Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 44): Xử lý vi phạm thành viên

Báo Công Thương đã nhận được các câu hỏi của độc giả về các hoạt động quản lý thành viên của MXV, các vấn đề xoay quanh hình thức xử lý vi phạm thành viên.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 42): Các giao dịch bị nghiêm cấm khi tham gia thị trường hàng hóa Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 43): Hoạt động quản lý, giám sát thành viên

Trong tuần qua, Báo Công Thương đã nhận được một loạt các câu hỏi của độc giả về các hoạt động quản lý thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đặc biệt là các vấn đề xoay quanh hình thức xử lý vi phạm đối với các thành viên.

Trong đó, rất nhiều bạn đọc cùng gửi về hai câu hỏi: “Hiện tại MXV có những hình thức xử lý thành viên vi phạm nào?” và “ Tôi có quyền khiếu nại nếu không đồng tình với quyết định xử phạt của MXV không?”. Trong số hỏi đáp hôm nay, Báo Công Thương sẽ giải đáp bạn đọc chi tiết nhất về những vấn đề trên.

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 44): Xử lý vi phạm thành viên

Các hình thức xử lý thành viên vi phạm của MXV

Theo Bộ Quy định xử lý vi phạm thành viên của MXV, các hình thức xử lý vi phạm bao gồm hình thức xử lý vi phạm chính và hình thức xử lý vi phạm bổ sung. Đối với mỗi hành vi vi phạm, thành viên vi phạm bị áp dụng một hình thức xử lý vi phạm chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử lý vi phạm bổ sung.

Cụ thể, đối với hình thức xử lý vi phạm chính MXV hiện đang áp dụng một số hình thức sau:

Nhắc nhở bằng văn bản:

Nhắc nhở bằng văn bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng, vi phạm lần đầu.

Cảnh cáo:

Cảnh cáo được áp dụng đối với hành vi vi phạm sau:

Đã bị nhắc nhở bằng văn bản nhưng tái phạm hoặc tái vi phạm;

Vi phạm lần đầu đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động:

Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động được áp dụng đối với các hành vi vi phạm sau:

Đã bị cảnh cáo nhưng tái phạm hoặc tái vi phạm;

Vi phạm lần đầu đối với các hành vi vi phạm rất nghiêm trọng;

Hành vi vi phạm từ mức nghiêm trọng mà MXV xét thấy cần xử lý để tạo tính răn đe hoặc để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng;

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, thành viên phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với MXV, bao gồm: Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của MXV.

Đối với các thành viên bị đình chỉ một phần hoạt động, thành viên sẽ không được triển khai một hoặc nhiều nghiệp vụ bao gồm nhưng không giới hạn: Đóng/mở tài khoản; Nộp/rút tiền; Giao dịch hàng hóa; Tự doanh.

Đối với các thành viên bị đình chỉ toàn bộ hoạt động, thành viên sẽ không được triển khai toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sau đây tại MXV, bao gồm nhưng không giới hạn: Đóng/mở tài khoản; Nộp/rút tiền; Giao dịch hàng hóa; Tự doanh.

Chấm dứt tư cách thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên được áp dụng đối với hành vi vi phạm ở mức đặc biệt nghiêm trọng. MXV sẽ báo cáo Bộ Công Thương bằng văn bản trong trường hợp áp dụng biện pháp này.

Đối với hình thức xử lý vi phạm bổ sung, MXV hiện đang triển khai những hình thức sau:

Công bố thông tin toàn thị trường;

Buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc làm rõ hoạt động giao dịch đáng ngờ của thành viên và/hoặc Khách hàng của thành viên;

Hạn chế mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa bằng hình thức bảo lãnh;

Không xem xét tăng hạn mức giao dịch (có thời hạn);

Giảm hạn mức giao dịch;

Hạn chế hoặc không cho mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa;

Kiểm soát, hạn chế một phần giao dịch có thời hạn;

Giám sát đặc biệt: thành viên định kỳ báo cáo tình trạng hoạt động theo yêu cầu của MXV. Trong trường hợp cần thiết, MXV có thể cử cán bộ giám sát trực tiếp tại trụ sở của thành viên.

