Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố phía Nam

Chiều 11/1, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và 3 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An.
Kiểm toán nhà nước chỉ rõ bất cập trong lập dự toán thu nội địa của các địa phương Hoàn thiện thể chế, chính sách để khơi thông dòng vốn đầu tư công Năm 2023, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 30.200 tỷ đồng

Phối hợp hiệu quả

Chiều 11/1, Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Long An đã diễn ra tại trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực IV (quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, các hạn chế, vướng mắc trong 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời, thống nhất phương hướng, đề xuất giải pháp thực hiện công tác phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, những năm qua, Kiểm toán nhà nước và Thường trực HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An đã tăng cường phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên.

Đáng lưu ý, từ năm 2022, Kiểm toán nhà nước khu vực IV đã kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hằng năm kịp thời, để HĐND có căn cứ phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã tư vấn và góp phần giúp HĐND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố phía Nam
Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và đại diện Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp công tác

Những thông tin chia sẻ, trao đổi giữa Kiểm toán nhà nước và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.

Đồng thời, sự phối hợp tích cực và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố cho các hoạt động của Kiểm toán nhà nước khu vực IV đã góp phần giúp Kiểm toán nhà nước hoàn thành kế hoạch kiểm toán hằng năm được Quốc hội giao, đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố; đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của Kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán “gọn nhưng chất lượng”

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã điểm lại một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Theo đó, năm 2023, Kiểm toán nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán. Nhiều cuộc kiểm toán, nhiều chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao như kiểm toán 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm toán các chương trình, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố phía Nam
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến ngày 18/12/2023 đối với 173 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 4.099,1 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 7.392,5 tỷ đồng; kiến nghị khác 18.753,4 tỷ đồng. Đồng thời, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ một số nội dung không phù hợp 133 văn bản.

Đặc biệt, năm 2023, chất lượng ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 được nâng lên rõ rệt, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Kiểm toán nhà nước đã đôn đốc quyết liệt, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Lần đầu tiên, Kiểm toán nhà nước giải trình trước Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán từ năm 2021 trở về trước, qua đó xác định rõ nguyên nhân chưa thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đồng thời rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực kiến nghị kiểm toán trong thời gian tới.

Năm qua, Kiểm toán nhà nước đã tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ giám sát tối cao của Quốc hội. Báo cáo của Kiểm toán nhà nước là báo cáo đầu vào cho các báo cáo giám sát của Quốc hội.

“Để có được những thành tựu đó, bên cạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Lãnh đạo và kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước qua các thời kỳ, còn phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành; HĐND, UBND và các cơ quan ban ngành của các địa phương, trong đó có TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An”, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố, ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Kiểm toán nhà nước và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán với tinh thần “gọn nhưng chất lượng”. Năm 2024, Kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sẽ được triển khai với 121 nhiệm vụ, giảm 8 nhiệm vụ so với 2023. Kiểm toán nhà nước tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách theo Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2023; đồng thời tập trung thực hiện một số chuyên đề quan trọng như kiểm toán chuyên đề về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Kiểm toán nhà nước cần xây dựng phương án kiểm toán chi tiết với tinh thần “gọn nhưng chất lượng”.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và 4 tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm toán. Đặc biệt, các địa phương cần giám sát chặt chẽ hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước trên địa bàn, Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đồng thời, ông Ngô Văn Tuấn cho rằng, Kiểm toán nhà nước và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là hướng dẫn xử lý các kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng; việc hoàn thiện chức năng giám sát của cơ quan dân cử và nâng cao kiến thức tài chính công, tài sản công.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và đại diện Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố đã ký Quy chế phối hợp công tác. Theo đó, Kiểm toán nhà nước và TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp trong: Xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát hoạt động kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu HĐND; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của Kiểm toán nhà nước, UBND, HĐND các tỉnh, thành phố; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, tiêu cực về kinh tế.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND; các Sở, ngành đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sau trào lưu “bùng nợ”, FE Credit báo lỗ kỷ lục

