Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 06/08/2020 14:24

Kom Tum: Chấn chỉnh công tác quản lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn

11:50 | 18/10/2019
UBND tỉnh Kon Tum vừa có Văn bản số 2636/UBND-KTTH yêu cầu các sở ngành liên quan chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định của Luật Đầu tư trong đó cần chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm và nêu rõ quan điểm của đơn vị mình đối với những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, đơn vị khi tham gia thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, có trách nhiệm chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, trong đó thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã cam kết; kịp thời phát hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi chủ trương, chấm dứt hoạt động đầu tư đối với các dự án triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện theo quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo đúng quy định hiện hành...

kom tum chan chinh cong tac quan ly doi voi cac du an dau tu tren dia ban
Thành phố Kon Tum nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

Đặc biệt, cả hai đơn vị đồng thời phải có các giải pháp phù hợp để cải thiện tính năng động, tích cực trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết thủ tục đầu tư một cách nhanh gọn, đúng quy định; kịp thời phối hợp xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện ký quỹ đầu tư trước khi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; tăng cường rà soát, theo dõi tiến độ sử dụng đất của các dự án đã chấm dứt hoạt động và thu hồi chủ trương đầu tư, trên cơ sở đó tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi đất theo đúng quy định.

Đối với Sở Xây dựng, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc lập quy hoạch, công bố quy hoạch, quản lý quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, đề xuất xử lý các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, sử dụng đất không đúng quy hoạch.

Theo đó, thời gian qua tỉnh Kon Tum đang triển khai các chương trình hoạt động sớm hoàn thành các tiêu chí về quy mô, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan đô thị để sớm đưa TP. Kon Tum trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Bên cạnh đó, Kon Tum cũng đã dành hơn 1.500 tỷ đồng để tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay; Quy hoạch hàng không dân dụng, nâng công suất phuc vụ 150 hành khách trong giờ cao điểm. Địa phương cũng đang tập trung xây dựng hệ thống cầu đường, phát triển hạ tầng giao thông…

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển các khu đô thị thương mại - dịch vụ - du lịch; đẩy mạnh trong đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ kéo theo nhiều sự phát triển lan tỏa xung quanh. Tính đến cuối tháng 6/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã cấp phép đầu tư cho 336 dự án với tổng số vốn đăng ký là 60.926 tỷ đồng. Trong đó, có 9 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Pháp) và một số nhà đầu tư lớn trong nước.

Thành Long