Kiểm soát phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than và kinh nghiệm từ Nhật Bản

Chiều 25/9 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Chính sách và công nghệ kiểm soát phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than Việt Nam”.
EVN yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than nâng cao độ khả dụng Các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch: Đẩy nhanh tiến độ, chú trọng đến yếu tố môi trường Thực hiện tuyên bố JETP: Chính phủ phê duyệt đề án tiến tới đóng cửa nhà máy điện than kém hiệu quả

Hội thảo do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp cùng Viện Nghiên cứu EXRI (Nhật Bản) và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức.

Hội thảo cũng nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về Quản lý phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than Việt Nam.

Bảo vệ môi trường ngành nhiệt điện than là nhiệm vụ trọng tâm

Kiểm soát phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than và kinh nghiệm từ Nhật Bản
Bảo vệ môi trường ngành nhiệt điện than là trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Đỗ Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương cho biết: Thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững, Bộ Công Thương Việt Nam đang hướng tới một nền sản xuất giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Ngày 08 tháng 09 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025, trong đó đã đưa nội dung bảo vệ môi trường ngành nhiệt điện than là trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương, hài hòa giữa phát triển, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa hai nước, với sự tài trợ của Bộ Môi trường - Nhật Bản, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp đã phối hợp với nhóm đối tác Nhật Bản, đại diện là Viện nghiên cứu Exri về Quản lý phát thải Thủy ngân ngành nhiệt điện than triển khai nhiều hoạt động, bao gồm kiểm kê phát thải thủy ngân tại một số nhà máy nhiệt điện than Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của hai nước về xây dựng chính sách, công nghệ kiểm soát và giám sát phát thải thủy ngân…

Tại hội thảo “Chính sách và công nghệ kiểm soát phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than Việt Nam”, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn phát thải thủy ngân, công nghệ hiện có để kiểm soát phát thải thủy ngân của Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để các nhà máy nhiệt điện cũng như cơ quan quản lý Việt Nam trao đổi thông tin về bảo vệ môi trường trong ngành nhiệt điện than trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quy định pháp luật và hệ thống tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam.

Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, hiện cả nước có 33 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động. Tổng công suất lắp đặt thực tế 27.264 MW. Một số nhà máy nhiệt điện than đã vận hành trong nhiều năm như nhà máy nhiệt điện Phả Lại1, Ninh Bình; Một số nhà máy nhiệt điện than công suất nhỏ như Cao Ngạn, Nông Sơn, Na Dương, An Khánh. Nhiều nhà máy nhiệt điện than hiện đại, công suất lớn đi vào hoạt động thời gian gần đây như Sông Hậu 1, Nghi Sơn 2, Thái Bình 2, Vân Phong 1…

Kiểm soát phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than và kinh nghiệm từ Nhật Bản
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Hậu Giang) là một trong những nhà máy nhiệt điện than hiện đại, công suất lớn được khánh thành tháng 7/2022

Hiện Việt Nam đã và đang thực hiện công tác kiểm soát phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than. Cụ thể như: Dự án “Giảm phát thải thủy ngân từ hoạt động đốt than trong ngành năng lượng Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng năm và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) triển khai trong năm 2015 - 2016. Dự án đã khảo sát và lấy mẫu tại 08 mỏ than khu vực phía bắc, đưa ra hàm lượng thủy ngân trung bình trong than nguyên liệu; Lấy mẫu và phân tích hàm lượng thủy ngân trong than, tro bay, xỉ đáy, khí thải (pha hơi) tại 3 nhà máy nhiệt điện; tính toán phát thải thủy ngân cho 26 nhà máy nhiệt điện than theo phương pháp của UNEP.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp cũng đang phối hợp với Viện nghiên cứu EXRI, dưới sự tài trợ của Bộ Môi trường Nhật Bản để triển khai Dự án kiểm kê phát thải thủy ngân trong ngành nhiệt điện than. Dự án sẽ lựa chọn, điều tra khảo sát và lấy mẫu theo loại hình công nghệ, than nguyên liệu đầu vào của các nhà máy nhiệt điện than; Tính toán cân bằng thủy ngân trong quá trình đốt tại nhà máy.

