Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Sáng nay (7/12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, giai đoạn 2011 - 2015 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.   

Đại hội đã vinh dự được đón Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Phạm Thế Duyệt và Huỳnh Đảm.

Đặc biệt, 1.800 đại biểu chính thức là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các thành phố trực thuộc Trung ương; các tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; Chiến sỹ thi đua toàn quốc… đã tham dự đại hội.

Những tấm gương sáng

Trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ngày càng được hoàn thiện; ban hành kịp thời Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng…. Công tác thi đua khen thưởng đã đạt được những kết quả tích cực khi phát hiện ra nhiều tấm gương điển hình, xuất sắc, đóng góp tích cực cho kinh tế và đời sống.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Toàn cảnh đại hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - cho răng: “5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh toàn dân, tạo động lực góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu…”.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng chỉ đạo đại hội
Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc đại hội

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nguyệt - Kỹ sư ngành điện nổi tiếng toàn quốc với công trình nghiên cứu, chế tạo ra máy biến áp 500 kV - chia sẻ thành tích nghiên cứu và chế tạo thành công ra máy biến áp 500 kV - “gã khổng lồ” của ngành điện là một trong những thành công lớn nhất của chị trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc nghiên cứu, chế tạo thành công, mới đây, chị còn nghiên cứu, sửa chữa thành công cỗ máy khổng lồ này.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: “Ngay sau khi cầm quyết định về hưu, tôi cũng nhận được quyết định sửa chữa máy biến áp 500 kV cho Nhà máy Thủy điện Yaly. Thời điểm đó, Nhà máy Thủy điện Yaly bị cháy cùng lúc 3 máy biến áp 500 kV, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định để một kỹ sư ngành điện sửa chữa cỗ máy này tại chỗ mà không thuê chuyên gia nước ngoài. Sau việc nghiên cứu, chế tạo thành công máy biến áp 500 kV, việc sửa chữa thành công loại máy này tiếp tục là điều bất ngờ với ngành điện Việt Nam cũng như với những quốc gia trong khu vực”.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng,Nhà nước tham dự đại hội

Là một trong những ngành trụ cột của kinh tế đất nước, ngành dầu khí luôn coi trọng công tác phát hiện, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là người lao động trực tiếp. Ông Võ Quang Lâm - Trưởng phòng Thi đua khen thưởng, Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - cho hay, tại Đại hội Thi đua yêu nước của PVN lần thứ 4 vừa qua, Tập đoàn đã vinh danh 40 gương điển hình xuất sắc, 54 gương điển hình tiên tiến của ngành Dầu khí. PVN cũng vinh dự có 16 đại biểu được tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần IX.

Phát huy hơn nữa hiệu quả công tác thi đua khen thưởng

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - chỉ rõ, mặc dù đã đạt nhiều thành tích nhưng nhìn chung, công tác thi đua khen thưởng còn nhiều tồn tại như chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng một số nơi chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho Đảng và chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua…

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu

Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng có nhiệm vụ phải trở thành động lực to lớn, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, trở thành động lực to lớn giúp phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Giai đoạn tới, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào 5 nhiệm vụ chính. Một là, cần tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Nhất là quán triệt sâu sắc quan điểm thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Hai là, công tác thi đua cần phải gắn với những mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo phong trào. Ba là, việc triển khai các phong trào thi đua cần gắn liền với công tác đánh giá, sơ kết, khen thưởng kịp thời với các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực. Bốn là, thông qua phong trào thi đua để phát triển, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chọn lựa các điển hình tiên tiến để noi gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Năm là, công tác thi đua khen thưởng đòi hỏi phải huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị nhưng cũng cần có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm làm nòng cốt.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: "Ngay sau khi Đại hội kết thúc, các cơ quan thông tin, truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội. Công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng cần được tăng cường. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục phát huy trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng thông qua việc thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Đoàn Bộ Công Thương chụp ảnh với lãnh đạo cấp cao

Là một trong những điển hình tiên tiến ngành Công Thương, ông Lý Ngọc Minh - Giám đốc Công ty Minh Long - bày tỏ trong giai đoạn tới, định hướng lớn nhất của cá nhân ông và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty là tiếp tục đầu tư công nghệ, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, cạnh tranh tốt với các sản phẩm nhập khẩu nhưng có giá bán phù hợp với mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Phượng - Công nhân Phân xưởng giám định, Công ty Tuyển than Cửa Ông - chia sẻ thi đua là nỗ lực tìm tòi, có những sáng kiến từ công việc thiết thực hàng ngày. Theo đó, nỗ lực có thêm nhiều sáng kiến mang lại lợi nhuận cho công ty, hiệu quả cho công việc là điều bà và những công nhân ngành than luôn hướng tới.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Văn nghệ chào mừng đại hội

Các chỉ tiêu chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 được đặt ra là: hàng năm 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động và ký giao ước thi đua; 100% các phong trào thi đua xây dựng được tiêu chí cụ thể, thiết thực. Có 60% người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, chiến đấu được nhận hình thức khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 20% được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2020, có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

TIN LIÊN QUAN
Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Bộ Công Thương: Gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
Phương Lan - Cấn Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức

Thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức

Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội ngày 10/12 với sự tham dự của 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chiều 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X viếng Lăng Bác

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X viếng Lăng Bác

Sáng 9/12, đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại hội thi đua yêu nước lần X: Nhìn lại 9 kỳ đại hội thi đua yêu nước

Đại hội thi đua yêu nước lần X: Nhìn lại 9 kỳ đại hội thi đua yêu nước

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X sẽ diễn ra ngày 9-10/12 tới, ở Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội, với 2.300 đại biểu tham dự.
Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Sáng ngày 7/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tin cùng chuyên mục

