Hội nghị người lao động Công ty Khí Cà Mau năm 2022

PV

PV

Nhằm tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, vừa qua Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã tổ chức Hội nghị Người lao động.
Công ty Khí Cà Mau tổ chức tọa đàm “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” năm 2022 Công ty Khí Cà Mau tổ chức Ngày hội Văn hóa 2022

Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời là thành viên Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), lãnh đạo các đơn vị bạn, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Khí Cà Mau.

Hội nghị người lao động Công ty Khí Cà Mau năm 2022
Đoàn chủ tọa điều hành Hội nghị Người lao động KCM 2022

Năm 2022 là năm thứ 16 KCM vận hành công trình PM3 và là năm thứ 5 tiếp nhận, vận hành công trình Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau (GPP Cà Mau). Với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, KCM đã quản lý và vận hành liên tục, an toàn tuyệt đối, hiệu quả công trình đường ống dẫn khí PM3 và Nhà máy xử lý Khí Cà Mau; các công tác chuyên môn tiếp tục được thực hiện đúng theo quy định và kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp vận hành giữa KCM với các bên, bao gồm Thượng nguồn (Hibiscus, Petronas); Hạ nguồn (Điện, Đạm, A0); các Ban chuyên môn của Tập đoàn (Petrovietnam) và Tổng công ty (PV GAS) được triển khai nhịp nhàng, tối đa hóa nguồn khí tiếp nhận và cung cấp cho các hộ tiêu thụ.

Trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của KCM tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của PV GAS; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội. Đội ngũ nhân sự ngày càng trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm, làm chủ được công nghệ, góp phần duy trì hoạt động sản xuất liên tục, ổn định.

Hội nghị người lao động Công ty Khí Cà Mau năm 2022
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Khí Cà Mau báo cáo các kết quả lao động SXKD của KCM

Bên cạnh các thuận lợi, KCM cũng gặp phải không ít các khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đưa vào sử dụng, được ưu tiên hoà lưới nên ảnh hưởng đến huy động khí cho phát điện. Giá dầu dao động ở mức cao, hạn chế năng lực cạnh tranh của khí với các nguồn nhiên liệu phát điện khác; nhu cầu tiêu thụ khí của các Nhà máy Điện biến động theo nhu cầu của thị trường điện; gây khó khăn cho công tác vận hành hệ thống khí.

Năm 2022, Thượng nguồn xảy ra 21 sự cố và phải thực hiện bảo dưỡng khắc phục kéo dài, hạ nguồn cũng xảy ra một số sự cố, gây giảm mạnh sản lượng khí về bờ và tiếp nhận. Trong bối cảnh đó, KCM đã nỗ lực tận dụng và tìm thêm nguồn để đảm bảo tiếp nhận gần 2.000 tỷ sm3 khí, đạt 92% kế hoạch đề ra. Sản lượng LPG đạt gần 90.000 tấn và Sản lượng Condensate trên 4.600 tấn.

Trong năm, KCM đã phối hợp với DVK hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng 100% các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa ngăn ngừa; bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên; Duy trì và đảm bảo Độ tin cậy, Độ sẵn sàng đạt 100%. Năm 2022 cũng là năm thứ 9 liên tục KCM đảm bảo độ tin cậy của hệ thống là 100% và không để xảy ra sự cố nào gây gián đoạn cấp khí cho các hộ tiêu thụ. Công tác kiểm soát, sử dụng chi phí hiệu quả; thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động được triển khai tích cực từ đầu năm, giao chỉ tiêu tiết giảm chi phí cho các Phòng/Bộ phận. Ước cả năm 2022, KCM tiết giảm được 27,3 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch được giao.

Hội nghị người lao động Công ty Khí Cà Mau năm 2022
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc PV GAS đánh giá cao nỗ lực của KCM trong việc thực hiện các mục tiêu năm 2022

KCM đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyển đổi số và công nghệ thông tin Tổng công ty trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin: Phối hợp với đối tác EY khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và ERP; Thành lập Tổ phối hợp triển khai chuyển đổi số & ERP; Thực hiện đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và an ninh mạng theo định hướng của Tổng Công ty.

Hoạt động sáng kiến cải tiến luôn được KCM chú trọng và khuyến khích cán bộ công nhân viên tham gia. Năm 2022, KCM đã áp dụng tổng cộng 272 kaizen vào các tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu suất công việc. KCM đã đăng ký 35 ý tưởng sáng kiến, trong đó có 21 ý tưởng được công nhận, 14 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp Công ty, 7 sáng kiến được đề xuất công nhận cấp Tổng Công tyvới tổng giá trị làm lợi hơn 42 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào đoàn thể như văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được phát huy. Văn hóa doanh nghiệp KCM ngày càng sâu sắc hơn với 4 giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối”. Cùng với đó, Văn hóa An toàn và Văn hóa đọc được lan tỏa mạnh mẽ và trở thành những nét văn hóa đặc trưng của KCM.