Từ thực tế Dự án này, nhóm làm dự án cũng đưa ra ý kiến trao đổi tại hội thảo, đó là cần có một chương trình kiểm kê phát thải thủy ngân đầy đủ để xác định hàm lượng, nồng độ thủy ngân, hệ số phát thải theo than nguyên liệu và công nghệ, khả năng đáp ứng theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) mới về thủy ngân.

Kinh nghiệm kiểm soát phát thải thủy ngân đến từ Nhật Bản

Tại hội thảo, ông Osamu SAKAMOTO - đại diện Viện nghiên cứu EXRI (Nhật Bản) đã chia sẻ những kinh nghiệm kiểm soát phát thải thủy ngân tại Nhật Bản.

Ông Osamu SAKAMOTO cho biết, đáng chú ý nhất trong công tác kiểm soát phát thải thủy ngân tại Nhật Bản là nước này đã tiến hành sửa đổi Luật APCA (Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí).

Vào tháng 11/2015, Chính phủ Nhật Bản đã Sửa đổi Pháp lệnh Nội các để thi hành Luật APCA (trong đó nêu rõ các cơ sở phát thải thủy ngân chỉ định đặc biệt là đối tượng của Công ước Minamata).

Tiếp đó đến tháng 02/2016, Nhật Bản chấp nhận Công ước Minamata về thủy ngân. Tháng 08/2017 Công ước Minamata về thủy ngân có hiệu lực.

Các nguyên tắc về thực thi được quy định rõ tại Luật này. Nhật Bản đã kết hợp hợp lý các giải pháp kiểm soát phát thải thủy ngân và nỗ lực tự nguyện của các cơ sở kinh doanh để thực thi các giải pháp chính sách hạn chế phát thải thủy ngân ra môi trường không khí để kiểm soát phát thải thủy ngân hiệu quả, đảm bảo thực thi chính xác và hiệu quả Công ước.

Bộ Môi trường Nhật Bản cũng ban hành các Nghị định quy định các tiêu chuẩn phát thải thủy ngân theo loại hình và quy mô của từng cơ sở, đưa ra giới hạn nồng độ thủy ngân phát thải vào môi trường không khí cho các cơ sở phát thải thủy ngân trên cơ sở cân nhắc tới trình độ kỹ thuật cũng như năng lực tài chính của các cơ sở đó để giảm phát thải tối đa.

Cá nhân nào có ý định xây dựng hoặc thay đổi kết cấu của một công trình phát thải thủy ngân đều phải nộp báo cáo trước lên Thống đốc của địa phương.

Thống đốc địa phương có thể yêu cầu cá nhân đó thay đổi hoặc hủy quy hoạch trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông báo nêu trên.

Các cơ sở phát thải thủy ngân đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải thủy ngân. Khi một cơ sở không tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải, Thống đốc có thể kêu gọi cơ sở đó thực hiện các giải pháp thích hợp để cắt giảm phát thải thủy ngân và chỉ định thời hạn nhất định.

Trong Luật cũng quy định rõ về việc đo lường nồng độ thủy ngân. Cụ thể, mỗi cơ sở phải đo lường nồng độ thủy ngân và lưu hồ sơ kết quả theo quy định tại Nghị định của Bộ Môi trường Nhật Bản.

Nhật Bản cũng đề cao nỗ lực tự nguyện của các cơ sở trong việc kiểm soát phát thải thủy ngân. Cụ thể, cơ sở phát thải một lượng thủy ngân đáng kể và thuộc đối tượng cần kiểm soát phát thải theo quy định tại Pháp lệnh Nội các phải thiết lập tiêu chuẩn phát thải tự nguyện (của riêng cơ sở đó hoặc liên kết với các cơ sở khác); Đo lường nồng độ thủy ngân và lưu hồ sơ kết quả đó, đồng thời, thực hiện các giải pháp cần thiết để kiểm soát phát thải thủy ngân ra môi trường không khí và công khai tình trạng cũng như kết quả đánh giá công tác thực hiện các giải pháp đó.

Tại Nhật Bản, việc kiểm soát phát thải thủy ngân được quy trách nhiệm cụ thể tới địa phương. Chính quyền địa phương nỗ lực để cung cấp thông tin cần thiết nhằm khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cắt giảm phát thải thủy ngân, đồng thời nỗ lực phổ biến kiến thức về các giải pháp kiểm soát phát thải thủy ngân.

Thống đốc có thể yêu cầu cơ sở phát thải thủy ngân báo cáo tình trạng phát thải thủy ngân và chỉ đạo các chuyên viên đến cơ sở kiểm tra. Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản có thể yêu cầu báo cáo và chỉ đạo chuyên viên kiểm tra tại cơ sở trong trường hợp khẩn cấp.

Công ước Minamata về thủy ngân

Công ước Minamata về thủy ngân làm một công cụ pháp lý toàn cầu về thủy ngân được thông qua tại Minamata - Nhật Bản vào tháng 10 năm 2013. Công ước hướng tới kiểm soát và giảm thiểu sử dụng và phát thải thủy ngân từ các sản phẩm, các quá trình sản xuất, chế biến và các ngành công nghiệp. Đến nay đã có 181 quốc gia tham gia Công ước.

Sau nhiều bước chuẩn bị và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 04/10/2013, Bộ Công Thương đã tham dự Hội nghị đại diện quốc gia tại Nhật Bản vào tháng 10/2013 và thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công ước Minamata về thủy ngân.

Nội dung chính của Công ước Minamate về thủy ngân là đưa ra quy định kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh, phân phối, vận chuyển, sử dụng, lưu trữ và thải bỏ thủy ngân nhằm mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người và môi trường do phát thải nhân sinh của thủy ngân và các hợp chất thủy ngân. Các quốc gia thành viên sau khi ký kết sẽ có lộ trình đến giai đoạn năm 2020 - 2025 để thực thi các quy định của Công ước.

Nguyễn Duyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phát triển bền vững

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Vũng Tàu sẽ xử phạt người tắm biển sử dụng xà bông, dầu gội ở trụ nước công cộng

TP. Vũng Tàu sẽ xử phạt người tắm biển sử dụng xà bông, dầu gội ở trụ nước công cộng

Sau khi tắm biển, nhiều người dân, du khách vẫn thản nhiên sử dụng xà bông, dầu gội để tắm tráng ở trụ tắm nước ngọt công cộng, mặc dù có biển cấm.
Tuyên Quang: Tìm ra nguyên nhân khiến nhóm nam sinh dồn nữ giáo viên vào góc tường, buông lời xúc phạm

Tuyên Quang: Tìm ra nguyên nhân khiến nhóm nam sinh dồn nữ giáo viên vào góc tường, buông lời xúc phạm

Tìm ra nguyên nhân vụ việc nhóm nam sinh dồn nữ giáo viên vào góc tường và buông lời xúc phạm tại một trường THCS tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Nghệ An: Đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Nghệ An: Đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Chiều 5/12, tại thành phố Vinh đã diễn ra hội nghị Kết nối giao thương tỉnh Nghệ An năm 2023.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Huyện Long Điền kỷ niệm 20 năm thành lập

Bà Rịa – Vũng Tàu: Huyện Long Điền kỷ niệm 20 năm thành lập

Chiều 5/12, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (9/12/2003 - 9/12/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Đồng Nai: Dự kiến những dự án nào sẽ được miễn, giảm tiền thuê đất?

Đồng Nai: Dự kiến những dự án nào sẽ được miễn, giảm tiền thuê đất?

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành về quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thực hiện xã hội hoá trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Sạt lở trên đèo Eo Chim, giao thông bị chia cắt

Quảng Ngãi: Sạt lở trên đèo Eo Chim, giao thông bị chia cắt

Gần 8.000m3 đất, đá trên đồi núi bất ngờ sạt lở tràn xuống Tỉnh lộ 624 đoạn qua đèo Eo Chim (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) khiến giao thông bị chia cắt.
Phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 ở nhiều địa phương có gì mới?

Phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 ở nhiều địa phương có gì mới?

