Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/07/2021 10:35

Hòa Bình hỗ trợ việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số

11:16 | 20/07/2021
Nhờ những biện pháp linh hoạt, đa dạng và sự kết nối giữa các ban, ngành, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, tỉnh Hòa Bình đã từng bước giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân địa phương trong những năm gần đây.

Mặc dù nguồn lao động tại tỉnh Hòa Bình khá dồi dào, tuy nhiên việc giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những vấn đề khó khăn do phần lớn lao động phổ thông, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số còn thiếu kỹ năng việc công nghiệp. Người dân chủ yếu quen làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình đã phát triển trồng các loại cây có múi, chăn nuôi, phát triển làng nghề truyền thống đã tạo thành những yếu tố đặc thù của địa phương góp phần tạo ra việc làm cho người lao động, trong đó có hàng nghìn lao động là người dân tộc thiểu thiểu số trong tỉnh.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hòa Bình, tính đến hết năm 2020, lao động có việc làm của tỉnh Hòa Bình là 565.753 người. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh đã có 168.298 lượt lao động được vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 9.267 lao động, trong đó có 5.558 lao động là người dân tộc thiểu số. Đến nay, số lao động được giải quyết việc làm đều tăng cả về số lượng và chất lượng, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, để giải quyết việc làm và tự tạo việc làm cho người lao động, những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã đặc biệt quan tâm đến việc cho vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm cũng như các nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác để tạo việc làm mới cho người lao động, nhất là lao động người dân tộc thiểu số.

Lượng khách đến siêu thị ổn định trở lại trong ngày đầu Hà Nội siết chặt phòng dịch Covid-19
Hòa Bình hỗ trợ việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số

Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm của tỉnh với doanh số cho vay từ năm 2016 đến nay đạt bình quân 24 tỷ/năm. Tổng số dự án của người lao động 2.254 dự án, trong đó có 1.352 dự án của người dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2016 đến hết tháng 6/2021, từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm đã giúp 4.667 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, trong đó lao động nữ 2.333 lao động, lao động là người khuyết tật, dân tộc thiểu số là 2.845 lao động.

Nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội doanh số cho vay đạt 77,579 tỷ đồng. Tổng số dự án cho vay của người lao động 1.644 dự án, trong đó có 986 dự án của người dân tộc thiểu số, 822 dự án tạo việc làm cho lao động nữ. Số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 1644 lao động, gồm 986 lao động là người dân tộc thiểu số và 822 việc làm cho lao động nữ.

Nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội doanh số cho vay đạt 62,704 triệu đồng. Tổng số dự án cho vay của người lao động 1.606 dự án, dự án của người dân tộc thiểu số 1.204 lao động. Số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 1.606 lao động, trong đó lao động có 1.204 lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Có thể nói, hoạt động cho vay của các nguồn vốn về giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho nhiều người lao động. Nhờ nguồn kinh phí từ Quỹ quốc gia về việc làm, nhiều dự án trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh của các cá nhân/hộ gia đình đã được hiện thực hoá và hoạt động hiệu quả, không chỉ tận dụng những lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương mà còn tạo nên sinh kế bền vững, lâu dài cho người lao động, đóng góp thiết thực cho công tác xoá đói giảm nghèo và hạn chế tình trạng tha hương tìm việc của người dân nơi đây.

Đồng thời, những đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn để đi xuất khẩu lao động cũng được hưởng mức lãi suất thấp. Chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy vai trò tích cực trong việc giúp đỡ nhiều người dân Hòa Bình làm chủ cuộc sống, thoát khỏi khổ cực và đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trở thành “đòn bẩy” giúp người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tạo việc làm và tự tạo việc làm để vươn lên phát triển kinh tế.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hòa Bình, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cho vay hộ dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác.

Song song với đó tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người lao động khởi nghiệp, mở rộng sản xuất và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… đến mọi người dân.

Trang Anh