Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 21/10/2020 20:22

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tiếp tục tăng

13:57 | 06/06/2017
Theo Sở Du lịch Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 9,6 triệu lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến ước đạt 2 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 7,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29,2 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tiếp tục tăng
Khách du lịch quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử

Cụ thể, tháng 5/2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 1,6 triệu lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 294.00 lượt khách (khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 210 nghìn lượt); khách du lịch nội địa ước đạt 1,3 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Với đà tăng trưởng này, dự kiến tháng 6/2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 2,1 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 280.000 lượt khách; khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 200.000 lượt khách. Khách du lịch nội địa tại Hà Nội ước đạt 1,9 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.059 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

Đồng thời, dự kiến 6 tháng năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 11,8 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt hơn 2,3 triệu lượt khách. Khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt hơn 1,6 triệu lượt khách; khách du lịch nội địa ước đạt hơn 9,5 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35.262 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 23,61 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt; hơn 19,3 triệu lượt khách nội địa, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoa Quỳnh