Huy động nguồn lực tạo chuyển biến đột phá cho phát triển văn hoá

Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 có nhiệm vụ huy động các nguồn lực tạo chuyển biến đột phá cho phát triển văn hoá.
Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025 Phát triển văn hoá còn chậm so với phát triển kinh tế

Ngày 18/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Huy động nguồn lực tạo chuyển biến đột phá cho phát triển văn hoá
Cuộc họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, một trong những mục tiêu lớn nhất của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là chuyển sức mạnh tinh thần nội sinh trở thành nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 phải đánh giá khái quát, toàn diện về vai trò, ý nghĩa của văn hóa trong lịch sử dân tộc cũng như một số tồn tại, yếu kém hoặc vấn đề mới đặt ra trong bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tổng hợp ý kiến xác đáng các thành viên Hội đồng Thẩm định Nhà nước, sớm hoàn thiện báo cáo thẩm định, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tiếp thu. Đồng thời, cần quán triệt sâu sắc và bám sát các văn kiện của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc (tháng 11/2021).

Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được Phó Thủ tướng yêu cầu là cần kế thừa, tiếp thu các chương trình, đề án, chiến lược phát triển lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên ngành; tập trung triển khai thực hiện chương trình tổng thể với các cơ chế, chính sách đặc thù, tránh dàn trải nguồn lực.

Huy động nguồn lực tạo chuyển biến đột phá cho phát triển văn hoá
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Tạ Quang Đông cho biết, Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đặt ra 7 mục tiêu tổng quát và 9 nhóm mục tiêu cụ thể; tập trung vào các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm: Di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện, giáo dục văn hóa; đào tạo; văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa…

Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đó là tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức; tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong điều hành thực hiện chương trình; tập trung huy động các nguồn lực tạo ra động lực tổng thể và chuyển biến đột phá cho phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo ngân sách cho xây dựng, phục dựng, trình diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống; khai thác tốt hơn khía cạnh kinh tế của văn hóa…

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 gồm 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết. Một số nội dung thành phần gồm: Phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa.

Đồng thời, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới...

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận định, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là chương trình có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, nguồn lực cho sự phát triển của văn hoá góp phần phát triển bền vững của đất nước.

Thời gian qua, trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khẩn trương soạn thảo, gửi Công văn tới các bộ, ngành, Viện nghiên cứu… xin ý kiến về đề xuất chính sách làm cơ sở xây dựng chương trình. Đồng thời, bộ này cũng xin ý kiến các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của chương trình, đề nghị các địa phương đề xuất nhiệm vụ cụ thể, kinh phí để đưa vào chương trình.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Văn hoá

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đại biểu Quốc hội nhất trí cần cơ chế, chính sách đặc thù cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Đại biểu Quốc hội nhất trí cần cơ chế, chính sách đặc thù cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 30/5, đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có cơ chế, chính sách, pháp luật đặc thù cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Còn tình trạng chi sai quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước

Còn tình trạng chi sai quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, tại một số bộ, cơ quan trung ương còn tình trạng chi sai quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa kịp thời ảnh hưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ ngân sách

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa kịp thời ảnh hưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ ngân sách

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, điều hành thu, chi ngân sách.
Cần có cơ chế vượt trội, khả thi để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng, an ninh

Cần có cơ chế vượt trội, khả thi để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng, an ninh

Chiều nay 30/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại với Lào

Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại với Lào

Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomevihane cùng Đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Giám sát chuyên đề môi trường: Vì sao nhiều đại biểu đồng tình?

Giám sát chuyên đề môi trường: Vì sao nhiều đại biểu đồng tình?

Theo nhiều đại biểu, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng, do vậy Quốc hội nên đưa chuyên đề môi trường vào Chương trình giám sát năm 2025.
Nếu chuẩn bị tốt, dự án Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8

Nếu chuẩn bị tốt, dự án Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8

Đây là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông tin tại phiên họp toàn thể tại hội trường vào sáng ngày 30/5 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam - Angola

Thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam - Angola

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Angola.
Kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước có gì đáng chú ý?

Kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước có gì đáng chú ý?

