Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 10:51

Không cho phép cá nhân Việt Nam ký thỏa thuận quốc tế

09:18 | 14/07/2020
Ngày 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Các ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế.

Báo cáo đề xuất tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế, ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - cho biết, việc ban hành Luật sẽ góp phần thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế; bảo đảm thực thi Hiến pháp năm 2013, đồng bộ với Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và đáp ứng thực tiễn nhu cầu ký kết thỏa thuận quốc tế; góp phần giữ vững ổn định chính trị và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

1258 13 07 2020 khai mac phien hop thu 46 cua uy ban thuong vu quoc hoi 8415cd7f details

Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc không nên mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Nếu mở rộng đến cấp huyện, cấp xã thì chỉ nên khoanh lại đối với các huyện, xã ở khu vực biên giới và có giới hạn phạm vi lĩnh vực cụ thể được ký kết. Có ý kiến đề nghị chỉ nên mở rộng đến cấp huyện, vì băn khoăn về năng lực, khả năng thực thi của cấp xã.

Theo ông Nguyễn Văn Giàu, việc ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, đặc biệt ở các huyện, xã ở khu vực biên giới thời gian qua đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới; thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu, trao đổi văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Từ thực tiễn nhu cầu ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế trong tình hình mới, chỉ áp dụng đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã ở khu vực biên giới.

Đồng thời, để bảo đảm phù hợp với năng lực, bảo đảm chặt chẽ về mặt quốc phòng, an ninh quốc gia, dự thảo Luật giới hạn một số nội dung về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác quản lý biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; quy định gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi quyết định về việc ký thỏa thuận quốc tế của UBND cấp huyện, xã ở khu vực biên giới.

Trước ý kiến đề nghị làm rõ quy định của dự thảo Luật không cho phép cá nhân Việt Nam ký kết thỏa thuận quốc tế trong khi cá nhân nước ngoài là một trong những chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế với Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết, Dự thảo Luật quy định cá nhân nước ngoài là một trong những bên ký kết nước ngoài trên cơ sở kế thừa quy định của Pháp lệnh 2007. Theo tổng kết thực tiễn thực hiện Pháp lệnh 2007 đến nay chưa phát sinh vướng mắc. Quy định này nhằm tận dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế sau khi tiếp thu dự kiến giảm 4 điều so với dự thảo trình tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Quỳnh Nga