Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 05:58

Khi người dân tham gia quản trị kinh tế

08:01 | 05/04/2019
Gần như cùng lúc, hai chỉ tiêu quan trọng đánh giá mức độ, năng lực quản trị công của cơ quan công quyền được công bố. Nếu như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đi theo hướng tham vấn ý kiến doanh nghiệp về việc điều hành thì Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lại chọn người dân.

Theo như bà Caitlin Wiesen - quyền đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, PAPI chính là việc lắng nghe tiếng nói, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với cấp chính quyền. Từ đó, tạo điều kiện để người dân tham gia quản trị đất nước nói chung và kinh tế nói riêng. Khác với mọi năm, nghiên cứu PAPI 2018 tập trung phân tích sâu sắc đánh giá của người dân về bất bình đẳng kinh tế và phân bố thu nhập; sự đánh đổi giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường.

khi nguoi dan tham gia quan tri kinh te
Lắng nghe tiếng nói, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với cấp chính quyền

Một phát hiện quan trọng của PAPI 2018 là nỗi lo trở lại đói nghèo sau khi đã thoát nghèo và xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung. Ngoài ra, kết quả phân tích cho thấy sự ủng hộ nhất quán của người dân đối với bảo vệ môi trường dù phải hy sinh lợi ích như tăng trưởng, việc làm. Người dân cũng ủng hộ năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Cũng giống như PCI, PAPI 2018 cho thấy những nỗ lực chống, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công bước đầu gặt hái được kết quả nhất định, dù chưa phải hết gian nan.

Bên cạnh đó, vấn đề công khai và minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương đối với tổ chức lập danh sách hộ nghèo, chia sẻ thông tin thu chi ngân sách cấp xã, phường được người dân đánh giá hài lòng hơn. Tuy nhiên, người dân mong muốn chính quyền địa phương cần cải thiện việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Rõ ràng, PAPI 2018 đã cho thấy những vấn đề quan trọng nhất mà người dân ở 63 tỉnh, thành phố được khảo sát muốn nhà nước tập trung giải quyết. Nói một cách khác, nếu một mình nhà nước quản trị kinh tế, khó có thể đi đến thành công. Và, việc người dân tham gia sâu hơn, rộng hơn vào quản trị kinh tế đã trở thành một nhu cầu thiết thực.

Quang Lộc