Hà Nội sẽ giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn

Thông tin được Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2024, ngày 26/3.
Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận Danh sách 80 phường sẽ phải sáp nhập tại TP. Hồ Chí Minh Bộ trưởng Nội vụ: Thông tin sáp nhập tỉnh là không chính xác

Tại Hội nghị, báo cáo về một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, qua rà soát tiêu chí về diện tích, dân số, thành phố Hà Nội có 173 xã/phường/thị trấn và 1 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 35/2023/UVTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm các tiêu chí về quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tốc độ phát triển đô thị và trình độ phát triển kinh tế, nên thành phố đã rà soát, xem xét, đánh giá, lựa chọn phương án sắp xếp phù hợp nhất.

Hà Nội sẽ giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Linh Phạm

Ngày 15/11/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Phương án số 01/PA-UBND tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố gửi Bộ Nội vụ. Với phương án này, dự kiến tác động đến khoảng 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Ngày 21/12/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản, cơ bản thống nhất với phương án do UBND thành phố trình, có điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đến ngày 31/5/2024, thành phố Hà Nội phải hoàn thành đề án, gửi Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Sau khi có báo cáo giải trình với Bộ Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, các bước, quy trình, hồ sơ thủ tục thực hiện. Đến nay cơ bản các quận, huyện, thị xã đã thực hiện đủ thời gian niêm yết danh sách cử tri.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Cụ thể, chỉ đạo cấp ủy, UBND các xã, phường thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Trong đó, cần triển khai thực hiện đúng trình tự, pháp luật, bài bản, kỹ lưỡng, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Về phía UBND quận, huyện, thị xã hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, thị xã hoàn thành trước ngày 31/3. Đối với vấn đề này, Sở Nội vụ là đơn vị được chủ trì tổ chức đấu thầu, lựa chọn các đơn vị tư vấn để lập đề án cho từng quận, huyện và cho cả thành phố. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang triển khai lập, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu để cùng đơn vị tư vấn hoàn thành trước ngày 31/3.

Hà Nội sẽ giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Linh Phạm

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định các Nghị định của Chính phủ và phải hoàn thành trước ngày 5/4. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn họp có Nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở đó, UBND xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua đề án sắp xếp, hoàn thành trước ngày 5/4.

Đối với UBND các phường thuộc diện sắp xếp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường có Nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, UBND phường báo cáo UBND quận, thị xã hoàn thành trước ngày 5/4.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, sau khi cấp xã hoàn thành chủ trương này, HĐND quận, huyện, thị xã xem xét tổ chức kỳ họp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn và phấn đấu hoàn thành trước 10/4.

Sau khi các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về thành phố, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp xây dựng hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, báo cáo UBND thành phố trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý về chủ trương và sau khi được đồng ý, UBND thành phố trình HĐND thành phố tổ chức kỳ họp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và nội dung này phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/5.

Theo quy định, sau khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết, thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ này về Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo Chính phủ để hoàn thành trước 31/5 theo tiến độ.

Xem xét kỹ lượng tên gọi đơn vị hành chính mới

Để hoàn thành tiến độ đề ra, Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm 2 vấn đề. Đó là tên gọi của đơn vị hành chính mới và việc sắp xếp các cán bộ, công chức.

Về tên gọi, đây là vấn đề được nhiều dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm, vì thế, trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị các đơn vị xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc tên gọi được sử dụng trong quá trình hình thành và phát triển của đơn vị mình; đồng thời có phương án, cách làm phù hợp với thực tiễn tại cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Thứ hai, các đơn vị cần thống kê, rà soát kỹ lưỡng các phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức sau sắp xếp bảo đảm phù hợp, ổn định theo đúng lộ trình đã quy định. Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị, về nguyên tắc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì nhập nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị được sáp nhập và sẽ thực hiện giảm dần theo lộ trình 5 năm.

Ban Chỉ đạo thành phố đưa ra một số phương án xử lý như: Đối với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu thì giải quyết nghỉ hưu theo chế độ; đối với cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, có nguyện vọng thôi việc thì giải quyết chế độ thôi việc, chế độ chính sách cho đối tượng này. Đồng thời, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức ở những xã sắp xếp đến những xã, phường, thị trấn có số cán bộ, công chức còn thiếu để bảo đảm giải quyết hài hòa. Tuyển dụng lên cấp huyện đối với cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn. Đối với cán bộ chuyên trách, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì tuyển dụng làm công chức, số còn lại không giải quyết được thì gộp nguyên trạng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc những vấn đề liên quan đề nghị các đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo thành phố để có hướng chỉ đạo kịp thời, để việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo đúng chỉ đạo, đúng phương án của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố đã thông qua, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh lưu ý.

Linh Phạm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam thăm, tặng quà công nhân lao động

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, ông Phan Văn Bản, vừa tiếp tục đến thăm, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị.
Lý do thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Eutical

Lý do thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Eutical

Bộ Y tế vừa thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số 702/ĐKKDD-BYT ngày 25/7/2022 cấp cho Công ty Cổ phần Eutical.
PGS. TS Trần Đình Thiên lý giải vì sao Đà Nẵng

PGS. TS Trần Đình Thiên lý giải vì sao Đà Nẵng ''phát triển vượt trước''

Theo PGS - TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Đà Nẵng có sẵn “đà” và “thế” để chớp lấy thời cơ phát triển vượt trước.
1 người thiệt mạng trên máy bay Singapore Airlines: Đừng đùa với quy định thắt dây an toàn

1 người thiệt mạng trên máy bay Singapore Airlines: Đừng đùa với quy định thắt dây an toàn

Một hành khách đã thiệt mạng và ít nhất 7 người khác trong tình trạng nguy kịch sau khi một máy bay của Singapore Airlines gặp nhiễu động mạnh khi đang bay.
Thời tiết hôm nay ngày 22/5/2024: Bắc Bộ xuất hiện mưa giông, Nam Bộ đề phòng lốc, sét

Thời tiết hôm nay ngày 22/5/2024: Bắc Bộ xuất hiện mưa giông, Nam Bộ đề phòng lốc, sét

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/5/2024: Bắc Bộ ngày nắng, gió nhẹ, đêm có mưa vài nơi; Trung và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét.

