Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 10:14

HSG: Lợi nhuận lũy kế 8 tháng đạt 2.810 tỷ đồng

15:45 | 28/06/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh tháng 5/2021. Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 223.273 tấn, doanh thu ước đạt 4.566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 602 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 31/5/2021) sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 1.518.392 tấn, doanh thu HSG ước đạt 29.062 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 2.810 tỷ đồng.

HSG: Lợi nhuận lũy kế 8 tháng đạt 2.810 tỷ đồng
HSG đã thực hiện được 84% kế hoạch sản lượng, 88% kế hoạch doanh thu và 187% kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2020-2021

Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 84% kế hoạch sản lượng, 88% kế hoạch doanh thu và 187% kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2020-2021.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), 5 tháng đầu năm 2021, HSG tiếp tục dẫn đầu thị trường tôn mạ với tổng sản lượng bán hàng 775.895 tấn, chiếm 37,2% thị phần, tăng 3,8% so với mức 33,4% thị phần của năm 2020; trong đó, sản lượng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2021 là 511.920 tấn. Với mặt hàng ống thép, HSG bán ra 221.531 tấn trong 5 tháng đầu 2021, chiếm 20,3% thị phần, tăng 3,5% so với mức 16,8% thị phần của năm 2020.

Phương Hoa

TagTag: