Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 02:27

Hạn chót nộp giấy đề nghị gia hạn thuế, tiền thuê đất

11:38 | 30/07/2020
Hôm nay (30/7) là hạn cuối cùng cơ quan thuế nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất hỗ trợ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 theo qui định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Người nộp thuế thuộc diện được hỗ trợ trong ngày hôm nay cần khẩn trương gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế để được đảm bảo quyền lợi.    

Số liệu Tổng cục Thuế công bố tính đến ngày 28/7/2020 cho thấy, đã có 171.555 giấy đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất được cơ quan thuế tiếp nhận, với tổng số tiền gia hạn là 53.400 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho biết, để thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP tới toàn thể người nộp thuế.

Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế đã chủ động phối hợp với báo chí và cơ quan liên quan phổ biến nội dung Nghị định 41/2020/NĐ-CP cho mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, nhằm giúp người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước, qua đó tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

2516 gia han thue copy
Ngày 30/7/2020 là hạn chót nộp giấy đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn thuế thông qua cổng thông tin điện tử của ngành thuế, qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua đường bưu điện và tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan thuế; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành thông suốt 24/7 cho người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn thuế ở mọi lúc, mọi nơi. Hướng dẫn các cục thuế địa phương thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP đồng bộ, thống nhất từ khâu nộp giấy đề nghị gia hạn, tiếp nhận, xử lý thông tin đến việc gia hạn thuế theo quy định.

Hôm nay là thời hạn chót gửi giấy gia hạn thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế đã gửi email thông báo đôn đốc nộp giấy gia thuế và tiền thuế đất đến 100% doanh nghiệp trên các địa bàn, đồng thời bố trí người để tiếp nhận đảm bảo tất cả người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế đều được hưởng lợi.

Tổng cục Thuế cho hay, số hồ sơ xin gia hạn thuế và tiền thuê đất người nộp thuế đã gửi đến cơ quan thuế và được tiếp nhận, xử lý còn khá thấp so với dự tính. Trong tổng số giấy đề nghị đã tiếp nhận tính đến ngày 28/7/202, số giấy của doanh nghiệp mới chỉ là 119.119, số giấy của cá nhân kinh doanh là 52.436, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất đã gia hạn là 53.400 tỷ đồng.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, trong ngày hôm nay (30/7) gửi ngay giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế thông qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, bưu điện, hoặc đến trực tiếp đến cơ quan thuế làm thủ tục gia hạn để được đảm bảo quyền lợi hỗ trợ từ Chính phủ.

Ngọc Quỳnh