Phiên họp thứ 37, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

Không nên giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đại diện chủ sở hữu Nhà nước?

Ngày 9/9, trong phiên họp thứ 37, cho ý kiến vào dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần thận trọng với quy định mở rộng thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhất là quy định chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước của UBCKNN đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy định mới sẽ dẫn đến “luật chồng luật”?

Trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn trong dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội Vũ Hồng Thanh – nhắc lại, tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã kết luận giữ nguyên quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng nghiên cứu tăng thẩm quyền và giữ mối quan hệ giữa Bộ Tài chính và UBCKNN như hiện hành.

khong nen giao uy ban chung khoan nha nuoc dai dien chu so huu nha nuoc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên khai mạc

Thực hiện chỉ đạo, ngoài một số chức năng mới, như: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK, chiến lược, kế hoạch, dự án, chính sách phát triển TTCK để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (SGDCKVN) và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (TCTLK VN); thanh tra, kiểm ra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán... thì “Thường trực UBKT đề nghị bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước của UBCKNN đối với SGDCK VN và TCTLK VN” – ông Thanh. Đồng thời giải trình, thứ nhất, SGDCK VN và TCTLK VN là các doanh nghiệp đặc thù, là nơi duy nhất tổ chức thị trường giao dịch, tổ chức các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho toàn bộ thị trường của Việt Nam. Thứ hai, quy định này không trái với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, đồng thời, thực tế cũng có nhiều mô hình thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp (gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND cấp tỉnh và Tổng Công ty đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước).

Cho ý kiến vào nội dung này, bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp – diễn giải, luật hiện hành chỉ có bộ, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước... thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước. Khi thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chúng ta cũng giao cho Uỷ ban này làm đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại một số doanh nghiệp Nhà nước. Do đó, nếu quy định như trong dự thảo Luật thì sẽ phát sinh thêm đầu mối.

khong nen giao uy ban chung khoan nha nuoc dai dien chu so huu nha nuoc
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Đã có những ý kiến trái chiều về nội dung quy định đại diện chủ sở hữu Nhà nước của UBCKNN đối với SGDCK VN và TCTLK VN, do đó, Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình Quốc hôi xem xét trong kỳ họp tới

Trong khi đó, đối chiếu với Luật Chứng khoán hiện hành, Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước và Luật Doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật – chỉ rõ, nếu quy định như dự thảo thì SGDCK VN và TCTLK VN phải chịu sự điều chỉnh của cả 3 luật, dẫn đến những chồng chéo khi thực thi.

Giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là quy định mới được đưa vào dự thảo luật và nếu quy định mở rộng như trên thì trái với các luật khác. Chính vì vậy, Ban soạn thảo đã báo cáo Chính phủ và đang tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện khi Chính phủ có ý kiến.

Phát biểu kết luận nọi dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, việc tăng thẩm quyền cho UBCKNN là cần thiết, tuy nhiên vì còn ý kiến khác nhau nên Ban soạn thảo và co quan thẩm tra cần tiếp tục tiếp thu ý kiến, chỉnh lý trước khi trình dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại lỳ họp Quốc hội tới đây.

Chưa ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ CPH-TVNN tại doanh nghiệp

Báo cáo UBTVQH, Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh thay mặt Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBTVQH về việc thành lập Đoàn công tác để làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước (CPH-TVNN) tại doanh nghiệp, Đoàn công tác đã làm việc với một số Bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở kết quả làm việc, Đoàn công tác kiến nghị: “Không cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ CPH-TVNN tại doanh nghiệp” – Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh nói và đánh giá, cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nguồn thu từ CPH-TVNN tại doanh nghiệp liên tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ CPH-TVNN tại doanh nghiệp. Đã kịp thời cân đối cho ngân sách nhà nước để chi cho đầu tư công theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

khong nen giao uy ban chung khoan nha nuoc dai dien chu so huu nha nuoc
Ông Vũ Hồng Thanh: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua; rà soát, sửa đổi các văn bản dưới luật bảo đảm việc thực hiện đúng, đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Giải trình chi tiết, ông Thanh cho biết, do các quy định liên quan đến quản lý và sử dụng nguồn thu từ CPH-TVNN tại doanh nghiệp đã được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

Do đó, để đồng bộ với nội dung thu, chi trong Luật Ngân sách nhà nước, Đoàn công tác đề nghị xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13. Theo đó, vừa sửa đổi được một số bất cập hiện nay của Luật số 69/2014/QH13 vừa bảo đảm được việc không ban hành quá nhiều văn bản quy định về cùng một nội dung, dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo, đồng thời tuân thủ đúng quy định tại Điều 55 của Hiến pháp.

