Khởi nghiệp sáng tạo nâng tầm xứ Quảng

Quảng Nam đã nỗ lực tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có sức lan toả, ghi dấu ấn trong “sân chơi” khởi nghiệp quốc gia.

Báo Công Thương đã trao đổi với người được cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng gọi với tên thân thuộc “Anh cả khởi nghiệp xứ Quảng” - ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ - Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thưa ông, Quảng Nam được xem là “vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”, vậy Quảng Nam đã có những chính sách, ưu đãi gì đối với cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh?

Quảng Nam xây dựng và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp trên nền tảng truyền thống canh tân, đổi mới với định vị giá trị “Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”. Với tầm nhìn ấy, Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ, xây dựng Hệ sinh thái, cụ thể: Nghị quyết số 09/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Các đối tượng áp dụng gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới được công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khởi nghiệp sáng tạo nâng tầm xứ Quảng
Ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ - Trưởng Ban điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Quảng Nam đã ban hành các cơ chế hỗ trợ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, phát triển dược liệu và sâm, phát triển hợp tác xã,...Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, trong từng giai đoạn hình thành và phát triển của mình, đáp ứng các điều kiện đều được hỗ trợ. Để xây dựng Hệ sinh thái bền vững, tỉnh đã thiết lập, duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần tạo lập và lan tỏa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp toàn tỉnh. Đây là giá trị nền tảng. Đồng thời, đồng loạt triển khai đào tạo giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cán bộ phục vụ tham mưu xây dựng và triển khai Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức nhiều diễn đàn/ hội thảo khởi nghiệp cấp quốc gia, vùng, tỉnh, huyện. Tổ chức tập huấn về kiến thức, hướng dẫn kỹ năng về khởi nghiệp cho thanh niên - phụ nữ - nông dân – học sinh, sinh viên. Đặc biệt, chăm lo đến phát triển thương mại sản phẩm khởi nghiệp thông qua kênh điện tử và tại các trung tâm thương mại lớn ở nước ta; kết nối Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh với vùng và quốc gia, thúc đẩy và hình ảnh phong trào “bỏ phố về quê khởi nghiệp”;…

Theo ông, đâu là điều tạo nên sự thành công và khác biệt của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Quảng Nam so với các địa phương khác?

Quảng Nam hiện có 105 dự án khởi nghiệp sáng tạo; trong đó có 67 dự án do phụ nữ làm chủ; 4 dự án của học sinh, sinh viên; vượt 950% chỉ tiêu đề ra; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với 55 doanh nghiệp, vượt 1075% chỉ tiêu đề ra. Dự án khởi nghiệp Quảng Nam đạt giải cao trong chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia do các cơ quan Trung ương tổ chức. Hầu hết các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, Quảng Nam đã hoàn thành; thậm chí có chỉ tiêu hoàn thành ngay trong năm 2020.

Bài 1: Khởi nghiệp sáng tạo nâng tầm xứ Quảng
Quảng Nam là tỉnh đầu tiên và duy nhất sáng tạo thành lập Ban Điều hành với chức năng điều phối và hỗ trợ các thành phần Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Có thể nói hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam đã mạnh dạn và tạo dấu ấn riêng.

Thứ nhất, cam kết và đồng hành của chính quyền với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo. Tỉnh Quảng Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo, là bệ đỡ cho các startup phát triển ý tưởng thành dự án thật; chăm lo bảo vệ tài sản trí tuệ, tránh nguy cơ bị “ăn cắp” tài sản trí tuệ.

Thứ hai, lồng ghép các chương trình, cơ chế, chính sách để tạo nên sự liên kết cơ chế trong quá trình xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp

Thứ ba, vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp rộng khắp các địa phương; có nơi phát triển đến cấp xã. Hình thành mạng lưới Hội khởi nghiệp sáng tạo câp huyện

Thứ tư, chăm lo đào tạo và hướng dẫn phát triển dự án khởi nghiệp; nhất là kết nối chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp quốc gia.

