Kiểm toán Nhà nước làm rõ nguyên nhân tăng chi chuyển nguồn ngân sách địa phương

Kiểm toán Nhà nước cần phân tích rõ nguyên nhân làm tăng khoản chi chuyển nguồn, đặc biệt là việc chuyển nguồn đối với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi…
Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều bất cập trong chương trình xây dựng nông thôn mới Năm 2024 dự kiến kiểm toán đường bộ cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành Tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với Tòa Thẩm kế Pháp

Địa phương chi chuyển nguồn không đúng quy định

Hiện nay, Quốc hội rất quan tâm vấn đề làm thế nào để hạn chế bớt các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước. Theo đó, trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cần phân tích rõ nguyên nhân làm tăng khoản chi chuyển nguồn, đặc biệt là việc chuyển nguồn đối với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi…

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII cho biết, theo quy định, số chi ngân sách nhà nước phải là số ngân sách nhà nước thực tế đã xuất ra khỏi quỹ ngân sách nhà nước, đã sử dụng, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và nhiệm vụ chi đã hoàn thành, chứ không phải số chưa thực sự xuất quỹ ra khỏi Kho bạc Nhà nước như số chi chuyển nguồn.

Từ thực tiễn hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đúc kết: Khi kiểm toán chi chuyển nguồn, kiểm toán viên cần xác định tỷ trọng (%) số chi chuyển nguồn năm so với tổng chi ngân sách địa phương để đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chi, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả...; rà soát các khoản chi chuyển nguồn đảm bảo phù hợp với Điều 43 Nghị định số 163/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, kiểm tra, đánh giá số kinh phí chi chuyển nguồn qua nhiều năm, trong đó làm rõ nội dung, nguyên nhân tình trạng chuyển nguồn qua nhiều năm; kiểm tra, đối chiếu các khoản chuyển nguồn tạm ứng ngân sách cho các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc huyện nhưng đã quá thời hạn chưa được tỉnh bố trí vốn để thu hồi tạm ứng theo quy định; kiểm tra biểu tổng hợp B5-03/BC-NS ngân sách thường xuyên (tỉnh) theo hình thức rút dự toán, niên độ kiểm toán đối chiếu với quyết định hoặc công văn chuyển nguồn cấp tỉnh để xác định sự khớp đúng về số liệu chuyển nguồn của từng đơn vị.

Kiểm toán Nhà nước làm rõ nguyên nhân tăng chi chuyển nguồn ngân sách địa phương
Khi kiểm toán chi chuyển nguồn, kiểm toán viên cần xác định tỷ trọng (%) số chi chuyển nguồn năm so với tổng chi ngân sách nhà nước để đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chi, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: ST

Ngoài ra, kết hợp phân tích kết dư ngân sách địa phương của Sở Tài chính để xác định khoản còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện chi chuyển nguồn (xác định rõ nội dung, số tiền của từng khoản chi để có kiến nghị phù hợp); kiểm tra phương án sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi của địa phương đã được Thường trực HĐND thống nhất, phương án sử dụng có đảm bảo các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước...

Qua kiểm toán chi chuyển nguồn ngân sách địa phương các năm, Kiểm toán nhà nước khu vực VIII phát hiện: một số địa phương lập phương án sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi trình Thường trực HĐND các cấp thông qua để chi chuyển nguồn sang năm sau nhưng các nội dung chi không đúng các nhiệm vụ chi theo khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước (không ưu tiên các nhiệm vụ chi theo quy định; sử dụng chi thường xuyên; bố trí các nhiệm vụ chi chung chung, không cụ thể…). Chi chuyển nguồn không đúng quy định nhằm làm giảm kết dư ngân sách, tránh việc trích lập Quỹ Dự trữ tài chính và 70% nguồn cải cách tiền lương theo quy định - hiện tượng khá phổ biến ở các địa phương hiện nay.