Sau trào lưu “bùng nợ”, FE Credit báo lỗ kỷ lục

Chịu ảnh hưởng của trào lưu “bùng nợ”, 2 năm trở lại đây FE Credit liên tục báo lỗ. Trong năm 2023, công ty tài chính này báo lỗ sau thuế gần 3.000 tỷ đồng.
Thao túng thị trường chứng khoán, một cá nhân bị phạt gần 600 triệu đồng

Thao túng thị trường chứng khoán, một cá nhân bị phạt gần 600 triệu đồng

Ông Giang Tuấn Anh bị phạt 575 triệu đồng vì đã sử dụng 23 tài khoản để thao túng cổ phiếu DST của Công ty Đầu tư Sao Thăng Long.
BIC chi trả hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Trà Vinh

BIC chi trả hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Trà Vinh

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trà Vinh vừa tổ chức gặp gỡ và trao số tiền hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn.
Tỷ giá tăng kịch trần, chuyên gia ADB nói: “Chưa cần thiết phải sử dụng ngoại tệ để can thiệp”

Tỷ giá tăng kịch trần, chuyên gia ADB nói: “Chưa cần thiết phải sử dụng ngoại tệ để can thiệp”

Kinh tế trưởng của ADB cho rằng, diễn biến tỷ giá hiện vẫn nằm trong biên độ của Ngân hàng Nhà nước, nên chưa cần thiết phải sử dụng ngoại tệ để can thiệp.
Cổ đông LPBank đồng ý đổi tên ngân hàng, giữ lại cổ tức để tăng năng lực tài chính

Cổ đông LPBank đồng ý đổi tên ngân hàng, giữ lại cổ tức để tăng năng lực tài chính

Ngày 17/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã thông qua việc đổi tên thành Lộc Phát Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Thị trường lao dốc, VN-Index rơi “thủng” mốc 1.200 điểm

Thị trường lao dốc, VN-Index rơi “thủng” mốc 1.200 điểm

Áp lực cung vẫn ở mức cao trong khi dòng tiền có dấu hiệu “hụt hơi” là nguyên nhân khiến cho VN-Index đóng cửa giảm 22,67 điểm (-1,86%) xuống còn 1.193 điểm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 17/4/2024: Mức lãi suất cao nhất thị trường là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 17/4/2024: Mức lãi suất cao nhất thị trường là bao nhiêu?

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 17/4/2024, lãi suất tiết kiệm 17/4 giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB.
Vay mua căn hộ chung cư ở ngân hàng nào có lợi nhất?

Vay mua căn hộ chung cư ở ngân hàng nào có lợi nhất?

Nhiều ngân hàng tung ra gói tín dụng cho vay mua nhà với lãi suất thấp cùng với hàng loạt ưu đãi như giãn trả nợ gốc, thủ tục giải ngân nhanh chóng.
Nhịp hồi phục đan xen rung lắc, VN-Index giảm nhẹ

Nhịp hồi phục đan xen rung lắc, VN-Index giảm nhẹ

Trong Top 10 cổ phiếu tăng điểm tốt thì có tới 7 mã trong nhóm ngân hàng góp mặt tích cực “cứu” chỉ số VN-Index thoát cảnh mất mốc 1.200 điểm.
Quản lý Fintech cần “thử nghiệm và học hỏi” một cách rộng rãi

Quản lý Fintech cần “thử nghiệm và học hỏi” một cách rộng rãi

Thay vì quản lý theo cách “chờ đợi và quan sát” thì Fintech tại Việt Nam cần được chuyển sang cách tiếp cận mới “thử nghiệm và học hỏi” một cách rộng rãi hơn.
Doanh nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị gì về môi trường kinh doanh tại Việt Nam?

Doanh nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị gì về môi trường kinh doanh tại Việt Nam?

