Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 14:35

Khai báo tự nguyện năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Hoa Kỳ

09:41 | 20/01/2020
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về khai báo tự nguyện thông tin về năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 

Dự thảo nêu rõ, thương nhân kê khai thông tin tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin do mình kê khai. Sau khi kê khai, mỗi thương nhân sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Hoa Kỳ được cấp tự động một mã số tham chiếu.

khai bao tu nguyen nang luc san xuat go dan xuat khau sang hoa ky 131707

Bộ Công Thương công bố công khai mã số tham chiếu và các thông tin liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán của các thương nhân sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Hoa Kỳ tự nguyện kê khai trên Hệ thống điện tử của Bộ Công Thương.

Các thông tin kê khai liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Hoa Kỳ bao gồm: Tên Thương nhân bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có); số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy phép kinh doanh; tên người đại diện theo pháp luật; Mã số thuế; Địa chỉ trụ sở chính; Web, fax, e-mail (nếu có); Danh mục cơ sở sản xuất gỗ dán theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thương nhân sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Hoa Kỳ tự nguyện kê khai thông tin liên quan đến năng lực sản xuất trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.ecosys.gov.vn.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp Cục Xuất nhập khẩu xây dựng, hoàn thiện Hệ thống điện tử cấp tự động mã số tham chiếu và đăng ký thông tin liên quan đến năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Hoa Kỳ của thương nhân trong quý I/2020.

Theo Báo điện tử Chính Phủ