Hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập

Ngày 15/11/2018 tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội thảo Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tập đoàn nhà nước.  
hoan thien the che phat trien tap doan kinh te nha nuoc trong boi canh hoi nhap
Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn: cần hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập

Góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Theo PGS, TS. Vũ Văn Hà- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn có vai trò quan trọng nhất định ở hầu hết các quốc gia, từ các nước phát triển cho tới các nền kinh tế mới nổi và các nước có thu nhập thấp.

Thực tế ở nước ta, mặc dù quá trình cổ phần hóa được đẩy mạnh, cùng với sự phát triển của khu vực tư nhân, DNNN vẫn là thành phần chính trong các ngành lĩnh vực, then chốt như tài chính, hạ tầng, chế tạo, năng lượng, khai khoáng. Thậm chí, ngày càng nhiều DNNN xuất hiện trong danh mục các công ty có quy mô nhất, nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường vốn...

Trong khu vực DNNN, các tập đoàn kinh tế nhà nước có vai trò quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Việc hình thành các tập đoàn kinh tế nhà nước giúp nhà nước tập trung, kiểm soát các nguồn lực, cho phép phát huy lợi thế của kinh tế quy mô, khai thác ưu thế về thương hiệu, hoạt động đầu tư, thương mại, hệ thống dịch vụ đầu vào, đầu ra, nâng cao khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận trong tập đoàn. Các tập đoàn kinh tế nhà nước đảm nhận nhiệm vụ là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, là lực lượng, công cụ quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giữ vai trò tiên phong đối với quá trình đổi mới khoa học và công nghệ quốc gia...

Thực tiễn triển khai thí điểm cũng như bước đầu điều hành các tập đoàn kinh tế cho thấy có những kết quả nổi bật. Các tập đoàn kinh tế trong thời gian qua đã cơ bản thực hiện được vai trò là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, góp phần điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình vận hành vẫn còn xảy ra tình trạng các tập đoàn kinh tế hoạt động kém hiệu quả, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng lãng phí, làm thất thoát tài sản nhà nước, hoạt động đầu tư bên ngoài lĩnh vực chính còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, trong lúc năng lực quản lý và khả năng tài chính còn hạn chế, thiếu kiểm soát chặt chẽ, làm phân tán nguồn lực, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; chưa thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế cũng như chưa làm tốt vai trò dẫn dắt, thúc đẩy các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Từ thực tiễn hoạt động của Tập đoàn Dầu khí, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn- cho rằng, sự ra đời và phát triển của các tập đoàn kinh tế nhà nước đã đóng góp đáng kể, không chỉ vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà còn góp phần đưa Việt Nam vào hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang cần tranh thủ các điều kiện, thời cơ do hội nhập kinh tế quốc tế đem lại như việc tham gia ký kết các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như Hiệp định đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU) sắp được ký kết trong thời gian tới…

Sớm hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước

Theo Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nói chung, nhất là của các tập đoàn kinh tế nhà nước thì một trong những vấn đề then chốt cần giải quyết đó là hoàn thiện thể chế phát triển các tập đoàn này. Trong đó một vấn đề cần đặc biệt quan tâm là việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong quản lý, điều hành của Nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt- Viện phó Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính)- cho rằng, khuôn khổ pháp lý về cơ chế quản lý tài chính của nhà nước với DNNN nhiều hạn chế.

Cơ quan chủ quản vừa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực chuyên ngành, vừa thực hiện vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu, dẫn đến tình trạng quản lý chồng chéo, không hiệu quả. Kết quả đánh giá cũng không thể được phản ánh chính xác.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giám sát chưa cao. Mô hình quản lý phân tán còn làm cho DNNN phải thực hiện nhiều báo cáo cho nhiều cơ quan quản lý làm mất thời gian và gây chậm trễ trong việc nộp báo cáo.

Trước thực trạng trên, ông Đạt kiến nghị, cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy triển khai mô hình Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được thành lập. Trong đó, tách bạch rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tỷ lệ vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, phân định rõ quyền quản trị công ty với quyền chủ sở hữu doanh nghiệp.

Đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước cần đảm bảo theo thông lệ của thị trường và tuân thủ theo các quy định của pháp luật trong kinh doanh (nhận vốn của Nhà nước để kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, gia tăng giá trị vốn của Nhà nước và chịu trách nhiệm đối với phần nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng tính chủ động trong các quyết định đầu tư). Cần phải xem xét rõ nguyên tắc đầu tư và hoạt động kinh doanh đối với vốn Nhà nước là phải “bảo toàn và phát triển vốn” trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiểu như thế nào cho đúng, phù hợp.

Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước cần được hoàn thiện lại để phù hợp với mô hình quản lý mới. Phải tiếp tục thống nhất quan điểm “quản lý vốn Nhà nước” thay cho quan điểm “quản lý tài sản Nhà nước” như trước đây. Theo đó, cơ chế quản lý tài chính sẽ tập trung vào khâu giám sát tài chính thông qua theo dõi, kiểm tra, thu thập thông tin để phân tích, đánh giá, cảnh báo rủi ro cho các TĐKT nhằm đảm bảo an toàn vốn Nhà nước.

Đánh giá về vấn đề quản lý vốn nhà nước, ông Trương Đình Tuyển cho rằng, việc quản lý DNNN phải đảm bảo 2 mục tiêu: tạo lợi nhuận, phát triển vốn và làm đúng chính sách của nhà nước. Đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, DNNN phải đăng ký trên thị trường chứng khoán mới đo được tính minh bạch và hiệu quả. Các nước như Trung Quốc yêu cầu DNNN đăng ký trên thị trường chứng khoán trong nước và thị trường chứng khoán thế giới. Bên cạnh đó, cần thiết phải cho DNNN phá sản như các DN khác, tạo động lực buộc DN phải thay đổi. Tăng cường tính minh bạch, Nhà nước chỉ hỗ trợ cho những DN làm ăn tốt, có khả năng phát triển, chứ không hỗ trợ tràn lan.

PGS, TS. Bùi Quang Tuấn- Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đánh giá, tình hình tài chính, quản trị của DNNN hoạt động kinh doanh thiếu công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nhất là trong mua sắm, đầu tư, chi tiêu, công tác cán bộ, giao dịch với người có liên quan. Việc thực hiện công bố thông tin còn mang tính hình thức và trách nhiệm giải trình của DNNN còn thấp. Trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp của cán bộ quản lý DNNN còn nhiều hạn chế. Mức độ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý DNNN còn thấp so với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bình đẳng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Có tình trạng một số cán bộ quản lý DNNN vì ngại ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cá nhân đã làm chậm tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn ngoài ngành tại doanh nghiệp nhà nước.

Các tham luận tại hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề xung quanh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước. Đặc biệt nhiều giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện thể chế góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng đã được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tập đoàn kinh tế nhà nước phù hợp yêu cầu trong điều kiện mới.

Lê Kim Liên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công ty Thuốc lá Thăng Long: Mang yêu thương đến với học sinh nghèo hiếu học tại Phú Thọ

Công ty Thuốc lá Thăng Long: Mang yêu thương đến với học sinh nghèo hiếu học tại Phú Thọ

Mới đây, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã đến 3 huyện của tỉnh Phú Thọ (Hạ Hòa, Cẩm Khê và Thanh Ba) trao tặng quà cho học sinh nghèo.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 giành giải Nhì Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy Phong

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 giành giải Nhì Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy Phong

Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy Phong lần thứ VII năm 2021 đã chính thức diễn ra từ tháng 4/2022. Sau gần 3 tháng diễn ra, đại hội đã bế mạc.
AEON Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

AEON Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, AEON Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.
Tập đoàn hàng đầu về năng lượng tái tạo mua lại hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Tập đoàn hàng đầu về năng lượng tái tạo mua lại hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Tập đoàn EDP Renewables mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc mua lại hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Sinh viên Đại học VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp”

Sinh viên Đại học VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp”

Đại học VinUni giúp sinh viên học cách "tư duy khởi nghiệp" - sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công.

Tin cùng chuyên mục

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Hilton (Hoa Kỳ) thảo luận phương án nâng cấp Khách sạn Hilton Hà Nội Opera

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Hilton (Hoa Kỳ) thảo luận phương án nâng cấp Khách sạn Hilton Hà Nội Opera

Tập đoàn BRG đã có buổi làm việc với Tập đoàn Hilton khu vực châu Á và châu Úc để cùng thảo luận cho kế hoạch nâng cấp khách sạn Hilton Hà Nội Opera.
Hải Dương: 98% người dân được sử dụng nước sạch bằng công nghệ hiện đại

Hải Dương: 98% người dân được sử dụng nước sạch bằng công nghệ hiện đại

Theo ông Vũ Mạnh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, 98% người dân được sử dụng nước sạch bằng công nghệ hiện đại.
Nhiều đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức các giải Thể thao 2022

Nhiều đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức các giải Thể thao 2022

Hướng đến Đại hội Thể thao Tổng công ty Khí 2022, đơn vị thành viên và trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam đều tổ chức các giải thể thao cấp đơn vị và mở rộng.
Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ thực hiện các chương trình xã hội

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ thực hiện các chương trình xã hội

Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ vừa tổ chức chuyến đi về nguồn tại khu di tích lịch sử Rừng Sác huyện Nhơn Trạch và tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên.
Vedan Việt Nam nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên

Vedan Việt Nam nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên

Công ty Vedan Việt Nam đã tổ chức chương trình thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 100 cán bộ, công nhân viên.
PC Đắk Nông: Hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng chạm chập điện ảnh hưởng sản xuất

PC Đắk Nông: Hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng chạm chập điện ảnh hưởng sản xuất

Trong quá trình kiểm tra, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã phát hiện và hỗ trợ xử lý nhiều khách hàng có sản lượng điện tăng đột biến.
New Image Việt Nam tổ chức Ngày hội kháng thể và xác lập kỷ lục Việt Nam

New Image Việt Nam tổ chức Ngày hội kháng thể và xác lập kỷ lục Việt Nam

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam vừa tổ chức Ngày hội kháng thể tại Hà Nội, với sự tham gia của hàng ngàn người.
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền: Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền: Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đã vinh dự đón nhận giải thưởng "Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022".
Herbalife Việt Nam tổ chức các hoạt động cộng đồng cho thiếu nhi

Herbalife Việt Nam tổ chức các hoạt động cộng đồng cho thiếu nhi

Những hoạt động cộng đồng được Herbalife Việt Nam tổ chức là hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các Trung tâm Casa Herbalife Việt Nam.
Tổng công ty Khí Việt Nam nhận nhiều khen thưởng trong thi đua Lao động sáng tạo ngành Dầu khí

Tổng công ty Khí Việt Nam nhận nhiều khen thưởng trong thi đua Lao động sáng tạo ngành Dầu khí

Tổng công ty Khí Việt Nam là một trong những đơn vị nhận được nhiều khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo ngành Dầu khí.
PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

PC Đắk Lắk đã lập kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ cho các Điện lực trực thuộc nhằm triển khai các phương án cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 25/6 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.
Chuỗi rạp chiếu phim CGV lỗ hơn 187 triệu USD

Chuỗi rạp chiếu phim CGV lỗ hơn 187 triệu USD

Chuỗi rạp chiếu phim CGV thuộc CJ CGV - công ty con của CJ Group, báo lỗ hơn 187 triệu USD trong năm 2021.
Ứng dụng phần mềm” Quản lý lưới điện hạ thế” nhằm nâng cao công tác vận hành, giảm tổn thất điện năng

Ứng dụng phần mềm” Quản lý lưới điện hạ thế” nhằm nâng cao công tác vận hành, giảm tổn thất điện năng

Điện lực Dương Kinh (PC Hải Phòng) tham gia nghiên cứu, viết ứng dụng phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý vận hành lưới điên.
“Bắt tay” thúc đẩy quá trình số hóa cho doanh nghiệp Việt

“Bắt tay” thúc đẩy quá trình số hóa cho doanh nghiệp Việt

Nhằm thúc đẩy quá trình số hóa cho doanh nghiệp Việt Nam, Zebra Technologies vừa hợp tác với Elite Techology cung cấp các giải pháp công nghệ cho khách hàng.
PC Đà Nẵng: Nhu cầu dùng điện tăng cao trong mùa nắng nóng 2022

PC Đà Nẵng: Nhu cầu dùng điện tăng cao trong mùa nắng nóng 2022

Những ngày qua, nền nhiệt trên cả nước tăng cao, riêng tại thành phố Đà Nẵng, người dân đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt, làm nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh
PC Quảng Ngãi: Nỗ lực cấp điện trong mùa nắng nóng

PC Quảng Ngãi: Nỗ lực cấp điện trong mùa nắng nóng

Nhu cầu dùng điện tăng mùa nắng nóng, PC Quảng Ngãi triển khai các giải pháp nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục, vừa khuyến nghị khách hàng tiết kiệm.
Công ty Vissan tổ chức hội thi Người bán hàng chuyên nghiệp

Công ty Vissan tổ chức hội thi Người bán hàng chuyên nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ngày 24/6/2022, Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan tổ chức hội thi “Người bán hàng chuyên nghiệp” năm 2022.
SeABank, Tập đoàn BRG và Vietnam Airlines ra mắt thẻ đồng thương hiệu SeATravel

SeABank, Tập đoàn BRG và Vietnam Airlines ra mắt thẻ đồng thương hiệu SeATravel

Ngày 24/6/2022, SeABank phối hợp với Tập đoàn BRG và Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu SeATravel.
Vinh danh người lao động ngành Dầu khí có nhiều sáng kiến

Vinh danh người lao động ngành Dầu khí có nhiều sáng kiến

Sáng ngày 24/6 đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào lao động sáng tạo trong cán bộ, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2017-2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động