Ngoài ra, Quảng Nam đề cao vai trò doanh nhân và đẩy mạnh xã hội hóa. Cộng đồng doanh nhân, bằng kinh nghiệm xương máu và sự từng trải đã luôn đồng hành, truyền cảm hứng và tạo động lực để chắp cánh cho các startup. Tất cả các sự kiện khởi nghiệp xứ Quảng luôn có dấu ấn đậm nét của doanh nhân. Và, cũng chính họ tạo nên Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh cùng các địa phương Bắc Trà My, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hiệp Đức,… Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời để xây dựng hệ sinh thái, giúp hoạt động khởi nghiệp diễn ra sôi nổi, sinh động và lan tỏa.

Được biết, Quảng Nam hướng tới trở thành “địa phương khởi nghiệp”, những định hướng nào sẽ được tỉnh chú trọng để hiện thực hóa điều trên?

Quảng Nam xác định mục tiêu Hệ sinh thái bền vững và năng động, phấn đấu là địa phương nhóm dẫn đầu khởi nghiệp Việt Nam. Vấn đề quan tâm là luôn luôn khơi dậy và lan tỏa tinh thần dấn thân và khát vọng làm giàu; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và văn hóa khởi nghiệp, văn hóa doanh nhân. Xây dựng và thực hiện chương trình tăng tốc và vinh danh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoàn thành xây dựng đội ngũ chuyên gia, giảng viên nguồn khởi nghiệp tại chỗ. Hỗ trợ, giao nhiệm vụ để phát triển mạng lưới Hội khởi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh gắn với hình thành Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả. Đề cao tư duy khởi nghiệp mở để thu hút nguồn lực và kết nối Hệ sinh thái địa phương mạnh mẽ. Gắn kết chặt chẽ chương trình khởi nghiệp – sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Nâng tầm Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khởi nghiệp sáng tạo nâng tầm xứ Quảng
Công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam không ngừng được quan tâm.

Tôi mong muốn và luôn có niềm tin, cộng đồng khởi nghiệp xứ Quảng sở hữu những startup nhiệt huyết, đam mê, sáng tạo,… sẽ ngày càng lớn mạnh, luôn khát khao và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Ngày 16/6/2022, Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - Sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ ba – TechFest Quảng Nam 2022 với Chủ đề: “Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng” sẽ chính thức diễn ra. TechFest Quang Nam 2022 sẽ quy tụ hơn 200 gian trưng bày, kết nối với hơn 600 sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam và miền Trung - Tây Nguyên.
Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hai doanh nhân 9X sáng lập Quỹ Tìm Kiếm đầu tiên tại Việt Nam trị giá 30 triệu USD

Hai doanh nhân 9X sáng lập Quỹ Tìm Kiếm đầu tiên tại Việt Nam trị giá 30 triệu USD

Vừa qua, Quỹ Tìm Kiếm đầu tiên tại Việt Nam đã được thành lập bởi hai doanh nhân 9X và nhận cam kết đầu tư từ 15 nhà đầu tư quốc tế với số vốn hơn 30 triệu USD.
NextPay đầu tư 1 triệu USD vào Giải pháp quản trị nhân sự toàn diện HROnline

NextPay đầu tư 1 triệu USD vào Giải pháp quản trị nhân sự toàn diện HROnline

Giải pháp quản trị nhân sự toàn diện HROnline chính thức được ký kết rót vốn trị giá 1 triệu USD bao gồm tiền mặt và hỗ trợ phát triển thị trường.
Vườn ươm Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ: Tạo lập sân chơi cho các startup công nghệ

Vườn ươm Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ: Tạo lập sân chơi cho các startup công nghệ

Vườn ươm Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ kỳ vọng trở thành trung tâm tư vấn giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain hàng đầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt.
OnPoint gọi vốn thành công 50 triệu USD từ SeaTown Holdings

OnPoint gọi vốn thành công 50 triệu USD từ SeaTown Holdings

Thương vụ OnPoint gọi vốn thành công là thương vụ lớn nhất trong ngành hỗ trợ phát triển thương mại điện tử tại khu vực Đông Nam Á trong 5 năm vừa qua.
Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ, dần khẳng định vị thế trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục

Gọi vốn Shark Tank mùa 5 không thành công, ứng dụng hẹn hò Fika nói gì?

