Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 16:16
Cục Xúc tiến thương mại:

Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

07:06 | 19/09/2015
Nêu cao tinh thần đoàn kết, khuyến khích sự sáng tạo, hăng hái thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức…  phong trào thi đua được coi là một trong những giải pháp trọng tâm giúp Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo
Cục XTTM triển khai tốt Chương trình Thương hiệu quốc gia

Cục XTTM - Bộ Công Thương có nhiệm vụ trọng tâm điều phối, triển khai Chương trình XTTM quốc gia với 3 nội dung chính: XTTM định hướng xuất khẩu, XTTM thị trường trong nước và XTTM miền núi, biên giới, hải đảo. Những năm qua chương trình đã phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2010 - 2014 thu hút hơn 21.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp đã trực tiếp giao dịch và ký kết hợp đồng với tổng trị giá hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và doanh số bán hàng đạt gần 5,3 tỷ USD và trên 1.000 tỷ đồng.

Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và biên giới, hải đảo đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần vào sự phát triển liên tục nhiều năm liền của thị trường trong nước, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Bên cạnh đó, Cục XTTM đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia, giúp quảng bá sâu rộng hình ảnh quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Thành công lớn nhất của chương trình là sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của việc xây dựng, bảo vệ, quảng bá thương hiệu...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục XTTM nói riêng và hệ thống các cơ quan XTTM nói chung cũng gặp không ít khó khăn khi việc đầu tư cho các hoạt động XTTM còn hạn chế. Nguồn nhân lực cho công tác XTTM cũng chưa đáp ứng nhu cầu và cần phải được tiếp tục bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng, tính chuyên nghiệp. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác XTTM còn thiếu, thậm chí có những địa phương là “điểm trắng” về hạ tầng XTTM.

Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cục XTTM đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Huy Sơn - Cục trưởng Cục XTTM - cho rằng: Trong số các giải pháp đồng bộ thực hiện việc phát động và tổ chức triển khai các phong trào thi đua đã phát huy tác dụng rõ nét và rút ra được nhiều bài học quý giá.

Theo đó, để đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực, các phong trào thi đua phải có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong đơn vị gồm tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các phong trào gắn kết với nhau, góp phần triển khai đồng thời nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đoàn thể, tổ chức Đảng từ Đảng ủy Cục đến các Chi bộ phải giữ vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, quy hoạch cán bộ để gây dựng hạt nhân phong trào thi đua. Hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo môi trường thân thiện, đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác theo dõi, đánh giá và tổng kết, đúc rút kinh nghiệm cũng cần được thực hiện thường xuyên nhằm động viên khuyến khích kịp thời những điển hình tiêu biểu, rút kinh nghiệm cụ thể những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, cả khen thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất…

Cục XTTM tiếp tục phát huy truyền thống, áp dụng có chọn lọc bài học kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khơi dậy tình thần hăng say lao động, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dương - Nga