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết biển hôm nay 22/5/2024: Có mưa rào và dông, đề phòng lốc xoáy, gió giật sóng cao

Dự báo thời tiết biển hôm nay 22/5/2024: Có mưa rào và dông, đề phòng lốc xoáy, gió giật sóng cao

Thời tiết biển hôm nay 22/5/2024, ở Nam vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi... đang có mưa dông.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/5/2024: Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/5/2024: Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/5/2024, Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
Phú Yên: Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, ô tô di chuyển qua đèo Thị như thế nào?

Phú Yên: Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, ô tô di chuyển qua đèo Thị như thế nào?

Do sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, ô tô khi đi qua đèo Thị (Tuy An, Phú Yên) phải chọn lộ trình khác để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
Giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc về quản lý, phát triển nhà ở

Giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc về quản lý, phát triển nhà ở

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến nhằm giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc về quản lý, phát triển nhà ở.
Vĩnh Phúc: Hé lộ nguyên nhân khiến hơn 400 người ngộ độc thực phẩm

Vĩnh Phúc: Hé lộ nguyên nhân khiến hơn 400 người ngộ độc thực phẩm

Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố nguyên nhân khiến 400 người bị ngộ độc thực phẩm.
Cấm ô tô qua đèo Thị để sửa hầm đường sắt Chí Thạnh

Cấm ô tô qua đèo Thị để sửa hầm đường sắt Chí Thạnh

Ô tô, xe cơ giới bị cấm lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 641, đoạn qua đèo Thị (Tuy An, Phú Yên) để xử lý sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh nằm phía dưới.
Thêm 70 bộ máy tính được trao cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Thêm 70 bộ máy tính được trao cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Trung tâm Tình nguyện quốc gia cùng FedEx thực hiện trao tặng 70 máy tính cho học sinh tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
EC lùi thời hạn kiểm tra ‘thẻ vàng’ IUU tại Việt Nam

EC lùi thời hạn kiểm tra ‘thẻ vàng’ IUU tại Việt Nam

Đoàn thanh tra của EC dời lịch sang Việt Nam kiểm tra gỡ ‘thẻ vàng’ IUU vào khoảng tháng 9, 10 năm nay, thay vì tháng 5 như dự kiến hồi đầu năm.
Công điện của Thủ tướng về an toàn, vệ sinh lao động

Công điện của Thủ tướng về an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Tại sao hiện tượng hào quang mặt trời kỳ lạ liên tục xuất hiện tại miền Bắc?

Tại sao hiện tượng hào quang mặt trời kỳ lạ liên tục xuất hiện tại miền Bắc?

Mới đây, bầu trời một số tỉnh, thành miền Bắc xuất hiện vầng hào quang thu hút sự chú ý của nhiều người. Các chuyên gia đã lý giải về hiện tượng này.
Quảng Ngãi: Lan tỏa chương trình "Kết nối nụ cười trái tim" tại huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi: Lan tỏa chương trình "Kết nối nụ cười trái tim" tại huyện Trà Bồng

Chương trình thiện nguyện "Kết nối nụ cười trái tim" vừa tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Khối đất đá khoảng 30 m3 sạt lở từ trần hầm Chí Thạnh xuống đường ray khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên bị chia cắt.
Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” sẽ diễn ra vào ngày 26/5

Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” sẽ diễn ra vào ngày 26/5

Dự kiến vào ngày 26/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”.
Từ đầu năm đến nay xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm lớn

Từ đầu năm đến nay xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm lớn

Sáng ngày 21/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn và phòng chống ngộ độc thực phẩm”.
Nóng: Vì sao liên tiếp 2 máy bay của Vietnam Airlines bị móp đầu, nứt kính buồng lái?

Nóng: Vì sao liên tiếp 2 máy bay của Vietnam Airlines bị móp đầu, nứt kính buồng lái?

Hai chuyến bay số hiệu VN1207 và VN1269 với 2 máy bay cùng gặp sự cố và phải hạ cánh ngay sau khi cất cánh, nguyên nhân của những vụ việc này do đâu?
Hưng Yên: Nỗi lo về môi trường tại ngôi làng

Hưng Yên: Nỗi lo về môi trường tại ngôi làng ''tỷ phú''

Nghề thu mua, tái chế nhựa thải giúp nhiều người dân làng Khoai (Hưng Yên) giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, đổi lại là những hệ quả về môi trường không nhỏ.
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Thanh tra Chính phủ mới đây ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 với nhiều điểm chú ý.
Hiệp sĩ tình nguyện Lê Quang Toán:

Hiệp sĩ tình nguyện Lê Quang Toán: ''Cây hạnh phúc'' nở muộn

Tháng 4 vừa rồi tôi tình cờ gặp anh ra Hà Nội, dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI.
Chính thức phát hành bộ tem “Cây chè”

Chính thức phát hành bộ tem “Cây chè”

Ngày 21/5, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính thức phát hành bộ tem “Cây chè” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc.
Thời tiết hôm nay ngày 21/5/2024: Bắc Bộ ngày nắng, gió nhẹ, đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay ngày 21/5/2024: Bắc Bộ ngày nắng, gió nhẹ, đêm mưa rào

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 21/5/2024: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa rào; khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa và dông.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động