Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 25/01/2021 07:49

Hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự đã được xử lý

19:43 | 27/11/2020
Thông tin về công tác thi hành án dân sự (THADS), trong 12 tháng, từ ngày 1-10-2019 đến 30-9-2020, Bộ Tư pháp cho biết, các cơ quan THADS đã thi hành xong 576.933 việc/708.680 việc có điều kiện thi hành án (đạt 81,41%) tương ứng với số tiền trên 53.750 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ về công tác tư pháp diễn ra chiều ngày 27/11, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, thời gian vừa qua, bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả chủ yếu trong các lĩnh vực, đặc biệt đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng.

Từ quý III đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng. Bộ Tư pháp cũng đã thẩm định 7 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); 45 dự án, dự thảo VBQPPL quan trọng. Bộ đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 2.378 văn bản (của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương); qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý đối với 43 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền: 20 văn bản kết luận kiểm tra năm 2020 và 23 văn bản kết luận kiểm tra trước năm 2020.

4113-dsc0318-adqx
Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ

Về công tác thi hành án dân sự (THADS), trong 12 tháng, từ ngày 1-10-2019 đến 30-9-2020, các cơ quan THADS đã thi hành xong 576.933 việc/708.680 việc có điều kiện thi hành án (đạt 81,41%) tương ứng với số tiền trên 53.750 tỷ đồng. Cùng với đó, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Triển khai, thực hiện rà soát đánh giá những khó khăn, vướng mắc của Luật THADS trong nội bộ hệ thống THADS để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổng kết và xây dựng Luật THADS sửa đổi, bổ sung.

Từ nay đến hết năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đôn đốc các bộ, ngành hoàn thành việc trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nhất là đối với các văn bản nợ đọng. Chủ động chuẩn bị đề cương, hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Đồng thời, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Bộ cũng sẽ tổ chức việc tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2015 -2020 và triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021, bảo đảm thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm công tác. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm.

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cũng cho biết, ngày 30/11 tới đây, Bộ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật - Thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”.

Đ.D