Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 13/04/2021 05:25

Khai trương hệ thống chia sẻ, giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

14:26 | 29/11/2019
Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đã được Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia (NCSC) phối hợp cùng các thành viên trong Liên minh Xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng (VNPT, Viettel, CMC, FPT và BKAV) khai trương đưa vào hoạt động ngày 29/11. 

Thế giới và Việt Nam đã, đang bước vào cuộc cách mạng số. Chuyển đổi số đã và đang trở thành động lực chính để phát triển xã hội. Trong đó, thúc đẩy triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số là xu hướng tất yếu nhằm tăng cường năng lực của Chính phủ, làm cho Chính phủ làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Tuy nhiên, các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử sẽ luôn là mục tiêu chính của các tin tặc nhằm phá hoại, thu thập, lấy cắp thông tin. Do đó, an toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn để công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử thành công, ổn định và bền vững, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số.

Nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ cấp bách, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định an toàn, an ninh mạng phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh sự điều phối, cảnh báo sớm và hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng liên quan, mục tiêu đặt ra là các bộ, ngành, địa phương cần phải được chia sẻ thông tin để có thể chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ điện tử.

khai truong he thong chia se giam sat an toan thong tin phuc vu chinh phu dien tu
Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

Do đó, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục An toàn thông tin đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia (NCSC) với vai trò là đầu mối kỹ thuật quốc gia trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và giám sát xu hướng thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam.

Đặc biệt, qua đưa vào hoạt động “Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, các thông tin giám sát, phân tích sẽ được chia sẻ, cảnh báo sớm cho các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Chính phủ điện tử. Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, hệ thống đã triển khai cung cấp kết nối chia sẻ thông tin, dữ liệu và giám sát cho các bộ, ngành và 63/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng. Đến nay, 31 bộ, ngành, địa phương đã kết nối kỹ thuật thành công với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Thời gian tới, sau khi chính thức được đi vào hoạt động, “Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” sẽ tiếp tục triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam; hình thành một hệ sinh thái tổng thể, toàn diện và đầy đủ các giải pháp nhằm phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Qua đó, nâng cao vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cung cấp giải pháp, dịch vụ an toàn, an ninh mạng nói chung và giám sát an toàn thông tin nói riêng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước. Các giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được kết nối và chia sẻ với “Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin.

Quỳnh Nga