Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 21:03

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 bằng những hành động thiết thực

18:27 | 27/03/2020
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo đóng vai trò hết sức quan trọng, là các trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước là những vấn đề cốt yếu, được Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh trong trả lời báo chí nhân Chiến dịch Giờ Trái đất 2020.

Bộ Công Thương là cơ quan trực tiếp tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất và sự kiện này đã diễn ra trong nhiều năm qua. Năm nay, Bộ Công Thương giao cho Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức triển khai sự kiện. Đây là hoạt động quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của xã hội, của các tầng lớp nhân dân hướng tới việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Trong nhiều năm qua chiến dịch được tổ chức rất tốt, mang lại những kết quả có thể nói là rất tích cực trong việc triển khai một cuộc vận động lớn là sử dụng năng lượng ở Việt Nam một cách tiết kiệm, hiệu quả.

huong ung chien dich gio trai dat 2020 bang nhung hanh dong thiet thuc
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 tiết kiệm từ 5-7% tổng năng lượng

Chúng ta đã có những quyết sách nào thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ với Chiến dịch này, thưa Thứ trưởng?

Có thể nói, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng như phát triển năng lượng tái tạo là các nội dung rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng của nước ta nhằm đóng góp vào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Hướng tới mục tiêu đó trong nhiều năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng hướng tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo. Cụ thể là ngay từ năm 2010, Quốc hội đã ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ năm 2011. Sau đó Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định để triển khai thực hiện Luật. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo từ nay đến năm 2030. Chính phủ đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dung năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho cả giai đoạn 2016 – 2025. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một Chương trình mục tiêu mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đặc biệt tháng 2/2020 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 55 về các định hướng chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam cho giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045.

Qua đó, một lần nữa khẳng định sự ưu tiên của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách hướng tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng như phát triển năng lượng tái tạo trên đất nước ta.

Chính phủ và Bộ Công Thương có giải pháp gì để thực hiện mục tiêu trên?

Hiện nay để triển khai Chương trình mục tiêu cho giai đoạn đến 2030 về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Bộ Công Thương đã xây dựng một Chương trình hành động rất cụ thể đề ra những nhiệm vụ, giải pháp không chỉ Bộ Công Thương mà các bộ, ngành liên quan địa phương sẽ phải tích cực tham gia vào hướng tới mục tiêu đã nêu trên.

Xin Thứ trưởng cho biết tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai?

Như đã đề cập, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả coi đây là một trụ cột quan trong trong phát triển ngành năng lượng của chúng ta. Thông qua việc ban hành một loạt các chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cùng việc tham gia tích cực của các cơ quan, địa phương và các tầng lớp nhân dân, thời gian vừa qua chúng ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Chỉ tính riêng giai đoạn 2006 - 2015 chúng ta đã tiết kiệm được khoảng trên 16 triệu tấn dầu quy đổi thông qua chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Trong Chương trình mục tiêu mới mà chúng ta sẽ triển khai đến năm 2030, chúng ta đang hướng đến mục tiêu đến 2025 là phải tiết kiệm được từ 5 -7% tổng năng lượng cuối cùng cho cả giai đoạn và từ nay đến 2030 phải tiết kiệm được khoảng từ 8 - 10% tổng năng lượng sử dụng. Đây là những mục tiêu rất thách thức, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước cũng như ý thức, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu mà Chính phủ đề ra.

Là lãnh đạo Bộ Công Thương và là một công dân, ông có thể đưa ra lời kêu gọi gì cho Chiến dịch giờ Trái đất năm nay?

Nhân dịp Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, tôi muốn kêu gọi tất cả các cơ quan, tổ chức, địa phương cũng như các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng những việc làm, hành động rất cụ thể trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhên đất nước và cùng với các nước trên thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt trên phạm vi toàn cầu.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 do WWF-Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khác với mọi năm, Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 chuyển trọng tâm từ "Biến đổi khí hậu" sang "Mất đa dạng sinh học". Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ 7, ngày 28/3/2020.

Quang Lộc (thực hiện)