Chi chuyển nguồn chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện. Chuyển nguồn các dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Tuy nhiên, thực chất kiểm tra chi tiết hồ sơ không phản ánh được các lý do và nguyên nhân theo quy định.

Cùng với đó, chi chuyển nguồn không đủ thủ tục, không đúng thời hạn; chậm trễ, làm kéo dài thời gian điều chỉnh quyết toán không đúng luật; hồ sơ chi chuyển nguồn không đầy đủ. Chi chuyển nguồn đối với những khoản đã hết nhiệm vụ chi; các nguồn ngân sách cấp trên đã quá hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công nhằm giữ lại không nộp trả ngân sách cấp trên, đồng thời làm tăng chi ngân sách và để có cơ sở lập dự toán chi năm sau cao hơn năm trước.

Mặt khác, không chi chuyển nguồn đối với khoản còn nhiệm vụ chi (nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng, tăng thu phải tạo nguồn cải cách tiền lương). Chuyển nguồn tăng thu nhưng UBND không có Tờ trình xin ý kiến của Thường trực HĐND thống nhất. Phân bổ kinh phí chuyển nguồn năm sau không đúng nhiệm vụ. Một số nguồn kinh phí do cơ quan tài chính quản lý chưa phân bổ, cơ quan tài chính có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước vẫn thực hiện chi chuyển nguồn. Chi chuyển nguồn ảo, quá số tiền thực còn tồn tại thời điểm quyết toán (do hụt thu không điều chỉnh dự toán, cắt giảm dự toán chi). Chi chuyển nguồn đối với các khoản tạm ứng, ứng trước quá hạn thu hồi, kéo dài nhiều năm sai luật nhưng không thu hồi được.

Kiểm toán Nhà nước làm rõ nguyên nhân tăng chi chuyển nguồn ngân sách địa phương
Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực VIII phát hiện chi chuyển nguồn không đúng quy định nhằm làm giảm kết dư ngân sách

Nhiều vướng mắc trong chi chuyển nguồn

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII cho biết, các địa phương được phép chuyển nguồn các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau. Tuy nhiên trong thực tế, việc hiểu như thế nào là “tiết kiệm chi” cũng đang có nhiều quan điểm khác nhau.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thì “số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán”. Vấn đề thực tiễn đặt ra, các khoản thu chuyển nguồn không sử dụng hết (không có dự toán đầu năm); các khoản được giao dự toán đầu năm nhưng không triển khai được hoặc triển khai không hết nhiệm vụ… có được xem là tiết kiệm chi để lập phương án sử dụng trình cấp thẩm quyền và chuyển nguồn năm sau?

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Đầu tư công, chi chuyển nguồn chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau là để tăng tính chủ động cho HĐND địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngân sách địa phương, cụ thể có thể phân cấp ủy quyền cho HĐND cấp dưới.

Đơn cử, hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tư công, thẩm quyền cho phép chuyển nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương là HĐND tỉnh. Như vậy, HĐND tỉnh sẽ phải quyết định việc chuyển nguồn vốn đầu tư công cả ngân sách cấp huyện, xã. Trong khi đó, Luật Ngân sách nhà nước quy định dự toán cấp nào do cấp đó quyết định. Do đó, việc HĐND tỉnh không quyết định kế hoạch đầu tư công nhưng lại quyết định việc chuyển nguồn đầu tư công ngân sách huyện, xã dẫn đến làm giảm tính chủ động trong điều hành ngân sách địa phương.

Hơn nữa, việc tổng hợp nhu cầu chuyển nguồn đầu tư công toàn tỉnh (bao gồm cả đầu tư công ngân sách huyện, xã) và đợi kỳ họp HĐND tỉnh để quyết định sẽ dẫn đến kéo dài thời gian, không kịp thời giải ngân vốn đầu tư công của các dự án chuyển nguồn. Do vậy, cần quy định thẩm quyền cho phép chuyển nguồn vốn đầu tư công cho HĐND các cấp.

