Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 22:13

Hiệu quả lớn từ thị trường lao động và việc làm giai đoạn 2016-2020

22:25 | 08/12/2020
Qua 5 năm thực hiện, Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm giai đoạn 2016-2020 đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về việc làm, đặc biệt về phát triển thị trường lao động với nhiều kết quả tích cực.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ tạo việc làm và phát triển thị trường lao động, ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020, bao gồm 3 Dự án, trong đó Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm được Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) giao Cục Việc làm chủ trì.

0108-lao-dong-viec-lam
Chất lượng thị trường lao động đang có những chuyển biến tích cực

Tại buổi Tổng kết Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm giai đoạn 2016 – 2020 mới đây, đại diện Cục Việc làm - cho biết, với mục tiêu thúc đây phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Qua 5 năm thực hiện, Dự án đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, về đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cho 11 Trung tâm dịch vụ việc làm; tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm từ sàn, phiên giao dịch việc làm trực tuyến, lưu động, ngày hội việc làm (theo báo cáo của các tỉnh/thành phố, trung bình mỗi năm đã tổ chức hơn 1.600 phiên giao dịch việc làm, bình quân mỗi phiên giao dịch đã thu hút được từ 25-30 doanh nghiệp; khoảng 350-450 người lao động tham gia/phiên; số lao động tìm được việc làm qua các phiên giao dịch việc làm chiếm khoảng 35-40% số lao động đăng ký tư vẫn việc làm).

Đồng thời, tổ chức thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu về Cung cầu lao động với thông tin của trên 20 triệu hộ gia đình và gần 400 nghìn doanh nghiệp được cập nhật hàng năm; bước đầu đã có sự kết nối thông tín thị trường lao động từ Trung ương tới địa phương cũng như giữa các địa phương, giữa các vùng với nhau...; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên, thanh niên; giới thiệu việc làm thành công cho hàng chục nghìn thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số...

0107-hoi-nghi

Tuy nhiên, đại diện Cục Việc làm cũng đã chỉ ra một số tồn tại một số hạn chế nhất định, như: Nguồn vốn bố trí thấp, cơ chế quản lý còn bộc lộ những tổn tại trong việc theo đõi, đảm bảo nguồn kinh phí được thực hiện đúng mục tiêu; hệ thống thông tin thị trường lao động chưa hoàn thiện; năng lực phân tích, dự báo thị trường lao động chưa đáp ứng yêu cầu; các hoạt động giao dịch việc làm chậm ứng dụng công nghệ thông tin...

Trong bối cảnh mới, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục diễn ra mạnh mẽ; Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những quy chuẩn, tiêu chuẩn về lao động, việc làm; các nên tảng số đã và đang thay đổi mọi mặt của nền kinh tế xã hội, tác động trực tiếp tới việc hình thành những quan hệ lao động mới, việc làm phi truyền thống: thị trường lao động ngày càng mở rộng, không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia, một khu vực, phân công lao động diễn ra trên phạm vi toàn cầu; trong nước, quy mô lao động lớn nhưng chất lượng nguồn lao động còn hạn chế, việc làm phi chính thức, già hóa dân số, việc làm bền vững trong mối quan hệ tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu ... đã và đang đặt ra những thách thức, nhiệm vụ nặng nề trong nâng cao nãng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về việc làm.

Với những kết quả đạt được cũng như những hạn chế đang tồn tại, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh - cho biết, sau buổi Tổng kết, Bộ LĐTb&XH sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các dự án, hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 mà Bộ đang trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ LĐTB&XH cũng đã tiến hành xây dựng Dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 đã nhận được ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố; các chuyên gia trong và ngoài nước, thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo và đóng góp ý kiến trực tiếp và bằng văn bản. Đến nay, dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 đã được hoàn thiện, cơ bản tiếp thu và chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hoa Quỳnh