Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 16/07/2020 23:34

Hoàn thiện tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp, đại diện vốn nhà nước

16:51 | 17/06/2020
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội thảo về công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn tại 19 doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.    

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, hiện nay, công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn có nhiều quan điểm góp ý, cách tiếp cận nhằm hoàn thiện tiêu chí đánh giá, dựa trên cơ sở là các quy định của pháp luật được ban hành trước đó. “Các ý kiến tại hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích các vướng mắc khi thực hiện đánh giá người quản lý, người đại diện vốn, đưa ra giải pháp, quy trình hợp lý và phù hợp với các quy định để triển khai thực hiện. Ngoài ra, trao đổi, thảo luận một số bất cập, chưa phù hợp của quy định hiện hành, từ đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp”- ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

hoan thien tieu chi danh gia nguoi quan ly doanh nghiep dai dien von nha nuoc

 

Theo ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn đã được quy định tại các Nghị định 97/2015/NĐ-CP, 106/2015/NĐ-CP, 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 20/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, những quy định về công tác đánh giá vẫn còn một số nội dung chưa thực sự thống nhất giữa các văn bản, tiêu chí đánh giá còn định tính, ít yếu tố định lượng, cần có sự thống nhất để đảm bảo việc triển khai đồng bộ.

Trình bày các giải pháp để triển khai thực hiện công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn, ông Nguyễn Ngọc Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng Bảng tiêu chí đánh giá, dựa trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, không xây dựng các tiêu chí mới chưa được pháp luật quy định, giải quyết được các vấn đề chưa thống nhất giữa các văn bản, quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá mang tính định tính và đảm bảo tính khả thi thực hiện. Cụ thể, Bảng tiêu chí thống nhất thực hiện đánh giá theo 3 mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Nghị định 97/2015/NĐ-CP và Nghị định 106/2015/NĐ-CP để phù hợp với công tác đánh giá người quản lý, người đại diện vốn.

Bảng tiêu chí thống nhất cụ thể hóa các chỉ tiêu đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm. Đồng thời, thống nhất sử dụng phương pháp loại trừ đối với việc đánh giá mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với các nội dung bất cập, chưa phù hợp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 633/UBQLV-TCCB ngày 17/4/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BTC để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong việc xếp loại doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, số lượng lao động lớn và tính chất hoạt động phức tạp.

Trên cơ sở đó, tại Hội thảo, đại diện các đơn vị trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, cơ quan liên quan và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng Bảng tiêu chí đánh giá.

Ghi nhận và đánh giá những ý kiến đóng góp của đại biểu, ông Hồ Sỹ Hùng khẳng định, những ý kiến đề xuất sẽ giúp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bước đầu hoàn thiện Bảng tiêu chí đánh giá hiệu quả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc.

 

Lan Anh