Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 04:07

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX

18:43 | 15/10/2020
Sáng ngày 15/10, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội có ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và 350 đại biểu, của 17 Đảng bộ trực thuộc đại diện cho hơn 70.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bình Định đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực: cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; song bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại.

1804can1063
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX

“Tại Đại hội này chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn mới” –ông Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, kinh tế tỉnh Bình Định tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 6,4%, GRDP bình quân đầu người đạt 2.524 USD; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; năng suất lao động được nâng lên. Sản xuất công nghiệp phát triển khá; các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh giữ vững tốc độ tăng trưởng, một số ngành công nghiệp mới được hình thành và có chiều hướng phát triển; kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, nhiều cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả; công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng; một số dự án có quy mô công suất lớn được đầu tư… Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,84%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,92%.

1808can2242
Ông Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh ủy Bình Định báo cáo tại Đại hội

So với các tỉnh khu vực miền Trung, Bình Định nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đã đạt được, trên từng lĩnh vực còn những hạn chế, yếu kém cần sớm có giải pháp khắc phục. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá, nhưng còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, các dự án lớn, mang tính động lực. Giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu kịp thời. Tình trạng phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản trái phép còn xảy ra. Đời sống một bộ phận dân cư nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Cơ cấu lao động dịch chuyển chậm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hoàng Trung Hải cho rằng, Những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng, khá toàn diện, thế và lực của tỉnh ngày càng được tăng cường. Có thể khẳng định đây là những tiền đề cần thiết, những thuận lợi rất cơ bản để Tỉnh phát triển nhanh và toàn diện hơn trong thời gian tới.

1816s6g1732
Các đại biểu tham dự Đại hội

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những thành quả, tiến bộ và những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp tích cực phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế”- ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo.

Được biết, Đại hội lần này sẽ lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và có khả năng tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương để bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành Long