Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/03/2021 01:24

Hội Nhà báo Việt Nam - Thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

12:16 | 20/04/2015
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức thành viên quan trọng để triển khai công tác của Mặt trận, giúp xã hội hiểu được công việc của Mặt trận đang làm” - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) về tình hình công tác Hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội.
Hội Nhà báo Việt Nam - Thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Toàn cảnh buổi làm việc

Không ngừng lớn mạnh

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, HNBVN đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tập hợp các nhà báo hoạt động trên khắp mọi miền đất nước, thông qua các sản phẩm báo chí đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Nhà báo Việt Nam đã trở thành ngôi nhà chung, đại diện nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của người làm báo trong cả nước, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng thực sự là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, của các tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), trong những năm qua, các cấp HNBVN từ trung ương tới địa phương đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của báo chí Việt Nam nói riêng và công tác Mặt trận nói chung. Thời gian qua, HNBVN cùng với các cơ quan báo chí trực thuộc đã có rất nhiều những hoạt động, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và MTTQVN, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; tham gia thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân; phát triển tổ chức, mở rộng, tập hợp hội viên; phối hợp tuyên truyền về MTTQVN trong giai đoạn mới…

Khẳng định vị thế quan trọng của Hội

Báo cáo của HNBVN cho biết, Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8/2015 sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho một thời kỳ phát triển mới. HNBVN xác định phương hướng chung cho giai đoạn 2015 - 2020 là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN mong rằng, các cấp hội, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện giúp MTTQVN, giám sát thực hiện chính sách phát triển báo chí và truyền thông; giám sát việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả của HNBVN trong việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, trình độ của người làm báo; nâng cao chất lượng, hiệu quả Giải báo chí quốc gia; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, MTTQVN xác định HNBVN là tổ chức thành viên quan trọng để triển khai công tác của Mặt trận, giúp xã hội hiểu được công việc của MTTQVN đang làm. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị trong thời gian tới, HNBVN và các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia thực hiện tốt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí Việt Nam; hướng về cơ sở, phát hiện tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; chấn chỉnh các hành vi vi phạm; tập trung phản ánh công tác mặt trận gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền phát huy đóng góp của kiều bào và đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển đất nước…; tiếp tục phát huy giá trị Giải báo chí quốc gia.

Hoàng Châu