Lấy thi đua làm động lực đạt và vượt mọi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Lấy thi đua làm động lực đạt và vượt mọi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Tháp có sức lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Nữ doanh nhân trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

Nữ doanh nhân trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG, doanh nhân Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1955) luôn đau đáu trăn trở làm thế nào để có thể góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế của Việt Nam sánh ngang với các cường quốc trên thế giới. Đồng thời, bà cũng luôn tiên phong tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cả trong nước và quốc tế, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động chung tay ủng hộ, tháo gỡ khó khăn, giúp khơi thông nền kinh tế trong đại dịch Covid 19. Tấm lòng và những đóng góp của bà Nguyễn Thị Nga thực sự đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến cho cộng đồng xã hội những điều tốt đẹp nhất.
Hội tụ nội lực thực thi tín dụng chính sách xã hội

Hội tụ nội lực thực thi tín dụng chính sách xã hội

“Phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó. Đồng thời hội tụ sức mạnh toàn hệ thống chính trị - xã hội thực hiện chủ trương đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành đòn bẩy trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới”, Tổng Giám đốc NHCSXH - Dương Quyết Thắng nhìn lại hoạt động thi đua của NHCSXH trong 5 năm qua.
Tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc

Tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).
EVN - Thi đua yêu nước bằng hành động thiết thực

EVN - Thi đua yêu nước bằng hành động thiết thực

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực”, nhiều năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ chuyên môn.
Người lao động ngành Công Thương: Lao động giỏi, lao động sáng tạo

Người lao động ngành Công Thương: Lao động giỏi, lao động sáng tạo

Sáng ngày 9/9, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức Hội nghị biểu dương 30 tập thể, 130 cá nhân điển hình tiên tiến. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho trên 157 nghìn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của ngành; là minh chứng rõ nét khẳng định hiệu quả thực tế của phong trào thi đua trong các cấp công đoàn ngành đã đi vào chiều sâu.
Thi đua yêu nước - yếu tố quyết định thành công

Thi đua yêu nước - yếu tố quyết định thành công

Năm 2015, ngành Than - Khoáng sản gặp rất nhiều khó khăn. Song, nhờ các giải pháp tích cực và hiệu quả, sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị thành viên đã vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm.
Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Chiều nay (6/12), tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần IX đã diễn ra Lễ tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 
Trường Đại học Sao Đỏ: Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

Trường Đại học Sao Đỏ: Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, năng động sáng tạo phát huy tiềm năng nội lực trong tập thể và từng cá nhân là mục tiêu quan trọng của phong trào thi đua năm 2015 Trường Đại học Sao Đỏ hướng tới.
Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên tiến

Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên tiến

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Ban (30/9/1950 - 30/9/2015). Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương đã đến dự.
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An:  222 tấm gương điển hình tiên tiến

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An: 222 tấm gương điển hình tiên tiến

Sáng nay, ngày 23/9, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An khai mạc với sự tham gia của hơn 500 đại biểu và 222 điển hình tiên tiến. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Khẳng định vai trò nòng cốt

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Khẳng định vai trò nòng cốt

Trong 5 năm (2010-2015), cùng với công tác chuyên môn, các phong trào thi đua do Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phát động đã phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Vinatex ngày càng vững mạnh, khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của ngành dệt may Việt Nam.
Phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

Phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 6 năm 1948, suốt chặng đường lịch sử 67 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành được thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khuyến khích sự sáng tạo, hăng hái thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức…  phong trào thi đua được coi là một trong những giải pháp trọng tâm giúp Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
60 năm đất mỏ anh hùng

60 năm đất mỏ anh hùng

Chúng tôi lên vùng đất mỏ Lào Cai vào những ngày đầu tháng 9, trong nắng thu vàng mát rượi. Nơi đây, có hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên đang ngày đêm cần mẫn viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng. Trong những trang sử ấy, có vinh quang nhưng không ít đau thương, mất mát. Đó là câu chuyện của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam với 60 năm lịch sử vẻ vang, hào hùng.
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II

Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II

Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương. Dưới đây là toàn văn thư chúc mừng:

Người thợ điện nhiệt huyết

Phó Trưởng phòng điều độ, Công ty Điện lực Ba Đình (PC Ba Đình) Lê Kim Hùng dù đã 56 tuổi đời, 37 tuổi nghề nhưng anh vẫn giữ được lòng nhiệt huyết, sự đam mê, tinh thần sáng tạo với nghề điện đồng thời luôn là gương sáng trong các phong trào thi đua.
“Quả ngọt” từ lòng yêu nghề

“Quả ngọt” từ lòng yêu nghề

Lòng yêu nghề của anh anh Nguyễn Văn Lịch (Tổ trưởng Tổ cơ khí sửa chữa, Phân xưởng Cơ điện, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển) được thể hiện qua nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất, mang lại giá trị thiết thực cho công ty.
Công ty Điện lực Phú Thọ: Thành công từ những phong trào thi đua

Công ty Điện lực Phú Thọ: Thành công từ những phong trào thi đua

Trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) hiện  quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn với 3.283,85km đường dây trung áp; 4.642,5km đường dây hạ áp; 2.562 trạm biến áp (TBA) với tổng dung lượng 869.240 KVA, hàng năm cung cấp trên 1,5 tỷ kWh điện cho trên 320.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Bằng việc áp dụng nhiều phong trào thi đua vào sản xuất, kinh doanh, công ty đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Bảo đảm tiến độ công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Bảo đảm tiến độ công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phát động đợt thi đua “Quyết tâm hoàn thành Dự án đường dây (ĐZ) 500kV Sơn La – Lai Châu và mở rộng ngăn lộ trạm biến áp 500kV Sơn La đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động