Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 11:45

Hướng tới hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn

10:14 | 15/03/2021
Trong giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm, hàng hóa ngành Công Thương, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) - cho biết: Bộ Công Thương đã ban hành Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, sẽ hoàn thành việc xây dựng 70 QCVN và 17 TCVN đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, từng bước thiết lập hệ thống hàng rào kỹ thuật bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; ngăn chặn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tính mạng con người.

Đáng chú ý, trong giai đoạn năm 2016 - 2020, Vụ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm, hàng hóa ngành Công Thương. Cùng với đó, ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ và hoàn thiện việc xây dựng các QCVN đối với các sản phẩm, hàng hóa nằm trong danh mục này, đảm bảo 100% các sản phẩm, hàng hóa đều có QCVN, TCVN tương ứng…

Hướng tới hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng Kế hoạch hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với lĩnh vực ưu tiên phát triển; hướng dẫn về công bố hợp quy các sản phẩm hàng hóa ngành Công Thương; tiếp tục rà soát các quy chuẩn kỹ thuật theo hướng đơn giản hóa các bước, giấy tờ không cần thiết nhằm tăng hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng các sản phẩm hàng hóa; tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với ngành Công Thương”…

Trong năm 2021, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục lập kế hoạch và triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tăng cường phổ biến, tuyên truyền về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới công bố, ban hành đến các tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Nga Nguyễn