Hoàn thiện hành lang pháp lý, mở đường cho ngân hàng số

Định danh khách hàng là một yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo lành mạnh hệ thống ngân hàng, phòng ngừa rủi ro gian lận, rửa tiền, lừa đảo… Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn đang “mắc kẹt” với một số quy định liên quan đến việc định danh khách hàng bằng phương thức điện tử (eKYC).

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Tại buổi Toạ đàm trực tuyến “Thực trạng giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng và kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng”, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức ngày 15/12, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho rằng: Những tiến bộ về khoa học công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ vào các hoạt động đời sống kinh tế; trong đó, có lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, Luật Giao dịch điện tử 15 năm nay chưa có sự thay đổi hay bổ sung, điều này đặt ra câu hỏi hành lang pháp lý để đảm bảo an toàn để triển khai các hoạt động giao dịch điện tử tại các ngân hàng.

Theo ông Hùng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam phải giãn cách thời gian dài, nhân dân đều có thể mua hàng và thanh toán qua App, đây là sự tiến bộ, giúp giảm tiêu dùng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu công nghệ chưa đáp ứng được nhu cầu thanh toán tiêu dùng sẽ gây ra những khó khăn lớn cho người dân. Ông Hùng cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho phép các tổ chức tín dụng sử dụng eKYC nhưng mới chỉ bước đầu, hành lang pháp lý để phát triển chưa có.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, mở đường cho ngân hàng số
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: NHNN đã cho phép các tổ chức tín dụng sử dụng eKYC nhưng mới chỉ bước đầu, hành lang pháp lý để phát triển chưa có

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn hiện nay của các Bộ, Ngành nói chung và NHNN nói riêng chưa sửa đổi nhiều. Vì vậy, các ngân hàng thương mại không ứng dụng được công nghệ thông tin vào hoạt động các lĩnh vực chuyên sâu. Đây cũng là nhu cầu bức thiết của các tổ chức tín dụng để đáp ứng nhu cầu người dân và mở rộng các sản phẩm dịch vụ. Vì thực tế, có những ngân hàng hiện nay đã mở rộng, đưa doanh thu hoạt động dịch vụ chiếm tới 40% tổng doanh thu. “Tôi thấy rằng một số luật ban hành vẫn chưa phù hợp do Luật Giao dịch điện tử vẫn chưa được sửa đổi. Đây là vấn đề cấp thiết, cần nhanh chóng sửa đổi cho phù hợp” - ông Hùng kiến nghị.

Đại diện Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng - ông Nguyễn Thành Long cho hay: Thời gian qua, ngân hàng là một trong những lĩnh vực triển khai hoạt động điện tử và xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng điện tử sớm nhất thông qua các quy định về nghiệp vụ thẻ, ATM, dịch vụ Internet Banking và Mobi Banking... Đến nay, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng điện tử được quy định tương đối đầy đủ và tổng thể, với nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành quy định trực tiếp về họat động ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, quá trình thực thi quy định pháp luật về ngân hàng điện tử, nhiều tổ chức tín dụng phát sinh nhiều vướng mắc…

Cụ thể, theo ông Long, những vấn đề, nhóm vấn đề vướng mắc liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng như: Việc định danh, xác thực khách hàng, xác thực giao dịch; vấn đề về chữ ký điện tử, giao dịch điện tử, dữ liệu điện tử; hay nhóm vấn đề về trích lập và xử lý dự phòng rủi ro hoạt động công nghệ thông tin, ngân hàng điện tử. Đặc biệt là các vấn đề về khai thác, sử dụng dữ liệu; và các cơ chế chính sách để thích ứng linh hoạt, an toàn đối với hoạt động ngân hàng điện tử… Đối với hoạt động ngân hàng, định danh khách hàng là một yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo lành mạnh hệ thống ngân hàng, phòng ngừa rủi ro gian lận, rửa tiền, lừa đảo. Hiện nay, các điều kiện về kỹ thuật đã cho phép tổ chức tín dụng định danh khách hàng bằng nhiều biện pháp kết hợp an toàn, xác định gần như chính xác giấy tờ tùy thân khách kết hợp với các yếu tố nhận diện sinh trắc học: Vân tay, mống mắt, giọng nói, khuôn mặt…