Đoàn công tác đề nghị Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tránh tình trạng các văn bản dưới luật quy định trái với quy định của Luật hoặc không được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Đối với Chính phủ, Đoạn công tác đề nghị chỉ đạo tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng nguồn thu từ CPH-TVNN tại doanh nghiệp thời gian qua; rà soát, sửa đổi các văn bản dưới luật bảo đảm việc thực hiện đúng, đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo đó các khoản thu từ CPH-TVNN tại doanh nghiệp thực hiện nộp ngân sách nhà nước (thu từ DN TW nộp về NSTW, thu từ DN địa phương nộp về NS địa phương); các khoản chi cho hỗ trợ sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp do NSNN bố trí. Đồng thời xử lý dứt điểm kiến nghị của các địa phương về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa các DNNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo nghị trình, từ ngày 9-20/9, phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8; tiến hành giám sát chuyên đề và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoàng Châu
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm cấp cao Việt Nam - Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm cấp cao Việt Nam - Anh

Tọa đàm cấp cao Việt Nam - Anh là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại song phương hai nước.
Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới.
Làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh

Làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội thăm Vương quốc Anh với mong muốn hai bên đề ra những giải pháp mới nhằm làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác Việt Nam- Anh.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị vật tư y tế; nhiều cán bộ y tế nghỉ việc... đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn chức sắc các hội thánh và tổ chức Cao Đài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn chức sắc các hội thánh và tổ chức Cao Đài

Chiều 29-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn các vị chức sắc lãnh đạo các hội thánh và tổ chức Cao Đài.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022

Ngày 30/6/2022 diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 do Bộ Chính trị tổ chức.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Turkmenistan

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Turkmenistan

Ngày 28/6/2022, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Vepa Hajiyev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CH Turkmenistan.
Sắp diễn ra Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sắp diễn ra Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”.
Chủ tịch Quốc hội: Tiềm năng, dư địa hợp tác của ngành dược rất lớn

Chủ tịch Quốc hội: Tiềm năng, dư địa hợp tác của ngành dược rất lớn

Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Hungary, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiềm năng và dư địa hợp tác phát triển của ngành dược ở Việt Nam là rất lớn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần có biện pháp phù hợp ngăn chặn khủng hoảng ngành y tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần có biện pháp phù hợp ngăn chặn khủng hoảng ngành y tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ và ngành y tế cần sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là bất cập trong đấu thầu, mua sắm vật tư.
Hoàn thiện khung pháp lý về năng lượng tái tạo và kinh tế xanh

Hoàn thiện khung pháp lý về năng lượng tái tạo và kinh tế xanh

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary đã tổ chức toạ đàm lập pháp: Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất

Tại Tọa đàm Kinh tế - Thương mại - Đầu tư Việt Nam – Hungary, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, chúng tôi cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất.
Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Hungary

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Hungary

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, tại Đại học Eötvös Loránd, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Hungary.
Chủ tịch Quốc hội Hungary hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Hungary hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội Hungary dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Chiều 27/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Bà Penny Wong.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia

Ngày 27-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Thu phí tự động hoàn toàn các tuyến đường cao tốc từ 1/8/2022

Thu phí tự động hoàn toàn các tuyến đường cao tốc từ 1/8/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải và các địa phương triển khai thu phí tự động đồng bộ trên toàn quốc kể từ 1/8/2022.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng

Chiều 27/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.
Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam sẽ có thêm biện pháp để kiềm chế giá xăng dầu

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam sẽ có thêm biện pháp để kiềm chế giá xăng dầu

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam sẽ kiểm soát lạm phát dưới mức 4% và sắp tới sẽ có thêm biện pháp để kiềm chế giá xăng dầu.
Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác với Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường 650 triệu dân

Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác với Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường 650 triệu dân

Ngày 26/6, nhân chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm Công ty Mirelite Mirsa, chuyên chế biến nông sản đông lạnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary

Ngày 26/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Albertirsa, Hungary.
Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/6.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Đà Nẵng làm tốt công tác quy hoạch, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động