Gọi vốn Shark Tank mùa 5 không thành công, ứng dụng hẹn hò Fika nói gì?

Sau lần gọi vốn thành công được 1,6 triệu USD vào năm ngoái, mới đây ứng dụng hẹn hò Fika đã tham gia Shark Tank mùa 5 song gọi vốn không thành công.
Làng công nghệ Metaverse - Cổng kết nối quốc gia cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Làng công nghệ Metaverse - Cổng kết nối quốc gia cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Làng công nghệ Metaverse lần đầu xuất hiện trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, là cơ hội kết nối, nắm bắt xu hướng phát triển công nghệ mới.
Khởi nghiệp sáng tạo: Quảng Nam thúc đẩy "khởi nghiệp xanh"

Khởi nghiệp sáng tạo: Quảng Nam thúc đẩy "khởi nghiệp xanh"

Với Quảng Nam, khởi nghiệp xanh có ý nghĩa là khát vọng xanh, ước mơ xanh, định hướng xây dựng sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo hướng đến phát triển xanh, bền vững
Quảng Nam: Chuyển đổi số - kim chỉ nam cho khởi nghiệp sáng tạo

Quảng Nam: Chuyển đổi số - kim chỉ nam cho khởi nghiệp sáng tạo

Quảng Nam từng bước đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá, trưng bày dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo để nâng tầm sản phẩm xứ Quảng.
Cơ hội cho sinh viên khởi nghiệp cùng Kawai 2022

Cơ hội cho sinh viên khởi nghiệp cùng Kawai 2022

Thêm cơ hội cho sinh viên trong chuỗi khởi nghiệp cùng Kawai 2022.
Việt Nam - “viên ngọc” mới trong hút vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Việt Nam - “viên ngọc” mới trong hút vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Việt Nam thu hút 1,4 tỷ USD vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2021, cao hơn 1,6 lần so với con số 874 triệu USD vào năm 2019.
Gặp người

Gặp người 'thuần hóa' rau dại trên đất nhiễm mặn

‘Mình chỉ là nông dân bình thường nhưng luôn muốn làm điều mới mẻ, thú vị’ - đó là tâm sự của Trần Văn Quân ở Nghệ An, người thuần hoá rau trên đất nhiễm mặn.
Đà Nẵng: Tổ chức chương trình tăng tốc khởi nghiệp

Đà Nẵng: Tổ chức chương trình tăng tốc khởi nghiệp

Sáng 25/5, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Tăng tốc khởi nghiệp - VTS 2022.
Touchstone Partners công bố đầu tư vào công ty khởi nghiệp Eureka Robotics

Touchstone Partners công bố đầu tư vào công ty khởi nghiệp Eureka Robotics

Ngày 17/5, Touchstone Partners công bố đầu tư vào vòng gọi vốn mạo hiểm quan trọng đầu tiên (pre-Series A) của Eureka Robotics.
Startup chế biến thức ăn chăn nuôi từ côn trùng gọi vốn thành công 30 triệu USD

Startup chế biến thức ăn chăn nuôi từ côn trùng gọi vốn thành công 30 triệu USD

Entobel, startup chế biến thức ăn chăn nuôi từ côn trùng đã gọi vốn thành công 30 triệu USD từ Quỹ Mekong Enterprise Fund IV và Dragon Capital.
Đổi mới sáng tạo hút vốn khủng

