nó là việc chuẩn bị nhân sự chúng ta đã làm kỹ lưỡng. Những người được lựa chọn đảm bảo yêu cầu.

Vừa qua, thông qua việc đi kiểm tra giám sát, chúng tôi thấy cử tri rất kỹ càng trong lựa chọn. Kỳ này chúng ta đưa danh sách trích ngang, chương trình hành động thông qua mạng xã hội, thông tin đại chúng để cử tri được biết về các ứng viên, người nào trình bày rõ ràng hơn, sắc sảo, chặt chẽ hơn. Cùng với xem xét lý lịch hồ sơ, quá trình công tác, chương trình hành động, cử tri sẽ có cơ sở để lựa chọn được người xứng đáng. Chúng tôi tin chất lượng bầu cử sẽ cao hơn.

Tới đây, chúng ta sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của Quốc hội, có hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn sao cho chất lượng của luật ngày càng tốt hơn, chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tốt hơn và đặc biệt giám sát phải đổi mới mạnh mẽ hơn, tức là giám sát đến tận cùng vấn đề và giám sát để truy trách nhiệm, để mỗi cấp mỗi ngành khi thực hiện nhiệm vụ của mình phải làm thật tốt để đảm bảo lợi ích của đất nước và nhân dân.

Hiện nay, Đảng đoàn Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Bí thư Đảng đoàn đang xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang đề xuất những đề án, chương trình, hoạt động đổi mới từ xây dựng luật, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Khi thông qua chương trình hành động này bằng những đề án cụ thể, tôi tin chắc chắn chúng ta sẽ có những đổi mới. Qua đó, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển và đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm này, có 66.213.984 cử tri (95,65%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 31.985 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Tại các địa phương, hầu hết cử tri đi bầu đã đạt tỷ lệ cao: Hà Giang 99,92%; Hậu Giang 99,85%; Thừa Thiên - Huế 99,72%; Vĩnh Long 99,57%; Lào Cai 99,56%; TP Cần Thơ 99,45%; Quảng Ninh 99,43%; Trà Vinh 99,36%; Quảng Nam 99,30%; Hòa Bình 99,27%; Bình Phước 99,18%; Bình Định 99,11%; Phú Yên 99,08%; Điện Biên 98,99%; Cao Bằng 98,83%; Kon Tum 98,8%; Bạc Liêu 98,77%; Quảng Ngãi 98,76%; Đắk Lắk 98,69%; Lâm Đồng 98,68%; Yên Bái 98,64%; Lai Châu 98,47%; Bến Tre 98,37%; An Giang 98,34%; Đồng Nai 98,33%; Ninh Bình 97,77%; Khánh Hòa 97,71%; Gia Lai 97,50%; Hà Tĩnh 97,64%; Đắk Nông 97,58%...

Xin cảm ơn ông!

Quỳnh Nga (thực hiện)