Hội thảo Văn hóa 2024 - Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Hội thảo Văn hóa 2024 - Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao diễn ra hôm nay, ngày 12/5, tại tỉnh Quảng Ninh.
Ngày mai (12/5) diễn ra Hội thảo Văn hoá 2024 tại tỉnh Quảng Ninh Hội thảo Văn hóa năm 2024 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 12/5

Khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Hội thảo Văn hoá 2024 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Hội thảo Văn hoá 2024 là một trong chuỗi các hoạt động thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; tinh thần của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 về chấn hưng văn hóa dân tộc; đồng thời, đây cũng là Hội thảo về văn hóa thứ 2 do Quốc hội chủ trì, tiếp nối sự thành công của Hội thảo Văn hóa năm 2022.

Hội thảo Văn hóa 2024 - Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
Hội thảo Văn hoá 2024. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Cùng dự và chủ trì hội thảo có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Ngoài ra, tham dự hội thảo còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo HĐND và UBND các tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao…

Hội thảo Văn hóa 2024 - Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên các nguồn lực để củng cố, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập cần được nghiên cứu, tháo gỡ.

Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng và thực tế hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao, ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024. "Đây là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao", ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Theo đó, hội thảo sẽ tập trung rà soát, phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện hệ thống chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, tập trung vào các nội dung sau: Công tác quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao; quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao); về các nguồn lực cho thiết chế văn hóa; nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế.

Hội thảo Văn hóa 2024 - Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở đó, hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Thông qua hội thảo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ có thêm thông tin, giải pháp để phục vụ quá trình thẩm tra vào Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ VII tới.

Vai trò, vị trí quan trọng của các thiết chế văn hóa, thể thao

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các thiết chế văn hóa, thể thao có một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao nước nhà. Đây có thể được coi là hạ tầng cho các hoạt động văn hoá, thể thao phát triển; nơi diễn ra các hoạt động sáng tạo, phổ biến, thực hành và hưởng thụ các giá trị văn hóa; nơi rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực và phát triển toàn diện con người Việt Nam; nơi bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đặc sắc, các hoạt động thể thao truyền thống có lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc.

Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, ông Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ, từ những thiết chế văn hoá, thể thao nghèo nàn, lạc hậu, nhiều lúc, nhiều nơi bị lãng quên, hoạt động khép kín, biệt lập, thiếu kết nối, thậm chí xa rời với mục tiêu ban đầu, chúng ta đã xây dựng và phát triển được một hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tương đối toàn diện và đồng bộ, bao phủ rộng khắp từ trung ương tới cơ sở, từ các đô thị cho đến những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới hải đảo.

Hệ thống thư viện, trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát, trung tâm huấn luyện thể thao, nhà thi đấu, phòng tập, sân tập thể thao… đã được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng khang trang trên cả nước; và đang tiếp tục được nâng cấp hiện đại hơn, một số cơ sở tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Xuân Thắng, hình thức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng phong phú, đa dạng, vừa mang tính phổ biến chung trên cả nước; vừa phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển của từng vùng, từng địa phương; bước đầu đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, thể thao lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Các thiết chế văn hóa, thể thao mới góp phần kiến tạo nên những cảnh quan phát triển vừa hiện đại, vừa mang bản sắc của các địa phương, góp phần tạo nên diện mạo rất đặc trưng cho không gian kiến trúc đô thị và nông thôn mới"- ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Hội thảo Văn hóa 2024 - Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho hay, sự vận hành của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện nay đang bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập; tồn tại những nghịch lý, khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được khắc phục.

Nêu rõ những hạn chế, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kinh phí đầu tư để phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao còn rất hạn chế, được tiến hành theo lối “nhỏ giọt, ăn đong”; trong khi nhiều thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật vẫn còn lạc hậu, quỹ đất ít ỏi, chưa đáp ứng yêu cầu; thì vẫn có một số thiết chế văn hóa, thể thao dù đã được đầu tư rất tốn kém nhưng lại hoạt động kém hiệu quả, thậm chí “bỏ hoang”, gây ra lãng phí lớn.

Nhiều rạp hát, sân tập và nhà thi đấu thể thao được đầu tư khá hiện đại song do không hoạt động hiệu quả đã nhanh chóng xuống cấp và hầu như phải đóng cửa, ít có thời gian “sáng đèn”; kinh phí hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao nhìn chung rất hạn hẹp, nhiều cơ sở chỉ đủ để hoạt động cầm chừng. Bộ máy hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao kém hiệu quả; nguồn nhân lực cả chuyên môn và quản lý đều chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

Có một thực tế được ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh là dù chủ trương của Đảng về quan tâm đầu tư phát triển các thiết chế văn hoá, thể thao đã rõ. Tuy nhiên, khi đi vào tổ chức thực hiện thì nhiều địa phương, đơn vị vẫn không biết phải bắt đầu làm từ đâu và phải làm như thế nào.

