Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 08/05/2021 21:07

Huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum: Nỗ lực về đích đúng hẹn

09:00 | 20/12/2020
Sau khi trở thành 1 trong 3 huyện có số xã đạt chuẩn NTM với tỷ lệ cao của tỉnh Kon Tum, Đăk Hà tiếp tục đặt mục tiêu trở thành huyện đầu tiên tại địa phương được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

10 năm trước, giống như nhiều huyện trên cả nước, Đăk Hà bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm tương đối khó khăn. Toàn huyện mới chỉ có 2 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, còn lại 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí.

3006-ntm-dak-ha-okdt
Điện lực Đăk Hà cùng địa phương thực hiện tiêu chí về điện trong xây dựng NTM

Khó là vậy, nhưng nhờ công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với những cách làm sáng tạo, mới mẻ, phong trào xây dựng NTM tại địa phương đã được lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ quần chúng nhân dân. Cùng với các địa phương trong tỉnh Kon Tum, Đăk Hà đã triển khai hiệu quả: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại huyện Đăk Hà; mô hình “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số với NTM” tại thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn; mô hình xây dựng bể đựng các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật tại các xã trong huyện… Từ các phong trào này, diện mạo nông thôn của Đăk Hà đang ngày một đổi mới với những con đường rộng mở, cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã NTM ngày càng được hoàn thiện, tỷ lệ hộ nghèo từ 28,39% (năm 2011) xuống còn 17,33% (năm 2019)…

Với quyết tâm về đích đúng hẹn - thực hiện mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025, huyện Đăk Hà đang tiếp tục thực hiện 4 nhóm giải pháp, gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM; tập trung huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng NTM; nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Cụ thể, với các xã chưa đạt chuẩn NTM, phải củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, mỗi năm phải đạt thêm ít nhất là 2 tiêu chí; đối với các xã đã đạt tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí theo chuẩn xã NTM nâng cao; mỗi năm xây dựng một khu dân cư NTM kiểu mẫu. Mỗi địa phương phải căn cứ vào đặc điểm, lợi thế và nhu cầu thiết thực của người dân để lựa chọn nội dung đột phá trong xây dựng NTM, phân bổ nguồn lực ưu tiên hơn cho các nhu cầu thiết thực. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân về nội dung, phương pháp thực hiện xây dựng NTM để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từ đó tạo được đồng thuận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Đặc biệt, là địa bàn có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số tương đối lớn, nên vấn đề “Nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số” (tiêu chí số 10 và tiêu chí số 11) được xác định là tiêu chí trọng tâm, mang tính cốt lõi trong quá trình xây dựng NTM.

Theo đó, để nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân một cách ổn định, bền vững, Đăk Hà xác định phải giúp người dân thay đổi nhận thức, tập quán, thói quen sản xuất lạc hậu; hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Song song với đó, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao hiệu quả, hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình; chú trọng yếu tố thị trường bao tiêu sản phẩm cho người nông dân...

Đến nay, huyện Đăk Hà đã có 4 xã đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đã đạt của các xã trên địa bàn huyện là 150 tiêu chí, bình quân 15 tiêu chí/xã.

Phương Tú