Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/10/2021 04:21

Hải quan TP. Hồ Chí Minh thành lập tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hóa

10:15 | 06/08/2021
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa ký ban hành quyết định thành lập 2 Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ 1080) và Tổ Thường trực chống ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu (Tổ 1081).
Lối ra cho hàng hóa xuất nhập khẩu ùn tắc tại cảng Cát Lái Hàng tồn tại cảng tăng cao, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp hỗ trợ

Sau khi kịp thời đề xuất Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan tạm thời giải quyết tình trạng hàng hoá ùn tắc tại các cửa khẩu, với quyết tâm đảm bảo yêu cầu thông quan hàng hoá của doanh nghiệp, không để gián đoạn chuỗi cung ứng cho sản xuất, tiêu dùng, đặc biệt đối với hàng hoá phục vụ cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hải quan TP. Hồ Chí Minh thành lập tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hóa
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thành lập tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Theo đó, ngày 5/8 Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quyết định số 1080 và 1081, thành lập 2 Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ 1080) và Tổ Thường trực chống ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu (Tổ 1081), nhằm tạo hỗ trợ, điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN). Thành viên của các tổ gồm: Một lãnh đạo Cục, thủ trưởng các đơn vị cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn.

Cụ thể, Tổ 1080 có nhiệm vụ chỉ đạo tổng thể các chương trình, giải pháp nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, khai thông hàng hoá tại cảng trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổ 1080 sẽ chủ động, lãnh trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, hiệp hội DN, ngành hàng, cá nhân tiếp nhận và tổng hợp thông tin nhằm hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thủ tục hải quan. Đồng thời kết nối với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan hải quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo thông quan nhanh nhất đối với các loại hàng hoá, vật tư, trang thiệt bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, tham gia các Tổ hỗ trợ, phản ứng nhanh của TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị khác đề hỗ trợ, tư vấn và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho tổ chức, DN, đoàn thể xuất nhập khẩu trong việc tiếp nhận, thông quan hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đầu mối tiếp nhận, xử lý vướng mắc của các cơ quan DN thông qua số điện thoại đường dây nóng của Tổ 1080 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, ông Hoàng Hữu Trường -Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra, số điện thoại: 090 7725991.

Trong khi đó, Tổ 1081 có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, giải pháp tạo thuận lợi thương mại đã ban hành, nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý Nhà nước về hải quan, khai thông hàng hoá tại các cửa khẩu và địa điểm ngoài cửa khẩu thuộc phạm vi quản lý của Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tổ 1081 tổng hợp khó khăn, vướng mắc liên quan để báo cáo, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh các giải pháp cấp bách nhằm giải quyết thủ tục cho DN bị ảnh hưởng do dịch trong thẩm quyền. Đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan và UBND TP. Hồ Chí Minh đối với các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý của Cục. Ngoài ra, tổ này cũng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn đọng, vướng mắc phát sinh tại đơn vị, hạn chế tối đa ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu.

Kết quả thực hiện hàng ngày của 2 Tổ được các đơn vị báo cáo trực tiếp cho ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để chỉ đạo kịp thời.

Minh Khuê