Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/10/2021 08:02

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2021

22:14 | 22/09/2021
Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và đảm bảo an toàn giao thông tại Việt Nam. Lễ ký kết Chương trình phối hợp Hưởng ứng Năm an toàn giao thông Việt Nam 2021, diễn ra vào trung tuần tháng 9 vừa qua là một điển hình.

Theo đó, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, chương trình phối hợp giữa hai bên nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, góp phần hình thành ý thức và thói quen điều khiển xe máy an toàn, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy, góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trên phạm vi toàn quốc. Chương trình cũng nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) với Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe máy tại Việt Nam.

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2021
Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2021

Nội dung chương trình phối hợp, cụ thể gồm: Nhân rộng các chương trình tuyên truyền ATGT và đào tạo lái xe an toàn. Trong đó, tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn cho khách hàng và người dân. Tổ chức các chương trình tuyên truyền ATGT và đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho khách hàng, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân.

Triển khai hoạt động của Quỹ nghiên cứu ATGT xe máy tại Việt Nam 2021. Năm 2021, VAMM sẽ tiếp tục triển khai Quỹ nghiên cứu ATGT tại Việt Nam với mục đích cung cấp ngân sách tài trợ cho các nghiên cứu về ATGT xe máy tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu năm 2021 là: Thực trạng và Giải pháp nâng cao chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy tại Việt Nam. Kinh phí dự kiến 1 tỷ đồng, hỗ trợ bởi Quỹ nghiên cứu ATGT xe máy tại Việt Nam.

Kết quả của các nghiên cứu này sẽ là cơ sở để kiến nghị các giải pháp cải thiện tình trạng chất lượng mũ bảo hiểm trên thị trường, từ đó tiến hành điều tra kĩ lưỡng, toàn diện hơn nhằm đưa ra những chính sách cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhằm đảm bảo ATGT. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để VAMM xây dựng và phát triển các hoạt động tuyên truyền ATGT và nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn để giảm thiểu chấn thương khi tham gia giao thông cho khách hàng và cộng đồng.

Chương trình phối hợp Hưởng ứng Năm ATGT Việt Nam 2021 giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và VAMM sẽ được thực hiện trong năm 2021. Hết thời hạn trên, hai bên sẽ có những đánh giá về kết quả của quá trình phối hợp, trao đổi và thống nhất về việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận chương trình phối hợp cho năm tiếp theo.

Việt Nga