Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 05:30

Hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu có mức đầu tư 3.426,3 tỷ đồng

22:17 | 18/03/2021
Thủ tướng giao UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan chủ quản Dự án đầu tư bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung. UBND TP. Đà Nẵng rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo tiền khả thi dự án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.
Hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu có mức đầu tư 3.426,3 tỷ đồng
UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan chủ quản của dự án Cảng Liên Chiểu - hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa kí văn bản số 321/TTg-CN về việc giao đơn vị làm cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ GTVT tại Công văn 1878/BGTVT-KHĐT ngày 9/3/2021 và văn bản số 1052/BC-BGTVT ngày 03/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) theo Báo cáo thẩm định số 1052/BC-BGTVT ngày 3/2/2021 của Bộ GTVT.

UBND TP. Đà Nẵng ra soát, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung theo ý kiến thẩm định của Bộ GTVT, Bộ KHĐT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Theo báo cáo thẩm định số 1052 của Bộ GTVT, dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng cho phát triển cảng Liên Chiểu giai đoạn đầu với khối lượng 3,5 – 5 triệu tấn hàng/năm, và đảm bảo làm tiền đề cho việc phát triển cảng trong giai đoạn tiếp theo theo quy hoạch như hoàn thiện hạng mục đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối… đủ khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 – 8.000 TEU. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung nói trên là 3.426,3 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024.

Dự án Cảng Liên Chiểu cũng là một trong những dự án trọng điểm đã được nhắc tới trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 vừa được Chính phủ phê duyệt ngày 15/3 vừa qua. Theo đó, toàn cảng Liên Chiểu sẽ có diện tích khoảng 450 ha; phát triển hậu cần cảng (trung tâm logistics) với tổng diện tích khoảng 195 ha.

Hiện nay, việc tiếp nhận các tàu hàng đang do cảng Tiên Sa đảm nhận. Cảng này sẽ dần chuyển thành cảng du lịch khi cảng Liên Chiểu đi vào hoạt động.

Vũ Lê