Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 19/01/2021 00:51

HNX ban hành mới quy định về hòa giải tranh chấp giao dịch

21:59 | 29/04/2020
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới ban hành Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại HNX, thay chế cho Quy định Hòa giải tranh chấp được ban hành từ năm 2011.      

HNX ban hành Quy định hòa giải tranh chấp mới này nhằm phù hợp với các quy định hiện hành như Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế thành viên giao dịch trên các thị trường của HNX và Quy chế giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Quy định hòa giải tranh chấp mới được HNX ban hà­­­nh xác định những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán do thành viên giao dịch đề nghị, nhưng đang được cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận thì không thuộc phạm vi giải quyết của HNX. Do đó, quy định mới bổ sung cam kết của thành viên giao dịch đối với những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán thì chỉ đề nghị HNX làm trung gian hòa giải, không yêu cầu cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận và xử lý nhằm đảm bảo hồ sơ xử lý thuộc phạm vi giải quyết của HNX.

Quy định mới cũng bổ sung quy định Hội đồng Hòa giải do Tổng Giám đốc HNX quyết định thành lập, có nhiệm vụ xác định tranh chấp đó có thuộc phạm vi hòa giải của HNX không, nếu thuộc phạm vi giải quyết thì HNX sẽ tổ chức hòa giải theo quy định. Chủ tịch Hội đồng Hòa giải là lãnh đạo HNX phụ trách phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp và 2 Phó Chủ tịch là lãnh đạo phòng Quản lý Thành viên và lãnh đạo phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp.

Ngọc Quỳnh