Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 03/12/2020 04:55

Hệ thống đánh giá "Doanh nghiệp vì Người tiêu dùng"

11:16 | 27/08/2020
Nằm trong khuôn khổ nội dung “Đề án Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” do Bộ Công Thương thực hiện, Hệ thống đánh giá "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” là công cụ nhằm giúp các doanh nghiệp có thể tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng tại doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời có các biện pháp cải thiện, nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Hệ thống đánh giá được xây dựng căn cứ trên việc doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố để thực thi các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời, có tính tới kết quả thực tế trong hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tại doanh nghiệp.

5627-img-2786

Trên cơ sở kết quả thực hiện các đánh giá, doanh nghiệp có thể đề nghị Bộ Công Thương tư vấn, hỗ trợ trong việc tiếp tục hoàn thiện các hoạt động tại doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

- Doanh nghiệp trả lời “Có” hoặc “Không” theo các câu hỏi được nêu trong Hệ thống đánh giá.

- Tổng điểm đạt được sẽ cho thấy mức độ bảo vệ người tiêu dùng của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại.

Để đánh giá, đề nghị các doanh nghiệp truy cập: https://dn.bvntd.gov.vn/

Thông tin liên hệ của Đơn vị chủ trì Đề án:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.05.002 – Fax: 024.222.05.003

Email: vcca@moit.gov.vn – Website: vcca.gov.vn

Các thông tin do doanh nghiệp cung cấp trong quá trình thực hiện đánh giá sẽ được Ban Tổ chức thu thập và sử dụng cho mục đích tổng hợp thông tin về Chương trình; liên hệ, hỗ trợ tư vấn và cung cấp các thông tin liên quan đến Chương trình cho doanh nghiệp.

Thu Hường