Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 20:23

Kienlongbank bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

11:23 | 29/01/2021
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2022 và thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc bổ sung ông Lê Hồng Phương và bà Trần Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022. Ông Lê Hồng Phương và bà Trần Thị Thu Hằng là những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm; được HĐQT kỳ vọng sẽ cùng các thành viên HĐQT triển khai thành công quá trình chuyển đổi chiến lược toàn diện của Kienlongbank giai đoạn 2021 - 2030.

Kienlongbank bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

Kienlongbank đang đặt ra tầm nhìn chiến lược 10 năm tới là trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất trên nền tảng số ưu việt, được khách hàng ưu tiên lựa chọn cho mọi nhu cầu tài chính.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT để tập trung cho vai trò thành viên Ban điều hành đối với ông Lê Trung Việt. Như vậy, đến sau phiên họp ĐHĐCĐ thì HĐQT Kienlongbank có 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập; đảm bảo số lượng, tỷ lệ theo điều lệ ngân hàng.

Ngoài ra, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 cũng đã biểu quyết thông qua chủ trương bán 3,8 triệu cổ phiếu quỹ (chiếm 1,17% vốn điều lệ ngân hàng) cho người lao động của Kienlongbank và công ty con với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Minh Long