Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/07/2021 04:00

Hà Nội: Sử dụng năng lượng hiệu quả

11:49 | 24/06/2021
Theo đánh giá sơ bộ của Sở Công Thương Hà Nội, giai đoạn 2016-2020 việc triển khai Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp TP. Hà Nội tiết kiệm trung bình 2,28% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

Hà Nội: Sử dụng năng lượng hiệu quả

Thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng

Ông Nguyễn Thanh Hải- Phó giám đốc Sở công Thương Hà Nội - cho biết, các tổ chức, cá nhân, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thủ đô đã có những hành động thiết thực nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hiệu quả kinh tế - xã hội như: Ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng; thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu; áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt đối với cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng...

Đặc biệt, 100% doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đã áp dụng có hệ thống quản lý năng lượng; 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã ứng dụng các giải pháp, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới và cải tạo lại.

Cùng với đó, Hà Nội cũng ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Áp dụng công nghệ cao, sử dụng năng lượng mới trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải. Áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện phân phối, phát triển lưới điện thông minh, giảm tổn thất điện năng (đến hết năm 2020, tổn thất điện năng còn dưới 5%).

Thông qua Chương trình tiết kiệm điện, 55 công trình đã được thẩm định thiết kế cơ sở; 107 công trình được thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán công trình điện; 4 công trình có quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán; 101 công trình được cho ý kiến bằng văn bản về việc đầu tư xây dựng công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực... Đồng thời, thông qua quá trình thẩm định các công trình điện, lưới điện trung áp, Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu sử dụng máy biến áp đạt tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 và phải đảm bảo loại máy biến áp phân phối 3 pha có dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định...

Nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng, Sở Công Thương cũng đã tổ chức lớp đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho 46 cán bộ thuộc 29 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm khu vực phía bắc, trong đó có 31 học viện thuộc 18 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn TP. Hà Nội.

TP. Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến khích các cơ sở thực hiện áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua hỗ trợ kiểm toán năng lượng; đánh giá tình hình sử dụng năng lượng; xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh...

Thu Hường