Để nắm bắt được đâu là các hành vi được coi là vi phạm cần xử lý, bạn đọc có thể tham khảo tại số Hỏi đáp trước đây trên Báo Công Thương:

https://congthuong.vn/hoi-dap-giao-dich-hang-hoa-so-6-xu-ly-vi-pham-doi-voi-thanh-vien-thi-truong-245048.html

Quyền khiếu nại của thành viên đối với các nội dung trong Quyết định xử lý vi phạm

Theo quy định của MXV, trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định xử lý vi phạm có hiệu lực, thành viên có quyền yêu cầu MXV xem xét lại Quyết định xử lý vi phạm. Thành viên có nghĩa vụ thực hiện theo Quyết định xử lý vi phạm có hiệu lực của MXV cho đến khi có Quyết định khác. Trường hợp MXV từ chối xem xét lại Quyết định xử lý vi phạm, MXV sẽ có văn bản trả lời thành viên trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Trường hợp thành viên bị xử lý vi phạm (theo hình thức đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động) muốn được khôi phục hoạt động trước thời hạn. Thành viên đó phải khắc phục hậu quả trước thời hạn của hành vi vi phạm, đủ điều kiện giao dịch và phải gửi văn bản thông báo đến MXV. MXV sẽ xem xét ra Quyết định khôi phục hoạt động cho thành viên nếu thành viên đó đạt yêu cầu.

Bạn đọc có câu hỏi liên quan đến vấn đề giao dịch hàng hóa vui lòng gửi về email: baodientubct@gmail.com hoặc info@mxv.vn.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Tin mới nhất

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 51): Kiểm tra sát hạch cuối khóa tập huấn giao dịch hàng hóa (Phần 2)

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 51): Kiểm tra sát hạch cuối khóa tập huấn giao dịch hàng hóa (Phần 2)

Báo Công Thương sẽ tiếp tục giải đáp thêm 1 số thắc mắc của bạn đọc xoay quanh về bài kiểm tra sát hạch cuối khóa tập huấn nghiệp vụ giao dịch hàng hóa.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 50): Kiểm tra sát hạch cuối khóa tập huấn giao dịch hàng hóa

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 50): Kiểm tra sát hạch cuối khóa tập huấn giao dịch hàng hóa

Trong các câu hỏi liên quan đến khóa tập huấn nghiệp vụ giao dịch hàng hóa của MXV, có rất nhiều bạn đọc quan tâm đến bài kiểm tra sát hạch cuối khóa.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 49): Tập huấn nghiệp vụ giao dịch hàng hoá

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 49): Tập huấn nghiệp vụ giao dịch hàng hoá

Thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam ngày càng trở nên sôi động và nhận được sự quan tâm sâu rộng của các nhà đầu tư.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 48):Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV (Phần 2)

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 48):Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV (Phần 2)

Báo Công Thương sẽ giải đáp cho bạn đọc những vấn đề xoay quanh việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên tại MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 47): Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 47): Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của các thành viên khi tham gia vào thị trường hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).

Tin cùng chuyên mục

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 52): Các sản phẩm được giao dịch phái sinh tại Việt Nam

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 52): Các sản phẩm được giao dịch phái sinh tại Việt Nam

Trong các câu hỏi gửi về Báo Công Thương, có rất nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư về các sản phẩm đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 46): Tạm dừng tư cách thành viên môi giới

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 46): Tạm dừng tư cách thành viên môi giới

Báo Công Thương sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề xoay quanh hoạt động tạm dừng tư cách thành viên của thành viên môi giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 45): Tạm dừng tư cách thành viên tại MXV

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 45): Tạm dừng tư cách thành viên tại MXV

Tiếp nối chuyên mục Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa, trong số này Báo Công Thương sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tạm dừng tư cách thành viên tại MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 43): Hoạt động quản lý, giám sát thành viên

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 43): Hoạt động quản lý, giám sát thành viên