Ngoài ra, hiện nay, tại một số địa phương, HĐND tỉnh không cho ý kiến bằng văn bản đối với các nguồn vốn của cấp dưới (bao gồm cả công trình lồng ghép nhiều nguồn vốn) nên các địa phương đang vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ông Phạm Thái Sơn giữ chức Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Ông Phạm Thái Sơn giữ chức Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Ông Phạm Thái Sơn được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang từ ngày 1/10/2023 theo Quyết định số 1359/QĐ-BHXH.
UOB giữ nguyên dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức 3,9%

UOB giữ nguyên dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức 3,9%

Trong báo cáo vừa phát hành, Ngân hàng UOB giữ nguyên dự báo lạm phát CPI của Việt Nam ở mức 3,9% cho năm 2023.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo lừa đảo mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo lừa đảo mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo tình trạng mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán để lừa đảo nhà đầu tư.
Nâng cao hiểu biết về bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền

Nâng cao hiểu biết về bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền

Phổ biến kiến thức tài chính được coi là một trong những phương thức bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả, là công cụ trợ lực hữu hiệu cho các chính sách điều hành..
Tận dụng ưu đãi khi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank, lợi ích nhiều chiều

Tận dụng ưu đãi khi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank, lợi ích nhiều chiều

Chủ thẻ tín dụng VPBank có thể chi tiêu tại 400 thương hiệu ở các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, du lịch… để được hưởng chương trình ưu đãi lên tới 40%.

Tin cùng chuyên mục

Agribank cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp đầu tư dự án 5 ngành trọng điểm năm 2023

Agribank cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp đầu tư dự án 5 ngành trọng điểm năm 2023

Agribank dành 10.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư 5 ngành trọng điểm với lãi suất ưu đãi đối với các khoản vay trung và dài hạn.
Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, VN-Index tăng nhẹ 1,1 điểm

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, VN-Index tăng nhẹ 1,1 điểm

Phiên giao dịch ngày 2/10, sắc xanh đã quay lại thị trường nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh, VN-Index tăng 1,1 điểm (0,10%) lên 1.155,2 điểm.
Hàng trăm héc-ta tại KCN Hiệp Phước bỏ hoang nhiều năm: Gập ghềnh thủ tục hành chính

Hàng trăm héc-ta tại KCN Hiệp Phước bỏ hoang nhiều năm: Gập ghềnh thủ tục hành chính

Cơ quan chức năng tại TP.HCM chậm thẩm định giá thuê đất dẫn đến hàng trăm héc-ta đất ở khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước bỏ không nhiều năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/10/2023: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất 6,4%

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/10/2023: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất 6,4%

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/10/2023, lãi suất tiết kiệm 2/10, giảm lãi suất huy động, Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank, VietinBank.
Sau thập kỷ dòng vốn Nhật, Hàn, Việt Nam sắp đón vốn FDI khủng từ Mỹ và EU

Sau thập kỷ dòng vốn Nhật, Hàn, Việt Nam sắp đón vốn FDI khủng từ Mỹ và EU

Những thay đổi trong quan hệ quốc tế và địa chính trị có thể dẫn đến sự dịch chuyển dòng vốn FDI lớn. Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi lớn từ xuất khẩu.
Để ứng phó hiệu quả với biến động tỷ giá

Để ứng phó hiệu quả với biến động tỷ giá

Những tháng gần đây, tỷ giá biến động không ngừng. Vậy để ứng phó hiệu quả với biến động tỷ giá các nhà điều hành có chính sách gì?
Ngân hàng “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Ngân hàng “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Tính đến 21/9, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 5,91%. Hiện nhiều ngân hàng đang rất “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng.
Phát hiện nhiều doanh nghiệp khai báo thuế nhưng trốn đóng bảo hiểm xã hội qua chia sẻ dữ liệu

Phát hiện nhiều doanh nghiệp khai báo thuế nhưng trốn đóng bảo hiểm xã hội qua chia sẻ dữ liệu

Qua công tác chia sẻ dữ liệu sau thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có khai báo thuế nhưng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Thu hút vốn FDI tăng trưởng cao, Tổng Cục Thống kê nhận định gì?