Đổi mới sáng tạo hút vốn khủng

Với tổng vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup đạt mức kỷ lục và sự xuất hiện của 2 kỳ lân công nghệ mới trong năm 2021, Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội hút vốn vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo (ĐMST), trở thành trung tâm công nghệ đáng chú ý trong khu vực.
2 học sinh đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Olympic tin học quốc tế tại Singapore

2 học sinh đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Olympic tin học quốc tế tại Singapore

Vượt qua rất nhiều các tài năng nhí khác trên cả nước, học sinh Ngô Doãn Hưng và Phạm Như Khánh đã vô cùng xuất sắc đạt giải vàng lập trình quốc gia cuộc thi HKICO Việt Nam, vinh dự trở thành 2 đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường tin học quốc tế ở Singapore.
Sôi động vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” bằng tiếng Anh

Sôi động vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” bằng tiếng Anh

Ngày 27/4 tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đã diễn ra vòng chung kế Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HTU ERIC Start-up Championship” bằng tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên nhà trường phối hợp với học viện ERC Singapore trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính- Ngân hàng để tổ chức sự kiện này.
Khởi động cuộc thi Thách thức kinh doanh mùa 3

Khởi động cuộc thi Thách thức kinh doanh mùa 3

Được khởi xướng từ năm 2020 bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Thách thức kinh doanh đang dần trở thành một sân chơi hấp dẫn cho các bạn sinh viên và doanh nhân trẻ Việt Nam. Với mong muốn tiếp tục tiếp sức cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, GBA chính thức khởi động Mùa 3 - Thách thức Kinh doanh 2022.
Anh thanh niên vùng biên Đắk Lắk làm giàu từ ốc nhồi

Anh thanh niên vùng biên Đắk Lắk làm giàu từ ốc nhồi

Tại huyện biên giới Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), anh Huỳnh Ngọc Hội (33 tuổi, trú tại xã Ea Bar) đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi ốc nhồi, bình quân mỗi tháng doanh thu hàng chục triệu đồng.
EQUO huy động thành công 1,3 triệu USD

EQUO huy động thành công 1,3 triệu USD

EQUO, một công ty phát triển các sản phẩm bền vững tại Việt Nam, đã huy động được 1,3 triệu USD ở vòng hạt giống. Dẫn đầu vòng hạt giống là NextGen Ventures cùng với sự tham gia của Techstars, East Ventures và vận động viên đánh gôn Michelle Wie-West.
Felix: Chất lượng làm nên thương hiệu

Felix: Chất lượng làm nên thương hiệu

Bằng những ứng dụng mang lại hiệu quả lớn cho nhiều ngành nghề, từ nông nghiệp đến bảo hiểm, tài chính, thương mại điện tử... Felix đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng lớn.
Sàn Felix Store – tạo nhiều cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp Việt

Sàn Felix Store – tạo nhiều cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp Việt

Những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, TMĐT vẫn tăng trưởng ấn tượng, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Sàn thương mại điện tử Felix Store chính thức đi vào hoạt động. Đón đầu xu hướng thương mại điện tử B2B và mở ra nhiều cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp.
Transparent Charity: Giải pháp quyên góp minh bạch bằng công nghệ Blockchain

Transparent Charity: Giải pháp quyên góp minh bạch bằng công nghệ Blockchain

Do ảnh hưởng kép của dịch bệnh, thiên tai…người dân gặp nhiều khó khăn về kinh tế, ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành còn có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các mạnh thường quân. Từ đó, nảy sinh nhiều vấn đề, đặc biệt là liên quan tới tính tin cậy của các khoản thu-chi trong chiến dịch từ thiện.
TraceCommerce - Sàn thương mại điện tử cho sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ

TraceCommerce - Sàn thương mại điện tử cho sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ

Trong nền kinh tế Việt Nam, nông nghiệp là lĩnh vực đóng vai trò đặc biệt quan trọng với đa dạng chủng loại sản phẩm và có nhiều đặc sản đặc trưng cho từng vùng miền. Dựa vào thế mạnh này, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp và xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu trên thế giới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động