Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/09/2021 06:42

Hiệu quả cao từ hoạt động tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

06:00 | 02/10/2020
Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua khen thưởng, giai đoạn 2016-2020, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL) luôn quan tâm và nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công Thương về thi đua, khen thưởng.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Vụ TKNL được thành lập theo Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 3772/QĐBCT ngày 2/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ TKNL.

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua khen thưởng, những năm qua, Vụ TKNL đã có nhiều sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp triển khai. Thực hiện Kế hoạch số 3108/KH-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Công Thương về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi ái quốc, Vụ TKNL đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức của vụ hiểu về ý nghĩa của phong trào và tích cực hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm “70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Nhờ đó, giai đoạn từ tháng 8/2017 đến nay, công tác thi đua, khen thưởng của Vụ TKNL được thực hiện tốt theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công Thương và đã đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của vụ.

Vụ TKNL cũng xác định, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh là nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở đó, vụ đã triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Vụ sẽ triển khai hành động cụ thể, bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương nhằm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

3752-anh-1
Lễ trao Giải thưởng năng lượng bền vững lần thứ nhất do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phối hợp thực hiện

Vụ cũng tích cực tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2020” bằng cả ý thức trách nhiệm và tình cảm chân thành, tự nguyện chia sẻ giọt máu đào vì sức khỏe cộng đồng; tích cực tham gia và thực hiện thường xuyên các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách…; quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt.

Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được vụ chú trọng; đặc biệt trong việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Sản xuất và sử dụng năng lượng bền vững

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Vụ TKNL đã hoàn thành vai trò đơn vị đầu mối của Bộ Công Thương trong triển khai các nhiệm vụ về: Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; đầu mối giúp việc Bộ trưởng - thành viên Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Với sự quyết tâm cao, không ngừng học hỏi, sáng tạo, các lĩnh vực khó và mới như: “Phát triển bền vững”, “Sản xuất sạch hơn và Tiêu dùng bền vững”; “Quản lý và triển khai thực hiện các dự án ODA về tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững” đã được vụ triển khai nghiêm túc và hiệu quả theo sự chỉ đạo của bộ.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể và cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 vụ đã phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng đề xuất Bộ Công Thương trao tặng Kỷ niệm chương cho các cán bộ và đối tác có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành.

Qua đó, nhiều cán bộ, công nhân viên của vụ đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể, năm 2018, có 8 đồng chí nhận Bằng khen cấp bộ; 3 đồng chí là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 đồng chí là Đảng viên xuất sắc; 2 đồng chí là Công đoàn viên xuất sắc; 4 đồng chí nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của ngành Công Thương”. Năm 2019 có 3 đồng chí là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 đồng chí là Đảng viên xuất sắc. Đó là sự ghi nhận kịp thời, là động lực để tập thể, cá nhân Vụ TKNL tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò và nhiệm vụ của mình.

Đỗ Nga