Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/10/2020 20:24

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho doanh nghiệp

16:44 | 06/05/2020
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, mất mùa.

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trường hợp được tạm dừng đóng gồm: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

huong dan viec tam dung dong quy huu tri tu tuat cho doanh nghiep
Việc tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là quyết sách kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19

Điều kiện để được tạm dừng đóng là doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH đến tháng 1/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1/2020.

Để thụ hưởng hỗ trợ này, người sử dụng lao động cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động; danh sách người lao động phải giảm; bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm; nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH.

Công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu rõ, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng tính từ thời điểm chủ sử dụng lao động có văn bản đề nghị. Hết thời gian tạm dừng đóng, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng trước đó.

Quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, cơ quan BHXH có trách nhiệm theo dõi, thống kê việc giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Định kỳ 3 ngày làm việc và trước ngày 20 hàng tháng, BHXH Việt Nam gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoa Quỳnh