Báo Công Thương đã giải đáp thắc mắc về việc đăng ký làm thành viên của MXV cũng như những quyền, nghĩa vụ của thành viên, phương thức xử phạm thành viên.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 42): Các giao dịch bị nghiêm cấm khi tham gia thị trường hàng hóa

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 42): Các giao dịch bị nghiêm cấm khi tham gia thị trường hàng hóa

Trong số Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa hôm nay, Báo Công Thương sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về các giao dịch bị cấm khi tham gia thị trường giao dịch hàng hóa.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 41): Tỷ giá trong giao dịch hàng hóa

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 41): Tỷ giá trong giao dịch hàng hóa

Với đặc tính liên thông với thế giới, việc nắm rõ loại tỷ giá là quan trọng với nhà đầu tư trong việc thanh toán nộp, rút tiền khi tham gia giao dịch hàng hóa.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 40): Sao kê tài khoản giao dịch

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 40): Sao kê tài khoản giao dịch

Trong số Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa hôm nay, Báo Công Thương sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về những vấn đề xoay quanh việc sao kê tài khoản giao dịch tại MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 39): Tất toán vị thế tài khoản giao dịch

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 39): Tất toán vị thế tài khoản giao dịch

Báo Công Thương đã tiếp tục nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến hoạt động giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 38): Rút tiền từ tài khoản giao dịch

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 38): Rút tiền từ tài khoản giao dịch

Trong số Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa trước, Báo Công Thương đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc về vấn đề nộp tiền vào tài khoản giao dịch.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 37): Nộp tiền vào tài khoản giao dịch

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 37): Nộp tiền vào tài khoản giao dịch

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường, đã có rất nhiều nhà đầu tư cùng quan tâm đến vấn đề vấn đề nộp tiền vào các tài khoản giao dịch.
Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng hiện đang niêm yết giao dịch tại MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 36): Ký quỹ giao dịch

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 36): Ký quỹ giao dịch

Báo Công Thương sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến việc ký quỹ cũng như các nghĩa vụ tài chính khi giao dịch hàng hóa thông qua MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 35): Tiểu khoản tài khoản giao dịch hàng hóa

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 35): Tiểu khoản tài khoản giao dịch hàng hóa

Trong tuần qua, Báo Công Thương đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc tìm hiểu để tham gia hoạt động giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa VN (MXV).
Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (Số 34): Những khái niệm cần lưu ý trong hoạt động giao dịch hàng hóa

Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (Số 34): Những khái niệm cần lưu ý trong hoạt động giao dịch hàng hóa

Báo Công Thương sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về những khái niệm xung quanh quá trình giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 33): Đặt lệnh trong giao dịch hàng hóa

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 33): Đặt lệnh trong giao dịch hàng hóa

Báo Công Thương đã giới thiệu đến bạn đọc về các ưu điểm và vấn đề xoay quanh hoạt động giao dịch hàng hóa thông qua các nền tảng giao dịch điện tử tại MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 32): Nền tảng giao dịch hàng hóa điện tử

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 32): Nền tảng giao dịch hàng hóa điện tử

Tuần qua, Báo Công Thương đã nhận được các câu hỏi xoay quanh hoạt động giao dịch hàng hóa thông qua các nền tảng giao dịch điện tử đang được vận hành tại MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 31): Hợp đồng kim loại LME - Phần 2

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 31): Hợp đồng kim loại LME - Phần 2

Trong số báo trước, Báo Công Thương đã làm rõ các khái niệm xoay quanh hợp đồng kim loại LME của Sở Giao dịch Kim loại London.
Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (Số 30): Hợp đồng kim loại LME

Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (Số 30): Hợp đồng kim loại LME

Trong các loại hợp đồng giao dịch hàng hoá, hợp đồng kim loại LME của Sở Giao dịch Kim loại London là hợp đồng đặc thù dành riêng cho các giao dịch kim loại.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 29): Giao dịch Spead

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 29): Giao dịch Spead

Giao dịch Spread là công cụ bảo hiểm giá được các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa đặc biệt quan tâm
Bộ Công Thương gặp mặt các cơ quan truyền thông nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Bộ Công Thương gặp mặt các cơ quan truyền thông nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 12/6, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động