Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 08:05

Hà Nội: Phê duyệt phân hạng đối với 424 sản phẩm OCOP

12:02 | 28/01/2021
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27/1/2021 phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp TP. Hà Nội năm 2020 (đợt 2).

Theo đó, phân hạng đối với 424 sản phẩm từ 3 sao trở lên của 96 chủ thể OCOP tham gia Chương trình OCOP TP. Hà Nội năm 2020 (đợt 2). Trong đó, có 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP Quốc gia. Có 310 sản phẩm đạt 4 sao; 111 sản phẩm đạt 3 sao. Kết quả phân hạng có giá trị trong vòng 36 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định này.

0532-ocop
Hà Nội phê duyệt phân hạng đối với 424 sản phẩm OCOP

UBND TP. Hà Nội đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND thành phố trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia với các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. Tổ chức công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật và thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã, hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, các chủ thể OCOP có sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP TP. Hà Nội để tổng hợp trình UBND thành phố báo cáo Trung ương xem xét, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP Quốc gia.

Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận 3 sao và 4 sao tại quyết định này có trách nhiệm bảo toàn, hoàn thiện sản phẩm bảo đảm chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng sao hằng năm.

Nguyễn Hạnh