Ngoài ra, việc ban hành chính sách cũng chưa thật sự chú ý tới tính đặc thù của một số lĩnh vực văn hóa, thể thao như văn hoá tinh hoa, bác học và thể thao thành tích cao. Một số quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của các thiết chế văn hóa, thể thao không phù hợp với thực tiễn.

"Điều này khiến cho nhiều thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là trong lĩnh vực văn hoá, thể thao truyền thống, thật sự gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình tiến tới tự chủ tài chính, phải xoay xở “giật gấu vá vai”, thậm chí biến tướng “lách luật” trong việc huy động, phân bổ các nguồn lực và tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, biểu diễn"- ông Nguyễn Xuân Thắng nêu.

Để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về luật pháp, cơ chế, chính sách, nhất là liên quan đến huy động và phân bổ có hiệu quả nguồn lực cho phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng những yêu cầu mới, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế, chính sách; Thứ hai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trong quy hoạch tổng thể; Thứ ba, tăng cường quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; Thứ tư, tăng cường huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, thể thao; Thứ năm, về tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Văn hoá

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đối với ông Lưu Xuân Vĩnh

Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đối với ông Lưu Xuân Vĩnh

Ngày 23/7/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.
Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chào từ biệt

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chào từ biệt

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Bổ sung dự án Luật Dữ liệu vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Bổ sung dự án Luật Dữ liệu vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

UBTVQH bổ sung Luật Dữ liệu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024.
Sẵn sàng cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57

Sẵn sàng cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24-27/7/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Viêng Chăn, Lào.

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đảm nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đảm nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các tướng lĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến xây dựng quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các tướng lĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến xây dựng quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang đã đến dâng hương, tri ân các cố lãnh đạo Đảng, quân đội và thăm các cựu tướng lĩnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Ban liên lạc Đại đoàn 305 Dù - Đặc công

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Ban liên lạc Đại đoàn 305 Dù - Đặc công

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Đại đoàn 305 Dù - Đặc công hướng tới 70 năm Ngày truyền thống của đơn vị.
Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Việt Nam luôn chú trọng triển khai hiệu quả Công ước Di sản thế giới, đề cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị 8 di sản thế giới tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt đến báo chí cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt đến báo chí cách mạng Việt Nam

Trước khi là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà báo, trưởng thành từ làm báo, là tấm gương sáng của Báo chí cách mạng Việt Nam.
Biến nỗi tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành tình đoàn kết

Biến nỗi tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành tình đoàn kết

Những ngày qua, nỗi thương tiếc vô bờ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người suốt đời vì dân vì nước, trở thành thông điệp chủ đạo trên các nền tảng trực tuyến.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kreyness đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư trong những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 'truyền lửa' và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã khiến nhiều nhà khoa học đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến người chiến sĩ cách mạng giản dị, khiêm nhường.
Bộ Công Thương tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Bộ Công Thương tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Bộ Công Thương tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn cơ quan.
Cận cảnh căn phòng bệnh nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị

Cận cảnh căn phòng bệnh nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị

Căn phòng bệnh gần 20 mét vuông tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn bó khi điều trị bệnh cũng như những ngày cuối đời.
Cấm tham gia đấu giá tới 5 năm với người trúng đấu giá không thanh toán tiền

Cấm tham gia đấu giá tới 5 năm với người trúng đấu giá không thanh toán tiền

Luật Đấu giá 2024 bổ sung chế tài cấm tham gia đấu giá tới 5 năm nếu người trúng đấu giá quyền sử dụng đất vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần: Sự mất mát để lại niềm tin gắn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần: Sự mất mát để lại niềm tin gắn kết

Trái tim lớn đã ngừng đập, song sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một niềm tin và tinh thần gắn kết của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.
Từ 1/9, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang

Từ 1/9, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang

Ngày 23/7, UBTVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang.
Luật Thủ đô có chính sách nào đột phá nhất?

Luật Thủ đô có chính sách nào đột phá nhất?

Trong Luật Thủ đô có nhiều chính sách mang tính vượt trội, đặc thù được thể hiện ở việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền Thủ đô.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của các bác sỹ Bệnh viện 108

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của các bác sỹ Bệnh viện 108

Với các cán bộ y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí thư là một vị lãnh đạo mộc mạc, gần gũi, hài hước và dành toàn tâm, toàn ý cho công việc…
Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Sáng 23/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.
Bánh tam giác mạch, đặc sản làm từ loài hoa dại

Bánh tam giác mạch, đặc sản làm từ loài hoa dại

Từ nguyên liệu bình dị là hạt tam giác mạch, người dân nơi đây đã tạo nên món bánh đặc sản thơm ngon, mềm xốp được du khách ghé thăm Hà Giang yêu thích.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Báo Công Thương trân trọng giới thiệu bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về một số luật mới được Quốc hội thông qua

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về một số luật mới được Quốc hội thông qua

Ngày 23/7, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về một số luật mới được Quốc hội thông qua.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động