Năm 2022, KCM đã tổ chức “Ngày hội Văn hóa” vào ngày 20/10/2022 với hai diễn đàn: Văn hóa doanh nghiệp và Văn hóa đọc, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên. Ngày 03/12/2022 tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022. KCM tự hào là một trong số 24 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc được vinh danh tại sự kiện. An sinh xã hội luôn là một trong những công tác được KCM chú trọng và thực hiện đều đặn hàng năm. Năm 2022, KCM được Tổng công ty giao thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn Cà Mau với chi phí 1,745 tỷ đồng.

Hội nghị người lao động Công ty Khí Cà Mau năm 2022
Tập thể KCM quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2023

Xác định con người là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp. Công ty và Công đoàn luôn giải quyết kịp thời mọi chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động đồng thời nâng cao hiệu suất công việc. Cùng với đó, trong các năm qua công tác nhân sự luôn được KCM chú trọng xây dựng, phát triển lực lượng cán bộ công nhân viên có năng lực, giỏi chuyên môn và thấm nhuần văn hóa doanh nghiệp.

Tính đến ngày 20/11/2022, tổng số lao động hiện tại của KCM là 201 cán bộ công nhân viên chính thức. Công tác tuyển dụng, đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài được chủ động triển khai sớm theo nhu cầu của các bộ phận đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công ty. Trong năm 2022, KCM đã thực hiện 19/19 chuyên đề đào tạo ngoài và 20/20 chuyên đề đào tạo nội bộ theo kế hoạch.

KCM đã triển khai áp dụng KPIs, GTCV và đánh giá năng lực nhân viên vào công tác thi đua khen thưởng, nâng lương. KCM đã xây dựng bảng MTCV/TCCD cho toàn bộ các chức danh của Công ty, tạo tiền đề trong việc áp dụng lương 3P theo định hướng của TCT.

Hội nghị người lao động Công ty Khí Cà Mau năm 2022
Chúc mừng thành công và chia sẻ niềm vui với KCM

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc PV GAS đánh giá cao nỗ lực của KCM trong việc thực hiện các mục tiêu năm 2022, mặc dù chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu tăng cao nhưng KCM đã vận hành an toàn hệ thống PM3 – Cà Mau và Nhà máy xử lý khí Cà Mau với độ tin cậy và độ sẵn sàng đều đạt 100%. Công tác với chính quyền địa phương và các bên có liên quan được thực hiện tốt, góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo PV GAS, ông Nguyễn Văn Bé Ba, Giám đốc KCM đã thay mặt tập thể người lao động công ty gửi lời cảm ơn sâu sắc với sự chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo Tổng công ty và cam kết tập thể KCM sẽ đồng tâm hiệp lực để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổng công ty giao phó, đưa công ty ngày một phát triển.

Với sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết với công việc và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng công ty, KCM đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực từng bước khắc phục, cải thiện những điểm còn hạn chế, phát huy những điểm mạnh, toàn thể cán bộ công nhân viên KCM quyết tâm sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng công ty Khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

PC Kon Tum: Đưa thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” đi vào nhịp sống

PC Kon Tum: Đưa thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” đi vào nhịp sống

PC Kon Tum đã đăng ký làm việc với UBND tỉnh, Sở Công Thương để báo cáo và tham mưu triển khai các giải pháp tuyên truyền và hướng dẫn tiết kiệm điện.
BTB Electric Việt Nam kết hợp với LS Electric Hàn Quốc ra mắt sản phẩm mới

BTB Electric Việt Nam kết hợp với LS Electric Hàn Quốc ra mắt sản phẩm mới

BTB Electric Việt Nam vừa kết hợp với LS Electric Hàn Quốc cho ra mắt sản phẩm mới với chủ đề “Lead the way – Tiên phong mở lối”.
Phân bón Cà Mau vượt khó khăn nhờ chính sách kinh doanh linh hoạt

Phân bón Cà Mau vượt khó khăn nhờ chính sách kinh doanh linh hoạt

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã chủ động, linh hoạt sáng tạo trong điều hành, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Nhiệt điện Quảng Ninh: Nỗ lực đáp ứng điện cho cao điểm nắng nóng

Nhiệt điện Quảng Ninh: Nỗ lực đáp ứng điện cho cao điểm nắng nóng

Nhiệt điện Quảng Ninh thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tổ máy vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.
Vinamilk đẩy mạnh đầu tư và khai thác thị trường nước ngoài

Vinamilk đẩy mạnh đầu tư và khai thác thị trường nước ngoài

Song song với việc phát triển thị trường nội địa, Vinamilk mở rộng thị trường quốc tế với 2 hướng đi mũi nhọn, đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.

