Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 21:17

Hải Phòng quyết tâm trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững

17:46 | 06/11/2021
Với nhiều giải pháp tổng thể, đặc biệt là chú trọng chuyển đổi số, Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Viện Khoa học và công nghệ (Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam) tổ chức Hội thảo về giải pháp xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, bền vững. Hội thảo là một trong những hoạt động cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số.

Ông Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, thực hiện các quyết định của Chính phủ liên quan đến chuyển đổi số, ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh hội thảo “Xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững”.
Quang cảnh hội thảo “Xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững”.

“Mục tiêu tổng quát mà nghị quyết đề ra là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số” – ông Thắng cho hay.

Bên cạnh đó, nghị quyết đề cập đến việc hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, các đại biểu dự hội thảo đã tập trung thảo luận những nét chính của Đề án “Thành phố Hải Phòng thông minh”; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số; đô thị thông minh - đô thị chuyển đổi số; kiến trúc chung và chiến lược xây dựng của thành phố thông minh; hạ tầng thông tin, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội thông minh…

Đặc biệt, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tham vấn, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai phát triển đô thị thông minh, bền vững tại Hải Phòng… Nội dung đều hướng tới mục tiêu: tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy những tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời bảo đảm tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư, xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Hội thảo cũng nhằm mục đích hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân…

Đồng thời, cũng là cơ sở để tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiến sỹ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ VINASA chia sẻ về những thách thức trong phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay và một trong những chìa khóa để giải quyết thách thức này là xây dựng thành phố thông minh với nền tảng là chuyển đổi số. Để xây dựng thành phố thông minh thành công, trước hết cần có quy hoạch thông minh, có cơ sở hạ tầng dữ liệu đồng nhất, kết nối với nhau. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu đãi, khuyến khích, thúc đẩy các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng thông minh cùng các yêu cầu về nhân lực, vật lực khác.

Tại hội thảo, đại biểu tập trung chia sẻ về đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững, làm cơ sở để thực hiện nghị quyết về xây dựng chính quyền số thành phố giai đoạn 2021-2025 HĐND thành phố vừa thông qua.