Đáp ứng yêu cầu của ngành ngân hàng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định về việc gặp mặt trực tiếp khách hàng đối với giao dịch liên quan đến công nghệ mới. Theo đó, các tổ chức tín dụng được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, đối tượng báo cáo phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng. Hay, Thông tư số 16/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng đã kịp thời bổ sung quy định về định danh khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán bằng phương thức eKYC.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các tổ chức tín dụng cũng phát sinh nhiều vướng mắc. Cụ thể, việc định danh khách hàng bằng phương thức điện tử chỉ áp dụng để định danh khách hàng trong hoạt động phòng chống rửa tiền và mở tài khoản thanh toán, chưa được áp dụng chung cho các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, các thông tư của NHNN quy định các hoạt động nghiệp vụ khác chưa quy định về việc định danh khách hàng, đặc biệt Thông tư 01/2021/TT-NHNN về phát hành giấy tờ của tổ chức tín dụng vẫn còn quy định phải phát hành “trực tiếp” tại địa điểm mạng lưới của tổ chức tín dụng.

Hay, việc NHNN chưa có quy định và cơ chế triển khai đối với việc ngân hàng có thể định danh khách hàng dựa trên việc khai thác thông tin đã được định danh tại bên thứ 3 có các tiêu chuẩn tương đương như các ngân hàng đại lý, tổ chức tín dụng, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính (chứng khoán, bảo hiểm) hoặc việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, dịch vụ công, công ty viễn thông, điện, nước, các nguồn dữ liệu của các tổ chức khác ở Việt Nam, nước ngoài…

Hoàn thiện hành lang pháp lý, mở đường cho ngân hàng số
Toạ đàm trực tuyến “Thực trạng giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng và kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng”

Theo đó, ông Long kiến nghị, NHNN nghiên cứu, xây dựng thông tư về việc định danh khách hàng khi ngân hàng thiết lập quan hệ và cung cấp tất cả các dịch vụ tới khách hàng, trong đó phạm vi bao gồm: KYC và eKYC khách hàng cá nhân, tổ chức; đồng thời hướng dẫn định danh khách hàng tham chiếu theo các thông tin khách hàng đã định danh tại bên thứ 3 với các tiêu chuẩn định danh khách hàng tương đương như tổ chức tín dụng.

Mở kho dữ liệu quốc gia về công dân để giảm thiểu lừa đảo, mạo danh

Bên cạnh những vướng mắc liên quan đến định danh khách hàng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng cũng đề cập đến quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia cho hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cụ thể, theo ông Long, hiện nay, việc các tổ chức tín dụng được tiếp cận với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, doanh nghiệp, tài sản, đất đai, thuế… có giá trị to lớn trong việc đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, an toàn, phòng ngừa rủi ro gian lận, rửa tiền, tội phạm, tiết kiệm chi phí, nguồn lực xã hội.

Tuy nhiên, dù đã có văn bản luật quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia, tuy nhiên, đến nay các Bộ ngành (Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chưa có quy định cụ thể hướng dẫn việc khai thác, phương thức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia của các tổ chức tín dụng. Điều này dẫn đến các tổ chức tín dụng hiện nay đang xây dựng hệ thống dữ liệu riêng cho từng tổ chức tín dụng mà không thể tiếp cận, khai thác hệ thống dữ liệu chung của quốc gia, không đảm bảo tính an toàn, minh bạch, không kịp thời phát hiện các trường hợp gian lận, lừa đảo qua hệ thống ngân hàng, gây tốn kém, lãng phí nguồn lực xã hội.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng kiến nghị: NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng được khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia về công dân, doanh nghiệp thông qua cổng kết nối trực tiếp với các tổ chức tín dụng. Đồng thời, NHNN nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định Luật Các tổ chức tín dụng về việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu quốc gia về công dân, doanh nghiệp và các hệ thống dữ liệu quốc gia khác (đất đai, tài sản, thuế…) để góp phần minh bạch, lành mạnh hóa nền kinh tế.

