Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 01:05

HNX thay đổi Qui chế giao dịch chứng khoán niêm yết

18:50 | 17/10/2018
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại HNX mới nhằm gia tăng thanh khoản thị trường, quy chế giao dịch mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11/2018 với 4 nội dung thay đổi, bổ sung cơ bản.  

Thứ nhất, HNX bổ sung phiên giao dịch sau giờ: Ngoài phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như hiện nay, HNX đã bổ sung phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45-15h00 nhằm giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời gia tăng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư tại thời điểm cuối ngày giao dịch.

hnx thay doi qui che giao dich chung khoan niem yet
Diễn biến giao dịch cổ phiếu tại HNX. Ảnh minh họa

Thứ hai, HNX bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO): Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ. Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch. Lệnh PLO không được phép sửa, hủy. Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống. Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

Thứ ba, sửa quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch khớp lệnh LO: “Giá đóng cửa là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ). Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó”. Thời hiệu của lệnh giới hạn được sửa lại như sau: “Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ”. Theo quy chế cũ, lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ”. Việc sửa đổi quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch LO là nhằm phù hợp với sự thay đổi trong kết cấu phiên giao dịch.

Thứ tư, HNX bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa: Chỉnh sửa, bổ sung quy định các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số. Việc HNX bổ sung nội dung “giá đóng cửa” là nhằm đưa ra quy định mới chặt chẽ hơn đối với việc xác định giá đóng cửa trong ngày.

Ngọc Quỳnh