Một nửa thành viên thuộc AmCham đang kinh doanh đạt kế hoạch hoặc tốt hơn kỳ vọng tại Việt Nam, nhưng mong muốn môi trường kinh doanh cần tiếp tục cải thiện.
Mùa đại hội cổ đông ngân hàng: Vắng bóng kế hoạch M&A

Mùa đại hội cổ đông ngân hàng: Vắng bóng kế hoạch M&A

Khác với các năm trước, mùa Đại hội cổ đông của các ngân hàng năm nay, kế hoạch mua bán - sáp nhập (M&A), chào bán cổ phần cho nhà đầu nước ngoài vắng bóng.
Đấu thầu vàng - lời giải cho bài toán quản lý thị trường vàng hay chỉ là giải pháp ngắn hạn?

Đấu thầu vàng - lời giải cho bài toán quản lý thị trường vàng hay chỉ là giải pháp ngắn hạn?

Câu chuyện đấu thầu vàng đang được dư luận rất quan tâm, song lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia, nhà kinh tế.
Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có các văn bản gửi các bộ, ngành chức năng nhằm tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.
Triển vọng nào cho thị trường tài chính Việt Nam 2024?

Triển vọng nào cho thị trường tài chính Việt Nam 2024?

Dù còn không ít khó khăn, song triển vọng về thị trường tài chính Việt Nam năm 2024 được dự báo có nhiều yếu tố tác động tích cực, kênh dẫn vốn đa dạng hơn.
Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.
Cả trăm mã nằm sàn kéo chỉ số VN-Index mất 60 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 23 tháng

Cả trăm mã nằm sàn kéo chỉ số VN-Index mất 60 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 23 tháng

Sau phiên tăng điểm tốt vào cuối tuần trước, đầu tuần thị trường mở cửa trong trạng thái rung lắc mạnh, nhóm vốn hoá lớn là “tội đồ” khiến thị trường giảm sâu.
15 đơn vị đủ điều kiện đấu thầu vàng miếng

15 đơn vị đủ điều kiện đấu thầu vàng miếng

Có khoảng 15 đơn vị, bao gồm cả các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng, đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng miếng.
Thẻ tín dụng có thực sự là “cứu cánh" đối với người trẻ?

Thẻ tín dụng có thực sự là “cứu cánh" đối với người trẻ?

Thẻ tín dụng liệu có phải là "vị cứu tinh" giúp giới trẻ hiện thực hóa ước mơ và người dùng cần phải lưu ý điều gì?
Tín dụng bất động sản đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng nhưng cho vay nhà ở xã hội thấp

Tín dụng bất động sản đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng nhưng cho vay nhà ở xã hội thấp

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2018 đến nay, dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản có tỷ lệ tăng trưởng cao, đến cuối năm 2023 đạt khoảng 2,88 triệu tỷ đồng
Giao dịch trái phiếu quý I tăng 50%, đạt gần 10.000 tỷ đồng

Giao dịch trái phiếu quý I tăng 50%, đạt gần 10.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, quy mô giao dịch thị trường trái phiếu doanh nghiệp bình quân 3 tháng đầu năm nay đạt 9.800 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 15/4/2024: Xuất hiện ngân hàng phá "đáy" lãi suất

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 15/4/2024: Xuất hiện ngân hàng phá "đáy" lãi suất

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 15/4/2024, lãi suất tiết kiệm 15/4 giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB.
Chứng khoán tuần từ 15-19/4: Nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index phục hồi lên vùng 1.280 - 1.300 điểm

Chứng khoán tuần từ 15-19/4: Nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index phục hồi lên vùng 1.280 - 1.300 điểm

Thị trường test vùng hỗ trợ 1.250 điểm thành công và đã có phiên giao dịch bùng nổ ngày cuối tuần, giúp nhà đầu tư kỳ vọng hơn vào nhịp tăng trong tuần tới.
Từ ngày mai (15/4), seri của tiền mới in sẽ được quản lý như thế nào?

Từ ngày mai (15/4), seri của tiền mới in sẽ được quản lý như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in. Thông tư có hiệu lực từ ngày mai (15/4).
Kỳ cuối: Tương lai của vàng sẽ như thế nào?

Kỳ cuối: Tương lai của vàng sẽ như thế nào?

Kỳ VI Lược sử về vàng sẽ khám phá một số cách mà vàng đang được sử dụng trong công nghệ và công nghiệp, tầm quan trọng ngày càng tăng của tái chế vàng,...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động