Hoàng Lan

Tin mới nhất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cần giảm thiểu rủi ro

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cần giảm thiểu rủi ro

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang trở thành trụ đỡ đối với nền kinh tế, giảm thiếu áp lực cung cấp vốn của ngân hàng. Mặc dù vậy, trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần các cơ quan chức năng tháo gỡ.
VIB lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38% trong năm 2021

VIB lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38% trong năm 2021

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm trước, tiếp tục nằm trong top đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ lệ ROE đạt 31%.
Cổ phiếu ngân hàng lấy lại nhiệt năm 2022?

Cổ phiếu ngân hàng lấy lại nhiệt năm 2022?

Năm 2022, nền kinh tế sẽ phục hồi đáng kể sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh với những tín hiệu tích cực từ chính phủ và doanh nghiệp. Với bối cảnh hiện tại, cổ phiếu ngân hàng cũng đang trở nên hấp dẫn trở lại. Nhiều chuyên gia cho rằng, cổ phiếu "vua" sẽ lên ngôi mạnh mẽ hơn sau thời gian đi ngang và tạo đáy thời gian qua, dòng tiền sẽ trở lại giúp dòng ngân hàng có cơ hội dẫn dắt thị trường.
Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam trên 13 tỷ USD

Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam trên 13 tỷ USD

Tính đến hết năm 2021, các doanh nghiệp Thái Lan đã đầu tư 645 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD, đứng thứ 8/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại nước ta, nếu tính riêng ở khu vực ASEAN, đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam xếp thứ 2 sau Singapore.
55,3% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

55,3% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

55,3% doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam cho biết, sẽ mở rộng sản xuất, kinh doanh trong 1-2 năm tới, tăng 8,5 điểm so với năm trước, đồng thời đây cũng là tỷ lệ đứng đầu khu vực ASEAN.

Tin cùng chuyên mục

VPBank 5 năm liên tiếp vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

VPBank 5 năm liên tiếp vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Chủ động chuyển dịch trọng tâm kinh doanh và kiểm soát tốt rủi ro trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Việt Nam, đồng thời luôn có nhiều phương thức tích cực hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn đã giúp VPBank liên tục được vinh danh là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trong 5 năm liền.
Sẽ kiểm toán việc huy động, sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19

Sẽ kiểm toán việc huy động, sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19

Từ ngày 16/2 đến ngày 31/3/2022, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm toán việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 tại 32 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành cơ quan Trung ương.
Tín dụng năm 2022 hướng vào các lĩnh vực ưu tiên

Tín dụng năm 2022 hướng vào các lĩnh vực ưu tiên

Năm 2022, ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 14% và hướng vào các lĩnh vực ưu tiên, khó khăn của nền kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19.
Các quỹ mở của VinaCapital dẫn đầu thị trường về lợi nhuận năm 2021

Các quỹ mở của VinaCapital dẫn đầu thị trường về lợi nhuận năm 2021

Năm 2021 lợi nhuận các quỹ mở do Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital (VCFM) quản lý, bao gồm quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF), quỹ Đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), quỹ Đầu tư cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF), quỹ Đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) vượt trội và dẫn đầu thị trường.
Nâng tỷ lệ bao phủ cao kỷ lục, ngân hàng giảm nỗi lo ẩn số nợ xấu

Nâng tỷ lệ bao phủ cao kỷ lục, ngân hàng giảm nỗi lo ẩn số nợ xấu

Lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cho hay đã trích lập đủ dự phòng rủi ro cho nợ tái cơ cấu, nếu Ngân hàng Nhà nước không gia hạn thông tư về cơ cấu nợ.
Lợi nhuận MSB tăng gấp đôi trong năm 2021

