Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/08/2019 14:36

Khánh Hòa: Chú trọng đầu tư 4 lĩnh vực chính

09:00 | 01/08/2019
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Khánh Hòa đến năm 2025. Qua đó, từng bước mở rộng sản xuất các sản phẩm CNHT đạt chuẩn, cung ứng cho thị trường và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Năng lực hạn chế

Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có khoảng 25 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực CNHT, nhưng năng lực của các đơn vị vẫn còn hạn chế. Cụ thể, giá trị sản xuất của ngành CNHT chỉ chiếm 4,4% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, hàng năm đóng góp ngân sách khoảng 35 tỷ đồng; tổng số lao động chiếm khoảng 9,5% lao động ngành công nghiệp. CNHT hiện tập trung chính tại các lĩnh vực: Dệt may, cơ khí, công nghiệp điện, điện tử.

khanh hoa chu trong dau tu 4 linh vuc chinh
Tăng cường năng lực cho các cơ sở dệt may

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, các DN trong lĩnh vực này đang gặp khó khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, nguồn lực hạn chế… nên chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất ngày một tăng cao, khả năng cạnh tranh thấp. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp đang bước vào thời đại công nghệ 4.0, đòi hỏi tỷ lệ tự động hóa rất cao.

Trong Chương trình Phát triển CNHT đến năm 2025, UBND tỉnh xác định, phát triển CNHT vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp chính. Đồng thời, ưu tiên phát triển CNHT nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và tính năng động của DN trên địa bàn, tạo sức hút cho các nhà đầu tư. Mục tiêu đến năm 2025, đẩy mạnh hỗ trợ để tạo hành lang thuận lợi cho các DN CNHT phát triển. Bên cạnh đó, xây dựng và hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp liên ngành phục vụ cho CNHT.

Đồng thời, thực hiện kết nối, hỗ trợ DN CNHT trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. Quan trọng hơn là hỗ trợ các DN CNHT tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư dài dạn với lãi suất thấp để mua máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ cho sản xuất sản phẩm CNHT.

Tập trung vào lĩnh vực trọng tâm

Trong Chương trình Phát triển CNHT, UBND tỉnh đã vạch ra những mục tiêu cụ thể. Trong đó, xác định 4 lĩnh vực chính được chú trọng đầu tư gồm: Cơ khí; dệt may, da giày; điện tử, thiết bị điện và công nghiệp công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực cơ khí, sẽ đẩy mạnh phát triển ngành chế tạo máy móc, thiết bị và CNHT ngành cơ khí làm động lực để phát triển CNHT chung. Các hoạt động tiếp nhận, chuyển giao, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng thân thiện môi trường phải được các ban, ngành liên quan quan tâm đúng mức.

Trong lĩnh vực dệt may, da giày, tỉnh xác định tăng cường năng lực cho các cơ sở sản xuất hiện có, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu và hoàn thiện sản phẩm, nhằm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Riêng lĩnh vực điện tử, thiết bị điện và công nghiệp công nghệ cao, tuy chưa phải là thế mạnh vượt trội, song lãnh đạo tỉnh cũng xác định cần có sự đầu tư đúng tầm, phấn đấu đến năm 2025 phải có những bước tiến rõ rệt, hình thành các DN có chất lượng, đủ mạnh trong các lĩnh vực này.

Chương trình Phát triển CNHT Khánh Hòa đến năm 2025 sẽ tạo cú huých rất lớn cho ngành CNHT phát triển, thúc đẩy các ngành công nghiệp khác cùng phát triển, tạo ra nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư.

Việt Anh