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trong cả nước đã có phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn giúp hình thành thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe"

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn giúp hình thành thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe"

Việc siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn bước đầu đã làm ý thức người dân có nhiều thay đổi, hình thành thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe".
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Nhiều nơi bị ảnh hưởng không khí lạnh, mưa rào và dông

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Nhiều nơi bị ảnh hưởng không khí lạnh, mưa rào và dông

Bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo diễn biến thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày, từ đêm ngày 5/12 đến 15/12 như thế nào?
Giải quyết “bài toán” quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Giải quyết “bài toán” quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải ở các đô thị lớn đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý nhằm tìm ra một giải pháp toàn diện, bền vững.
Hoàn thành đối soát trùng khớp 33,5 triệu giấy phép lái xe với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Hoàn thành đối soát trùng khớp 33,5 triệu giấy phép lái xe với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vừa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về giấy phép lái xe với hơn 34,7 triệu giấy phép lái xe...
Loạt biển số xe ô tô siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

Loạt biển số xe ô tô siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

Ngày 16/12, loạt biển số ô tô gồm biển ngũ quý, tứ quý và số tiến sẽ được đưa ra đấu giá. Thời gian đấu giá sẽ là 30 phút/1 biển số xe ô tô.
Đồng Nai: Đề xuất tặng 30.000 phần quà cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

Đồng Nai: Đề xuất tặng 30.000 phần quà cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Đồng Nai đã đề xuất tặng 30.000 phần quà, mỗi phần trị 1 triệu đồng, tổng chi 30 tỷ đồng cho người lao động.
Trường hợp nào được hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế?

Trường hợp nào được hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế?

Pháp luật quy định một số trường hợp người đã đóng bảo hiểm y tế được hoàn trả lại tiền. Vậy đó là những trường hợp nào và hồ sơ đề nghị hoàn tiền gồm những gì?
Không khí lạnh tăng cường, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/12, luồng không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam.
Giá chỉ từ 150.000 đồng - tùng thông mini "hút khách" dịp Noel

Giá chỉ từ 150.000 đồng - tùng thông mini "hút khách" dịp Noel

Những cây tùng thông có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/cây đang là mặt hàng "đắt như tôm tươi" mùa Noel năm nay.
Đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương, Đồng Nai

Đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương, Đồng Nai

Tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ USD (tương 86 ngàn tỷ đồng), dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công, kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương, Đồng Nai.
Sửa xong cáp quang biển AAE-1, Internet Việt Nam hoạt động bình thường

Sửa xong cáp quang biển AAE-1, Internet Việt Nam hoạt động bình thường

Các lỗi trên tuyến cáp quang biển quốc tế AAE-1 đã được khắc phục xong, đến nay tuyến kết nối Việt Nam với quốc tế đã hoạt động bình thường.
Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới

Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Râu ngô -  vị thuốc tự nhiên tốt cho sức khỏe

Râu ngô - vị thuốc tự nhiên tốt cho sức khỏe

Râu ngô rất dễ kiếm, dễ sử dụng và đặc biệt là mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Râu ngô giàu vitamin và các chất vi lượng cần thiết cho cơ thể...
Còn nhiều vé tàu Tết đi tất cả các ga phía Bắc

Còn nhiều vé tàu Tết đi tất cả các ga phía Bắc

Ga Sài Gòn cho biết vẫn còn nhiều vé trên các đoàn tàu Tết đi tất cả các ga phía Bắc từ nay đến ngày 2/2/2024 và từ 7/2 – 9/2/2024.
EVN tổ chức Tuần lễ hồng - hiến máu nhân đạo lần thứ  9

EVN tổ chức Tuần lễ hồng - hiến máu nhân đạo lần thứ 9

Sáng ngày 05/12/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu nhân đạo.
Đốt mỡ nội tạng bằng những thực phẩm tốt cho sức khỏe

Đốt mỡ nội tạng bằng những thực phẩm tốt cho sức khỏe

Việc bổ sung các thực phẩm hỗ trợ giảm mỡ nội tạng chỉ mang lại hiệu quả tối ưu khi mỗi chúng ta đều có ý thức thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm mỡ khác.
Bà Tân Vlog hết thời, trở về làm người nông dân giản dị

Bà Tân Vlog hết thời, trở về làm người nông dân giản dị

Sau khi vướng loạt ồn ào thị phi, Bà Tân Vlog từng gây bão mạng xã hội một thời vì những món ăn "siêu to khổng lồ" đã không còn được nhiều người quan tâm.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới để đẩy lùi hàng nhập lậu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Quản lý thuốc lá thế hệ mới để đẩy lùi hàng nhập lậu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Việc quản lý các mặt hàng thuốc lá thế hệ mới hiện được nhận định là khó khăn do chưa có giải pháp phù hợp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động