Lợi nhuận MSB tăng gấp đôi trong năm 2021

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021 với lợi nhuận trước thuế gấp đôi so với năm trước, tổng tài sản tăng hơn 15%, tín dụng tăng trưởng 22%, trong khi nợ xấu chỉ còn 1,15%.
Không nới lỏng tín dụng, hạn chế nợ xấu mới phát sinh

Không nới lỏng tín dụng, hạn chế nợ xấu mới phát sinh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng.
Mức thu lệ phí trước bạ ôtô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm

Mức thu lệ phí trước bạ ôtô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm

Theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 về lệ phí trước bạ mà Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành, mức thu lệ phí trước bạ ôtô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm kể từ 1/3/2022.
Thực thi minh bạch, hiệu quả gói hỗ trợ kinh tế 350 nghìn tỷ đồng

Thực thi minh bạch, hiệu quả gói hỗ trợ kinh tế 350 nghìn tỷ đồng

Với gói chính sách tài khóa, tiền tệ lớn nhất từ trước tới nay, gần 350 nghìn tỷ đồng sẽ là "lực đẩy" quan trọng để thúc đẩy đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, điều cần thiết chính là kế hoạch hành động cụ thể để thực thi hiệu quả, hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.
ABBANK sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

ABBANK sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

ABBANK thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/02/2022 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỉ lệ 35% (ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/02/2022).
WB: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022

WB: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022

Ngày 13/1, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, WB dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 với tăng trưởng GDP tăng lên 5,5% so với 2,6% năm 2021.
Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao

Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao

Công ty chứng khoán SSI vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh KQKD Quý 4/2021 của 29 công ty trong phạm vi SSI nghiên cứu theo dõi. Trong đó 24 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong Q4 và 5 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.
Tiếp cận tín dụng xanh - doanh nghiệp dệt may cần "xanh hóa" sản xuất

Tiếp cận tín dụng xanh - doanh nghiệp dệt may cần "xanh hóa" sản xuất

Nhằm giúp các tổ chức tín dụng nâng cao kiến thức, hiểu rõ hơn những cơ hội, tiềm năng phát triển cũng như những thách thức, rủi ro của ngành dệt may, đặc biệt là rủi ro về môi trường và xã hội, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đối với ngành dệt may”.
Tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam có thể đạt 6,7%?

Tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam có thể đạt 6,7%?

Theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,7%. Ngân hàng nâng dự báo cho năm 2023 lên 7% và nhận định Việt Nam tiếp tục có triển vọng tích cực trong trung hạn.
EVF chuyển sàn HoSE – Kỳ vọng cho những cơ hội hợp tác quốc tế

EVF chuyển sàn HoSE – Kỳ vọng cho những cơ hội hợp tác quốc tế

Ngày 12/1/2022, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã tổ chức Lễ khai trương niêm yết chứng khoán (MCK: EVF) trên Sàn HoSE, đánh dấu một bước ngoặt với nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.
HoSE hủy toàn bộ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

HoSE hủy toàn bộ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022 của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Tập đoàn FLC.
Ngành bảo hiểm xã hội: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Ngành bảo hiểm xã hội: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Năm 2021 đi qua với biết bao biến động, nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Đó là vừa hoàn thành các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức, vừa thực hiện thành công, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Vietcombank 2021: Nộp ngân sách gần 11.000 tỷ đồng, nợ xấu ở mức thấp nhất

Vietcombank 2021: Nộp ngân sách gần 11.000 tỷ đồng, nợ xấu ở mức thấp nhất

Tại hội nghị triển khai công tác đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022 của Vietcombank vào sáng nay, 10/1, lãnh đạo ngân hàng cho biết: Tổng tài sản đến cuối năm 2021 ở mức 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2020. Huy động vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Sàn chứng khoán đón loạt “tân binh”

Sàn chứng khoán đón loạt “tân binh”

Hàng loạt thông báo chấp thuận niêm yết/đăng ký giao dịch vừa được 3 sàn chứng khoán Việt Nam công bố, hứa hẹn những ngày đầu năm sôi động với sự ra mắt của nhiều “tân binh”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động