Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 08/12/2019 19:37

Hà Tĩnh: Nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4

11:00 | 22/05/2019
Đầu tư các dự án cải thiện lưới điện hạ áp nông thôn, di dời cột điện vướng quy hoạch, xây dựng đường điện thắp sáng làng quê... là những việc đang được các địa phương trên địa bàn từng bước thực hiện để hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Trong những năm gần đây, hạ tầng nguồn và lưới điện Hà Tĩnh đã được đầu tư, tăng cường đáng kể, tổng mức đầu tư của ngành điện để cải tạo, nâng cấp củng cố lưới điện trên trên địa bàn năm 2016 là 493,39 tỷ đồng, năm 2017 là 288,03 tỷ đồng và năm 2018 là 365,146 tỷ đồng; so với các tỉnh lân cận và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý, Hà Tĩnh có hệ thống nguồn lưới điện được quy hoạch và đầu tư khá đồng bộ, chất lượng tốt. Tỷ lệ số xã, phường, thị trấn và số hộ dân được sử dụng lưới điện quốc gia cao, đạt 100%.

ha tinh no luc hoan thanh tieu chi so 4
Cải tạo lưới điện nông thôn

Với sự tập trung đầu tư, cải tạo lưới điện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc ra quân giải phóng hành lang, chỉnh trang lưới điện, toàn bộ 23 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2018 đều đạt tiêu chí về điện.

Về phía Sở Công Thương Hà Tĩnh, nhận thức được tầm quan trọng trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, gắn với thực tiễn ở các địa phương, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã tiến hành thành lập "Tổ công tác cơ sở". Đến nay, Tổ công tác cơ sở - dưới sự chỉ đạo, phụ trách trực tiếp của Giám đốc Sở hoạt động khá hiệu quả, góp phần quan trọng vào chỉ đạo thực hiện các tiêu chí ngành Công Thương và thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tổ công tác cơ sở thường xuyên tổ chức, làm việc trực tiếp với các địa phương, xã, cơ sở sản xuất để hướng dẫn thực hiện các tiêu chí điện, chợ và phát triển công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn, ban hành bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết các tiêu chuẩn để đạt tiêu chí điện nông thôn, chợ nông thôn.

Trên địa bàn tỉnh, mặc dù số xã đạt tiêu chí số 4 liên tục tăng, nhưng việc thực hiện tiêu chí này ở nhiều địa phương vẫn còn gặp khó khăn, thách thức. Để tập trung thực hiện đầu tư mở rộng lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng và đề xuất Tổng công ty Điện lực miền Bắc ưu tiên, bố trí nguồn vốn để đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, chất lượng và an toàn phục vụ an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội cũng như phục vụ đời sống nhân dân và Chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư các công trình điện đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận lưới điện được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Bênh cạnh đó, hoàn thành việc tiếp nhận lưới điện xã Cẩm Nhượng theo quy định.

Thanh Hà