Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 16:10

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thông mới

10:33 | 22/10/2021
Để tận dụng, phát huy lợi thế bứt phá phát triển kinh tế... huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xác định phải cải thiện, nâng cấp hạ tầng, nhất là giao thông. Chính vì vậy, những năm vừa qua địa phương đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những vào bức tranh kinh tế, xã hội của huyện Vị Xuyên những năm gần đây có thể nhận thấy bước chuyển mình rõ nét. Giai đoạn 2016 – 2020, các cấp chính quyền huyện Vị Xuyên đã thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, đề án trong phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện 03 đột phá, 06 chương trình trọng tâm và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 2.236,6 tỷ đồng, tăng 34,7% so với nhiệm kỳ trước (tốc độ tăng trung bình 6,94%/năm). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 27,5 triệu đồng, tăng 43,2% so với nhiệm kỳ trước... Các lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng khá và mang tính bền vững. Như sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt 1.610,0 tỷ đồng tăng 383 tỷ đồng so với năm 2016. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha đất canh tác cây hàng đạt 65 triệu đồng... Hiện có 20 doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tổng mức vốn đầu tư ước khoảng trên 1.500 tỷ đồng. Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp được đẩy mạnh, hiện có 95 hợp tác xã, 132 tổ hợp tác chỉ đạo sản xuất và 117 nhóm sở thích về phát triển trồng trọt và chăn nuôi...

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thông mới
Vị Xuyên đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tăng đều qua các năm, đến năm 2020 đạt 1.652,7 tỷ đồng, tăng 793,8 tỷ đồng so với năm 2016, trung bình mỗi năm tăng 15,91%. Thu hút được 18 dự án đăng ký đầu tư lĩnh vực công nghiệp với tổng mức đầu tư 4.763,8 tỷ đồng (Trong đó có 09 dự án đầu tư đã đi vào vận hành hoạt động, 05 dự án đang đầu tư xây dựng và 04 dự án đang chuẩn bị đầu tư)

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thông mới
Cửa khẩu Thanh Thủy huyện Vị Xuyên

Hệ thống thương mại đã có bước phát triển đáng kể về phạm vi, không gian và quy mô hoạt động, sự phong phú, đa dạng về loại hình tổ chức hoạt động. Tính đến năm 2020, toàn huyện Vị Xuyên có 21 chợ xã, thị trấn, 03 chợ gia súc, 02 chợ nông sản. Giá trị thương mại - dịch vụ năm 2020 đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 453,7 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức tăng 49%...

Cùng với đó, những năm qua, các lĩnh vực giao thông, điện, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội của Vị Xuyên cũng đã được quan tâm đầu tư và có những bước phát triển quan trọng...

Theo ông Hoàng Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, có những bước tiến lớn trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua là nhờ huyện Vị Xuyên đã có những bước đi đúng đắn và mang tính chiến lược cao, tận dụng và phát huy lợi thế để bứt phá đi lên. Huyện đã tập trung các nguồn lực đầu tư nhằm sớm hoàn thiện các kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xác định hoàn thiện hạ tầng giao thông là động lực chính để phát triển kinh tế, do đó việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông được ưu tiên hàng đầu. Các dự án lớn đã và đang được triển khai tích cực nhằm liên kết các vùng, các huyện cũng như các xã trong huyện tạo nên mạng lưới giao thông đồng bộ như: Dự án nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Thượng Sơn huyện Vị Xuyên đi xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì; Dự án nâng cấp, mở mới đường giao thông từ thôn Lùng Giàng A xã Phong Quang huyện Vị Xuyên đi thôn Pao Mã Phìn xã Tả Ván huyện Quản Bạ; Dự án duy tu sửa chữa, vá láng tuyến đường từ TP. Hà Giang đi trung tâm xã Kim Thạch... Ưu tiên thứ hai là đầu tư nguồn lực để hoàn thành các xã Nông thôn mới. Đến nay Vị Xuyên đã có 9/22 xã được công nhận xã Nông thôn mới. Ưu tiên thứ ba là chỉnh trang đô thị, tập trung quy hoạch, xây dựng thị trấn Vị Xuyên đạt đô thị loại IV...

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thông mới
Quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông giúp Vị Xuyên có điều kiện phát triển kinh tế

Đặc biệt, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, các xã triển khai hiệu quả các dự án theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhất là phong trào hiến đất làm nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn. Tập trung quy hoạch, xây dựng trung tâm xã và các khu dân cư gắn với phát triển du lịch, dịch vụ... Triển khai lồng ghép, đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 29/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang được tổ chức thực hiện hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị, các chính sách của Nghị quyết đã và đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình khởi nghiệp nông thôn, đặc biệt cho các đoàn viên, thanh niên có ý chí vươn lên làm giàu qua tiếp cận với nguồn vốn của các chính sách.

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thông mới
Người dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Huyện Vị Xuyên đang tập trung thu hút các dự án đầu tư liên kết tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa. Ưu tiên các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như cam sành, chè, thảo quả. Thu hút đầu tư theo hướng tiếp cận cụm du lịch, liên kết vùng với định hướng cụ thể là tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy lợi thế về du lịch tâm linh, du lịch lịch sử. Thu hút đầu tư vào hạ tầng du lịch như các khu nghỉ dưỡng, hệ thống nhà hàng, khách sạn… nâng cao chất lượng dịch vụ điểm dừng chân đón khách tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn tại khu vực xã Thuận Hòa, Minh Tân. Thu hút đầu tư các dự án dịch vụ, logistics vào Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy gắn với hàng hóa xuất, nhập khẩu...

Linh Nhi