Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 29/09/2020 00:56

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ

12:40 | 18/07/2019
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đang triển khai hướng dẫn đối với các BHXH địa phương trong cả nước về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ.    

Các nội dung hướng dẫn được BHXH Việt Nam ban hành tại Công văn số 2568/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế.

huong dan thanh toan chi phi kham chua benh bao hiem y te theo gia dich vu
BHXH Việt Nam đề nghị BHXH địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, 2018

Nội dung hướng dẫn dựa trên việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính và Thông tư số 37/2018/TT-BYT, ngày 17/6/2019 Bộ Y tế có Công văn số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3385/BYT-KH-TC của Bộ Y tế, trong đó lưu ý một số nội dung về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, 2018.

Về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, theo BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, rà soát lại chi phí. Trước khi thực hiện thanh toán có biên bản xác nhận số tiền chưa được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền đã được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền trùng lặp giữa Phụ lục 02a hoặc Phụ lục 02b với Phụ lục 01 và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).

Ngoài ra, BHXH các tỉnh cần xác định các trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày (bao gồm cả người bệnh BHYT và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh cung cấp và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

Đối với chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, BHXH các tỉnh phải phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh tổng hợp, rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và theo hướng dẫn tại Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019, Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2019 của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí nêu trên, xác định số tiền được thanh toán, số tiền không chấp nhận thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019.

Hoa Quỳnh