Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 03:47

HNX sửa đổi, bổ sung quy chế thành viên tạo lập thị trường

09:00 | 27/04/2019
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường theo hướng nới dài thời gian bị chấm dứt tư cách và rút ngắn thời gian đăng ký thành viên... nhằm hỗ trợ các công ty chứng khoán phát triển tạo lập thị trường.  

Theo đó, HNX đã quyết định nới thời gian bị chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường đói với công ty chứng khoán (CTCK) từ 6 tháng lên 12 tháng khi thành viên không có hợp đồng tạo lập thị trường. Việc nới rộng giới hạn thời này, theo HNX, là nhằm tạo điều kiện cho các CTCK trong hoạt động tạo lập thị trường, có thêm thời gian tìm kiếm tổ chức phát hành cũng như thương thuyết và ký kết hợp đồng tạo lập thị trường.

hnx sua doi bo sung quy che thanh vien tao lap thi truong
Giao dịch cổ phiếu tại HNX

Bên cạnh đó, HNX cũng đã rút ngắn thời gian đăng ký trở lại làm thành viên tạo lập thị trường đối với các CTCK, thành viên lập quỹ, ngân hàng giám sát… đã bị chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường từ 12 tháng trước đây xuống còn 6 tháng, nhằm hỗ trợ sự phát triển hoạt động tạo lập thị trường tại HNX trong thời gian đầu triển khai.

Đồng thời, bổ sung quy định, cho phép thành viên được xin gia hạn tư cách thành viên tạo lập thị trường, quy định điều kiện gia hạn tư cách thành viên tạo lập thị trường trong các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ tạo lập thị trường, không có hợp đồng tạo lập thị trường trong vòng 6 tháng liên tục. Thời gian xin gia hạn không quá 2 tháng kể từ thời điểm thành viên không hoàn thành các nghĩa vụ tạo lập thị trường, hoặc từ thời điểm kết thúc thời hạn yêu cầu có hợp đồng tạo lập thị trường có hiệu lực.

Trước đây, thành viên tạo lập thị trường phải yết giá hai chiều (cả giá mua và giá bán) trong vòng 10 phút kể từ khi chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường ở tình trạng không có thanh khoản. Nay khi các sự kiện (chỉ có lệnh mua hoặc bán chứng khoán; hoặc không có lệnh mua và bán chứng khoán; hoặc tỷ lệ chênh lệch giá của chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường vượt quá giới hạn tỷ lệ chênh lệch giá theo quy định) xảy ra và kéo dài quá 10 phút, thì trong vòng 5 phút tiếp theo, thành viên tạo lập thị trường phải thực hiện yết giá hai chiều. Quy định mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thành viên trong việc xác định nghĩa vụ phải thực hiện cũng như tăng khả năng hoàn thành nghĩa vụ của thành viên.

HNX cũng đã bổ sung quy định thành viên tạo lập thị trường là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo HNX khi hợp đồng tạo lập thị trường hết hiệu lực. Theo đó, khi hợp đồng tạo lập thị trường hết hiệu lực, chỉ có CTCK thành viên phải thực hiện báo cáo Sở GDCK Hà Nội bằng văn bản, thay vì trước đây thành viên tạo lập thị trường hoặc tổ chức phát hành đều có thể báo cáo. Đồng thời, bổ sung đối tượng áp dụng là thành viên lập quỹ đã đăng ký tạo lập thị trường, bổ sung định nghĩa về lệnh yết giá...

Ngọc Quỳnh