Thu hút vốn FDI tăng trưởng cao, Tổng Cục Thống kê nhận định gì?

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, riêng trong quý 3/2023, thu hút vốn FDI của cả nước tăng 12% cho thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam hấp dẫn.
9 tháng, thực hiện đầu tư công đạt gần 415,5 nghìn tỷ đồng

9 tháng, thực hiện đầu tư công đạt gần 415,5 nghìn tỷ đồng

9 tháng năm 2023 thực hiện đầu tư công của cả nước đạt gần 415,5 nghìn tỷ đồng là con số rất lớn, đóng góp quan trọng vào sức tăng trưởng của nền kinh tế.
Sau nhiều lùm xùm, doanh thu bảo hiểm tiếp tục lao dốc

Sau nhiều lùm xùm, doanh thu bảo hiểm tiếp tục lao dốc

Nhiều năm liên tục tăng trưởng dương ở mức 2 con số, tuy nhiên sau nhiều lùm xùm, doanh thu lĩnh vực bảo hiểm giảm mạnh, tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh các địa phương có tốc độ giải ngân vốn đầu tư cao, còn nhiều địa phương tỷ lệ giải ngân rất thấp.
Thanh khoản phục hồi, VN-Index tăng nhẹ 1,72 điểm

Thanh khoản phục hồi, VN-Index tăng nhẹ 1,72 điểm

Kết phiên giao dịch hôm nay (29/9), VN-Index tăng nhẹ 1,72 điểm lên 1.154,15 điểm. Toàn sàn HoSE có 277 mã tăng, 61 mã đứng giá và 212 mã giảm.
VietinBank giành giải thưởng Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư yêu thích nhất 2023

VietinBank giành giải thưởng Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư yêu thích nhất 2023

VietinBank vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Top 3 DNNY vốn hóa lớn có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất.
Chuyên gia Ngân hàng Thế giới: Luật Bảo hiểm xã hội cần đánh giá và điều chỉnh phù hợp

Chuyên gia Ngân hàng Thế giới: Luật Bảo hiểm xã hội cần đánh giá và điều chỉnh phù hợp

Để hướng tới những tác động tích cực, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến nghị Luật Bảo hiểm xã hội cần đánh giá và điều chỉnh phù hợp.
Tiền tệ châu Á chạm mức thấp nhất trong năm nay so với đồng USD

Tiền tệ châu Á chạm mức thấp nhất trong năm nay so với đồng USD

Đồng tiền nhiều nước châu Á tiếp tục mất giá trước USD, giữa dự báo khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế châu Á tiếp tục nới rộng.
BANKING TRENDSETTER – Dẫn đầu số hóa, TPBank kiến tạo phong cách tài chính cá nhân

BANKING TRENDSETTER – Dẫn đầu số hóa, TPBank kiến tạo phong cách tài chính cá nhân

Với TPBank, ngân hàng số không chỉ lắng nghe, thấu hiểu, phân tích thói quen mà sẽ có khả năng cá tính hóa, tạo bản sắc riêng cho từng nhóm khách hàng.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 29/9/2023: Lãi suất chạm đáy, không ngân hàng nào giảm thêm

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 29/9/2023: Lãi suất chạm đáy, không ngân hàng nào giảm thêm

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 29/9/2023, lãi suất tiết kiệm 29/9, giảm lãi suất huy động, lãi suất chạm đáy, lãi suất ngân hàng Vietcombank 29/9.
VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiên phong ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên chính nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.
Thu hút đầu tư nước ngoài: Việt Nam tiếp tục là lựa chọn ưu tiên

Thu hút đầu tư nước ngoài: Việt Nam tiếp tục là lựa chọn ưu tiên

Thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tích cực hơn, với tổng vốn đăng ký trong 9 tháng qua vượt ngưỡng 20 tỷ USD. Quan trọng hơn, vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động