Tin cùng chuyên mục

Bảo hiểm PVI đạt giải thưởng Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất năm 2023

Bảo hiểm PVI đạt giải thưởng Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất năm 2023

Bảo hiểm PVI tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong danh sách giải thưởng “International Finance Insurance Awards”.
PC Đắk Nông: Tăng cường tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm

PC Đắk Nông: Tăng cường tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm

Để tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh năm 2023, PC Đắk Nông triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm.
Phân bón Cà Mau trao 80 căn nhà tình nghĩa tại Bạc Liêu

Phân bón Cà Mau trao 80 căn nhà tình nghĩa tại Bạc Liêu

Ngày 06/06, tại Bạc Liêu đã diễn ra lễ khởi công xây dựng 80 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau trao tặng.
Hoàn thiện hệ sinh thái logistics cho thương mại điện tử

Hoàn thiện hệ sinh thái logistics cho thương mại điện tử

Một số trung tâm logistics đặt tại các khu công nghiệp gần đại đô thị đã giải quyết bài toán khó cho thương mại điện tử, nhờ hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh.
PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã xây dựng phương án cấp điện cho các điểm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 tại Đắk Lắk.
PV GAS PMC tổ chức các hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động

PV GAS PMC tổ chức các hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động

Công ty Quản lý dự án Khí (PV GAS PMC) đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
Tuổi trẻ BSR xung kích trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi

Tuổi trẻ BSR xung kích trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn Thanh niên BSR đã phối hợp tổ chức Lễ khởi động Chiến dịch và tham gia thực hiện nhiều công trình thanh niên tại huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi).
BSR giới thiệu về công tác bảo vệ môi trường tại NMLD Dung Quất cho bà con nhân dân

BSR giới thiệu về công tác bảo vệ môi trường tại NMLD Dung Quất cho bà con nhân dân

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) giới thiệu về công tác bảo vệ môi trường và tham quan NMLD Dung Quất cho bà con nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Hòa Phát bán 530.000 tấn thép các loại trong tháng 5, tăng 16% so với tháng trước

Hòa Phát bán 530.000 tấn thép các loại trong tháng 5, tăng 16% so với tháng trước

Tháng 5/2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 565.000 tấn thép thô, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.
Sứ mệnh của PVOIL

Sứ mệnh của PVOIL

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng; góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng.
PV GAS giữ vững phong độ, 11 năm liên tiếp lọt “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”

PV GAS giữ vững phong độ, 11 năm liên tiếp lọt “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) giữ vững phong độ, tiếp tục vinh dự có mặt trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023”.
Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng lá cờ có chữ ký của CBNV Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh tỉnh Nghệ An.
BSR tổ chức “Ngày hội văn hóa BSR năm 2023” nhân kỷ niệm 26 năm Ngày truyền thống Công ty

BSR tổ chức “Ngày hội văn hóa BSR năm 2023” nhân kỷ niệm 26 năm Ngày truyền thống Công ty

Công đoàn cơ sở Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Ngày hội văn hóa BSR năm 2023 với nhiều hoạt động gắn kết người lao động.
BSR triển khai các giải pháp giảm căng thẳng tại nơi làm việc

BSR triển khai các giải pháp giảm căng thẳng tại nơi làm việc

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa tổ chức buổi làm việc triển khai chương trình hành động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động.
PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí tiếp đoàn thuộc Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals

PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí tiếp đoàn thuộc Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals

Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals đã có buổi làm việc để chuẩn bị cho giai đoạn PV GAS cấp khí làm nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.
Petrovietnam "vì một Việt Nam xanh" và "xanh hóa Trường Sa"

Petrovietnam "vì một Việt Nam xanh" và "xanh hóa Trường Sa"

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã triển khai Chương trình hành động chống biến đổi khí hậu và triển khai chương trình trồng 3 triệu cây xanh.
PC Đắk Nông: Phó giám đốc công ty nhận nhiệm vụ mới

PC Đắk Nông: Phó giám đốc công ty nhận nhiệm vụ mới

PC Đắk Nông vừa tổ chức gặp mặt, chia tay ông Lưu Văn Thuấn - Nguyên Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận nhiệm vụ mới tại Công ty CP Thủy điện 3.
Vedan đồng hành cùng "Tuần lễ Đồng Nai Xanh" năm 2023

Vedan đồng hành cùng "Tuần lễ Đồng Nai Xanh" năm 2023

Vừa qua, Vedan Việt Nam đã đồng hành cùng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành tham dự lễ phát động “Tuần lễ Đồng Nai xanh” .
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đạt mốc sản lượng 30 tỷ kWh

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đạt mốc sản lượng 30 tỷ kWh

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã đạt mốc sản lượng sản xuất 30 tỷ kWh điện kể từ khi các tổ máy bắt đầu hoà lưới lần đầu.
BAC A BANK chăm lo đời sống người lao động tốt để tăng trưởng kinh tế bền vững

BAC A BANK chăm lo đời sống người lao động tốt để tăng trưởng kinh tế bền vững

Triết lý kinh doanh của BAC A BANK luôn hướng tới mục tiêu "Vì hạnh phúc đích thực của con người" để tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động