Ước thực hiện thu, chi và lập dự toán không sát, giải ngân vốn đầu tư công thấp… là điều đáng chú ý tại Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách 2022.
Quốc hội xem xét, quyết định chuyên đề giám sát năm 2025

Quốc hội xem xét, quyết định chuyên đề giám sát năm 2025

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, sáng 30/5 Quốc hội thảo luận ở hội trường nhằm xem xét, quyết định chuyên đề thực hiện giám sát năm 2025.
Thanh tra, kiểm tra để đánh giá thực chất về hoạt động của thị trường vàng

Thanh tra, kiểm tra để đánh giá thực chất về hoạt động của thị trường vàng

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trước mắt, dùng công cụ thuộc quản lý nhà nước là thanh tra, kiểm tra để đánh giá thực chất về hoạt động của thị trường vàng.
Thủ tướng: Đối với Việt Nam, Singapore luôn là đối tác quan trọng trong khu vực và trên thế giới

Thủ tướng: Đối với Việt Nam, Singapore luôn là đối tác quan trọng trong khu vực và trên thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đối với Việt Nam, Singapore luôn là đối tác quan trọng ở khu vực cũng như trên thế giới.
Xây dựng phương án mới trong tuần tới để giảm chênh lệch giá vàng

Xây dựng phương án mới trong tuần tới để giảm chênh lệch giá vàng

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sẽ xây dựng một phương án mới để bắt đầu triển khai trong tuần tới nhằm giảm được chênh lệch giá vàng thời gian tới.
Quốc hội "chốt" 4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội "chốt" 4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Từ ngày 4 - 6/6, tư lệnh các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán và Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.
Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tăng "sức khỏe" cho doanh nghiệp

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tăng "sức khỏe" cho doanh nghiệp

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có đánh giá đầy đủ và có giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
Phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo là hướng đi đúng đắn

Phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo là hướng đi đúng đắn

Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn - đoàn Trà Vinh cho rằng, phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là hướng đi đúng đắn hiện nay.
Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

Sáng 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, theo đó các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến.
Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp vi phạm

Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp vi phạm

Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép xuất khẩu gạo, rau quả nếu vi phạm các quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thi công tuyến đường Đông - Tây tỉnh Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thi công tuyến đường Đông - Tây tỉnh Ninh Bình

Chiều ngày 28/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tình hình thi công và thăm hỏi, động viên công nhân thi công tuyến đường Đông - Tây tỉnh Ninh Bình.
Tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội để thu hút đầu tư, phát triển Thủ đô xứng tầm

Tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội để thu hút đầu tư, phát triển Thủ đô xứng tầm

ĐBQH cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thể hiện rất đúng tinh thần tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội để thu hút đầu tư, phát triển Thủ đô xứng tầm.
Chuyển đổi số trong ngành logistics: Chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức

Chuyển đổi số trong ngành logistics: Chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng quá trình chuyển đổi số trong ngành logistics tại Việt Nam vẫn đối diện nhiều khó khăn, chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Dịch vụ ở sân bay Long Thành phải đạt tiêu chuẩn hàng đầu

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Dịch vụ ở sân bay Long Thành phải đạt tiêu chuẩn hàng đầu

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, các dịch vụ ở sân bay Long Thành phải đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới; cung cấp các dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Cho phép Hà Nội thí điểm lập Quỹ đầu tư mạo hiểm từ ngân sách nhà nước

Luật Thủ đô (sửa đổi): Cho phép Hà Nội thí điểm lập Quỹ đầu tư mạo hiểm từ ngân sách nhà nước

Tại Luật Thủ đô (sửa đổi), cho phép Hà Nội được thí điểm lập Quỹ đầu tư mạo hiểm có sử dụng NSNN để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao...
Đổi mới tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử: Nhiều đại biểu Quốc hội tán thành

Đổi mới tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử: Nhiều đại biểu Quốc hội tán thành

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, đa số các đại biểu tán thành đổi mới tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử.
Bộ Công Thương họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gỡ khó cho xuất khẩu nông sản

Bộ Công Thương họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gỡ khó cho xuất khẩu nông sản

Chiều 28/5, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng nông sản.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động